7.5 Een populatie vol allelen

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
7.5 Een populatie vol allelen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
7.5 Een populatie vol allelen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- Herhaling 7.5 deel 1: Instabiele populaties
- 7.5 deel 2: Stabiele populaties en Hardy-Weinberg evenwicht
- Oefenen Hardy-Weinberg opgaven op niveau

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen 7.5
- Je leert hoe de frequentie van een allel en een genotype in een populatie kunnen veranderen
- Je kunt rekenen met de allel- en genotypefrequenties in een populatie
- Je weet wat een Hardy Weinberg evenwicht is

Slide 3 - Tekstslide

Populatie genetica
Genetische variatie in een populatie is te kwantificeren door te kijken naar
Allelfrequentie: hoe veel komt een bepaald allel voor?
Genotypefrequentie: hoe vaak komt een bepaald genotype voor?

Slide 4 - Tekstslide

Checkvraag
Een individu met genotype AA heeft twee allelen A. Een individu met genotype Aa heeft er één.
De allelfrequentie is een getal tussen 0 en 1.

In een bos leven 15 herten met genotype DD, 25 met genotype Dd en 40 met genotype dd.

Bereken de allelfrequentie van allel D.


Slide 5 - Tekstslide

Antwoord checkvraag
Aantal allelen D: 2 x 15 + 25 = 55

Totale aantal allelen: (15 + 25 + 40) x 2 = 160
Frequentie allel D: 55 / 160 = 0,344

Wat is dan de frequentie van allel d?


Slide 6 - Tekstslide

Allelfrequenties veranderen
 1. Gene flow (migratie)
 2. Genetic drift (toeval)
  a. Flessenhals effect 
  b. Founder effect
 3. Natuurlijke selectie (evolutie)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Stabiele populaties
Geen natuurlijke selectie
Geen seksuele selectie
Geen migratie
Grote populatie (dus geen genetic drift)
Geen mutaties

Dan: Hardy-Weinberg evenwicht

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Gebruik wet Hardy-Weinberg
 • Berekenen allelfrequenties vanuit genotype frequenties en andersom
 • Aantonen of een populatie voldoet aan de wet of niet door te kijken of de allelfrequentie verandert per generatie

Slide 14 - Tekstslide

Hardy Weinberg formule
Ik noem de allelfrequentie van het 
dominantie allel p.
Ik noem de allelfrequentie van het
recessieve allel q.
Dan is p + q = 1.

Slide 15 - Tekstslide

Hardy Weinberg formule
Stel een nieuw individu wordt geboren
in een populatie waarin geldt
p + q = 1.
Wat is dan de kans dat dit individu
genotype AA heeft? En Aa? En aa?


Slide 16 - Tekstslide

Hardy Weinberg formule
Een individu in een populatie heeft  
kans p op A en kans q op a.
De kans op AA is dan p*p = p2
De kans op Aa (plus aA) is dan 2*p*q
De kans op aa is dan q*q = q2
Én       p2 + 2pq + q2 = 1Slide 17 - Tekstslide

Hardy Weinberg formule
genotypefrequentie AA is p2
genotypefrequentie Aa is 2pq
genotypefrequentie aa is q2Slide 18 - Tekstslide

Hardy Weinberg evenwicht
Als er in een populatie géén sprake is van geneflow, genetic drift, natuurlijke- of seksuele selectie of mutaties dan blijven de allelfrequentie en genotypefrequenties over de generaties hetzelfde.

Dan mag je ook uitgaan van p + q = 1 en p2 + 2pq + q2 = 1

Slide 19 - Tekstslide

Van hoeveel verschillende allelen maakt Hardy-Weinberg gebruik?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 20 - Quizvraag

Welke twee formules horen bij het Hardy-Weinberg principe?

Slide 21 - Open vraag

Waar staan de verschillende onderdelen van de formules voor?

Slide 22 - Open vraag

q =0,2, bereken p

Slide 23 - Open vraag

q = 0,2. Wat is de frequentie homozygoot recessieve (aa)?

Slide 24 - Open vraag

q = 0,2. Wat is de frequentie heterozygoten (Aa)?

Slide 25 - Open vraag

36% van de populatie is homozygoot recessief (aa) voor vaste oorlellen. Wat is de frequentie van het recessieve allel?

Slide 26 - Open vraag

Waarom wijken de geobserveerde genotype frequenties af van de voorspelde frequenties volgens Hardy-Weinberg?

Slide 27 - Open vraag

Oefenen
 • Maak de oefenopgaven in Classroom: start met niveau 1 en kijk je werk direct na!

 • Lastig? Extra uitleg video in LessonUp 
 • Klaar? Maak opdracht 48 t/m 53 van 7.5 (= huiswerk)

Slide 28 - Tekstslide