Mijn proefles

Organisatiestructuur
Zohra Scheefhals
1jbc
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Organisatiestructuur
Zohra Scheefhals
1jbc

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
Dia 1: titeldia
Dia 2: inhoudsopgave
Dia 3: uitleg organisatiestructuur
Dia 4: functionele indeling
Dia 5/6/7: uitleg hoofdvormen
Dia 8/9: stelling
Dia 10: Bronvermelding
Dia 11: mijn eigen mening
Dia 12: Vragen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een organisatiestructuur?
Een organisatiestructuur is een manier waarop een organisatie is opgebouwd en wordt getekend in een soort schema. Organisatiestructuren worden in drie verschillende hoofdvormen onderscheiden: een lijnorganisatie, lijn-staforganisatie, en de matrixorganisatie.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is een functionele indeling?
- Hoeveel niveaus zijn er binnen een bedrijf
- Welke functies zijn er binnen een bedrijf
- Hoeveel medewerkers zijn er binnen een bedrijf


Slide 4 - Tekstslide

Wat is een lijnorganisatie?
Lijnorganisatie:
Een lijnorganisatie is een kleinere organisatie waar vaak maximaal 100 werknemers zijn en er een leidinggevende is.

Voordeel:
Er is duidelijkheid omdat er 1 leidinggevende is en er gewerkt wordt in kleine groepen en iedereen weet zijn taak.
Nadelen:
Het is soms lastig om te communiceren als bijvoorbeeld de leidinggevende ook iets niet weet, dan moet er gecommuniceerd worden met een andere afdeling en daar gaat ook tijd in zitten.

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een lijn-staforganisatie?
In een lijn-staforganisatie zijn er mensen met een specialistische kennis (staffunctionarissen) die de leidinggevende adviseren.

Voordeel:
Leidinggevende kan betere kwaliteit leveren.

Nadeel:
De staffunctionarissen zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is een matrixorganisatie?
In een matrixorganisatie is er een staffunctionaris die toegewezen is naar een eigen afdeling en zo werkt voor de leidinggevende.

Voordeel:
Er is goed contact tussen de staffunctionaris en de leidinggevende.
Nadeel:
Er zit een hr-adviseur tussen opdrachten van de leidinggevende en staffunctionaris.

Slide 7 - Tekstslide

Stelling: In een kleinere organisatie (dus een lijnorganisatie) werkt iedereen beter omdat iedereen een vaste taak heeft.
Eens
Oneens

Slide 8 - Poll

Stelling: Een lijn-staforganisatie is beter dan een lijnorganisatie, omdat er iemand aanwezig is met specialistische kennis (staffunctionaris)
Eens
Oneens

Slide 9 - Poll

Bronvermelding
- Boek arbeidsrecht
- Zakelijk.infonu
- Managementplatform

Slide 10 - Tekstslide

Mijn mening

Slide 11 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 12 - Tekstslide