Energie

Energie
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Energie

Slide 1 - Tekstslide

soorten energie
Elektrische energie: elektrische tijd (symbool E)
bewegingsenergie: energie van bewegende dingen (kinetische energie)

warmte: warmte is een vorm energie (symbool Q)

Licht energie : licht

chemische energie: energie uit stoffen

Slide 2 - Tekstslide

Warmtebronnen
Elektrische warmtebron:     Elektrische energie ➞  warmte
Brandstof als warmtebron: Chemische energie ➞ warmte 

Chemische energie is in een stof is opgeslagen, en is dus om te zetten in andere vormen van energie.


Slide 3 - Tekstslide

CHEMISCHE ENERGIE
In brandstoffen zit chemische energie. Een houtkachel, een gasfornuis en een brander verbruiken chemische energie en leveren warmte.

Slide 4 - Tekstslide

Fossiele energie is chemische energie, maar wat is geen fossiele energie in dit rijtje?
A
Aardgas
B
Biogas
C
Aardolie
D
Steenkool

Slide 5 - Quizvraag

Energie.
Energie heeft als eenheid joule (J)

Slide 6 - Tekstslide

De eenheid van energie is
A
Joule
B
Watt
C
Kilogram
D
Liter

Slide 7 - Quizvraag

Groene energie

- Zonne energie
- Wind energie
- Water energie

Dit zijn
DUURZAME ENERGIEBRONNEN

Slide 8 - Tekstslide

Vormen van duurzame energie

Slide 9 - Tekstslide

Energie kun je omzetten in een andere vorm
 • Elektrische energie
 • Bewegingsenergie
 • Warmte
 • Licht
 • Chemische energie

Bij energie omzettingen gaat nooit energie verloren, dit is
WET VAN BEHOUD VAN ENERGIE

Energie bestaat in
verschillende vormen
 

Slide 10 - Tekstslide

Vul het ontbrekende woord in:
In een dynamo wordt .......... energie omgezet in elektrische energie!
A
chemische
B
bewegings
C
elektrische

Slide 11 - Quizvraag

Wat is de opgenomen energie van deze windmolen? (energie die erin gaat)
A
warmte
B
elektrische energie
C
bewegingsenergie
D
chemische energie

Slide 12 - Quizvraag

Zonne-energie is
A
windenergie
B
bewegingsenergie
C
elektrische energie
D
stralingsenergie

Slide 13 - Quizvraag

Wat is de opgenomen energie van dit apparaat? (energie die erin gaat)
A
chemische energie
B
stralingsenergie
C
bewegingsenergie
D
elektrische energie

Slide 14 - Quizvraag

energie omzetten
Bij het omzetten van energie van de ene vorm in de andere gaat er nooit energie verloren, dat wil zeggen. De hoeveelheid energie voor de energie-omzetting is precies gelijk aan de hoeveelheid energie na de energie-omzetting, dit noemt men de wet van behoud van energie!

wet van behoud van energie:


Energie voor = energie na

Slide 15 - Tekstslide

Energie-stroomdiagram

Slide 16 - Tekstslide

Energie omzetten 
Elektrische energie vanuit een warmtebron, omzetten naar warmte.

kookplaat
oven
waterkoker

Slide 17 - Tekstslide

Energie-
omzettingen
Energiestroomdiagram

Slide 18 - Tekstslide

Wat is elektrische energie?
A
Energie van de zon
B
Energie van spanningsbronnen
C
Energie van zwaartekracht
D
Energie van windmolens

Slide 19 - Quizvraag

1.5 Energie

Slide 20 - Tekstslide

Energie en vermogen
Twee eenheden van ENERGIE 
 • Natuurkunde       => Energie in Joule [J]
 • Energiebedrijven => Energie in Kilo-Watt-hour [kWh]

ENERGIE = VERMOGEN x TIJD
 • E in [J]      => P in [W]   en t in [s]
 • E in [kWh] => P in [kW] en t in [h]


Slide 21 - Tekstslide

Elektrische energie

Slide 22 - Tekstslide

1.3 Vermogen en energie

Slide 23 - Tekstslide

Uitleg Energie

Slide 24 - Tekstslide

Waar komt de elektrische energie (elektriciteit) in huis vandaan?
A
Een lamp
B
Een elektriciteitscentrale
C
Een dynamo
D
Geen idee

Slide 25 - Quizvraag

De formule voor het berekenen van de elektrische energie is?
A
E = P: t
B
E = P x T
C
E = p : t
D
E = P x t

Slide 26 - Quizvraag

Hans speelt een uur op zijn elektrische gitaar.
De versterker heeft een vermogen van 60 W.
Hoeveel elektrische energie verbruikt Hans?
A
Energie = Vermogen x tijd dus 60 W x 1 uur = 60 Wh
B
Energie = Vermogen x tijd dus 0,060 kW x 1 uur = 0,060 kWh
C
Energie = Vermogen x tijd dus 60 W x 3600 s = 216.000 Joule
D
Dat kun je niet weten want dat ligt eraan hoe hard hij speelt

Slide 27 - Quizvraag

Bewegingsenergie
We kunnen bewegingsenergie (kinetische energie) gebruiken om deze om te zetten tot elektrische energie

Kinetische energie is hetzelfde als bewegingsenergie.

Slide 28 - Tekstslide

Formule Kinetische energie
Kinetische energie is hetzelfde als bewegingsenergie!

Slide 29 - Tekstslide

Wat is bewegingsenergie?
A
De energie van een stilstaand voorwerp
B
De energie van een bewegend voorwerp

Slide 30 - Quizvraag

Door beweging krijgen voorwerpen energie.
Waar hangt de hoeveelheid energie van een bewegend voorwerp van af?

A
alleen van de snelheid
B
van de snelheid en de massa
C
van de snelheid en het volume
D
van het volume en de massa

Slide 31 - Quizvraag

Zwaarte-energie
 • zwaarte-energie = 
 • massa × zwaartekracht per massa-eenheid × hoogte
 • Ez = m ∙ g ∙ h
In deze formule is:
• Ez de zwaarte-energie van het voorwerp in joule (J);
• m de massa van het voorwerp in kilogram (kg);
• g de zwaartekracht per massa-eenheid in newton per kilogram (N/kg);
• h de hoogte van het voorwerp in meter (m).

Slide 32 - Tekstslide

Welke formule hoort bij
zwaarte-energie?
A
E = m x g x h
B
E = 1/2 x m x v^2
C
E = r x V
D
E = r x m

Slide 33 - Quizvraag

5 liter water valt van een hoogte van 7 meter naar beneden. Bereken de zwaarte-energie
A
350 joule
B
3500 joule
C
35 watt
D
350 watt

Slide 34 - Quizvraag

Zwaarte-energie en bewegingsenergie
Zwaarte-energie kan gemakkelijk worden omgezet in 
bewegingsenergie, en omgekeerd.

Als je een bal omhoog schopt bijvoorbeeld, neemt zijn 
bewegingsenergie snel af. Tegelijk neemt zijn zwaarte-energie toe. 
Op het hoogste punt heeft de bal alleen nog maar zwaarte-energie.
Daarna neemt zijn bewegingsenergie weer toe en zijn 
zwaarte-energie weer af, terwijl hij naar beneden valt.

Ez op het hoogste punt = Ek op het laagste punt

Slide 35 - Tekstslide

Stuwmeer
Omzetting:

Zwaarte energie --> elektrische energie

Slide 36 - Tekstslide

Omzetten energie
Elektrische energie kun je omzetten in licht, warmte of beweging en omgekeerd.

Slide 37 - Tekstslide