Th2: B4: Populaties

Basisstof 4: Populaties
1. leerdoel: Je moet kunnen aangeven hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door biotische en abiotische factoren
2. Activeren van voorkennis: herhalen relaties organismen en leefomgeving
3. instructie om aan het werk te gaan  opdracht
4. leerlingen aan het werk
5. afsluiting: opdracht bespreken, terugkoppelen aan leerdoel
Huiswerk, maken B4, Leren t/m B3, maken samenvatting B41 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Basisstof 4: Populaties
1. leerdoel: Je moet kunnen aangeven hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door biotische en abiotische factoren
2. Activeren van voorkennis: herhalen relaties organismen en leefomgeving
3. instructie om aan het werk te gaan  opdracht
4. leerlingen aan het werk
5. afsluiting: opdracht bespreken, terugkoppelen aan leerdoel
Huiswerk, maken B4, Leren t/m B3, maken samenvatting B4Slide 1 - Tekstslide

B4: Populaties
Th2: Ecologie

Slide 2 - Tekstslide

Doelstelling
  • Je kunt de invloeden op organsmen indelen in biotische en abiotische factoren
  • Je moet de niveaus van de ecologie kunnen beschrijven
  • je kunt aangeven hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door biotische en abiotische factore

Slide 3 - Tekstslide

Herhalingsvragen
  1. Wat is een populatie?
  2. Wat voor relaties kunnen organismen met elkaar hebben?
  3. Welke invloed kan de omgeving hebben op de grootte van een populatie?

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht
  • Maak de opdracht: Biologisch evenwicht

Slide 5 - Tekstslide

Biotische factor

- invloed van levende natuur

Abiotische factor

- Invloed van levenloze natuur

Slide 6 - Tekstslide

Ecologie
  • De studie van organismen onderling
  • Niveaus van de ecologie

- Individu

- Populatie: 

- Levensgemeenschap

- Ecosysteem

Slide 7 - Tekstslide

Individu
Één enkel organisme

Slide 8 - Tekstslide

Populatie
Een groep organismen van dezelfde soort in een bepaald gebied die zich onderling kunnen voortplanten

Slide 9 - Tekstslide

levensgemeenschap
Alle populaties in een bepaald gebied

Slide 10 - Tekstslide

Ecosysteem
Een bepaald gebied met alle biotische en abiotische factoren

Slide 11 - Tekstslide

Bespreking
Alles wat zich in het milieu bevind heeft invloed op elkaar

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Biologisch evenwicht

Slide 14 - Tekstslide

Succesie

Slide 15 - Tekstslide

Samenvatting
  • Optimale omstandigheden: biotische en abiotische factoren hebben de gunstigste waarden --> de groei en voortplantingskansen van een populatie is het grootst

Slide 16 - Tekstslide

En dan nu.....

Maken B4


Huiswerk:

- Afmaken B4

- Leren tm B3

- samenvatting B4 maken

Slide 17 - Tekstslide