Veiligheid

Pictogrammen
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Pictogrammen

Slide 1 - Tekstslide

Gevaarlijke stoffen (deel 1)
*  Sommige stoffen zijn een gevaar voor onze gezondheid. 
*  De school heeft een zwarte lijst van stoffen. 
*  De stoffen op deze lijst mogen niet gebruikt worden op school. 
*  Andere stoffen mag je wel gebruiken als je er voorzichtig mee omgaat. 
*  Er bestaan veiligheidsmaatregels voor de opslag van stoffen. 
*  Op flessen en potten van chemicaliën kun je ook pictogrammen 
    vinden. 


Slide 2 - Tekstslide

Gevaarlijke stoffen (deel 2)
*  Uitgebreide informatie over een stof is te vinden op een chemiekaart.
   Als je geïnteresseerd bent in chemiekaarten van stoffen dan kun je die opzoeken 
   op internet. 
   Misschien heeft de school een verzameling van chemiekaarten in de mediatheek staan.


Gevaren en voorzorgsmatregelen worden ook met H- en P-zinnen aangegeven. 
H-zinnen (H van hazard) en P-zinnen (P van precaution) volgens Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) die in de Europese Unie gebruikt wordt kun je vinden op internet.

Slide 3 - Tekstslide

Pictogrammen en hun betekenis

Slide 4 - Tekstslide

Etiketten
Op de etiketten van chemicaliën
kun je informatie vinden over de 
stof. Hiernaast het etiket van 
wasbenzine.

Is deze stof brandbaar of giftig?

Slide 5 - Tekstslide

H- en P- zinnen
Gevaren en voorzorgsmaatregelen worden met H- en P-zinnen aangegeven. Deze zinnen kun je vinden op internet. 

H-zinnen (H van hazard): geven aan wat de gevaren van een stof zijn.

P-zinnen (P van precaution): geven aan hoe je veilig met een stof kan 
                                               om gaan.

Slide 6 - Tekstslide

Leerdoel 2
Je legt uit welke gevaren het gebruik van bepaalde stoffen met zich meebrengt en herkent hoe deze gevaren worden aangegeven op pictogrammen en etiketten, zoals mate van brandbaarheid, giftigheid, explosiviteit.

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht : Welke gevaren zijn er als je zwavelzuur gebruikt?
Bekijk het etiket van 
zwavelzuur op de foto.
Waar moet je op letten
als je zwavelzuur gebruikt?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Sleepvraag

Extra uitleg over de fase-overgangen:
Het filmpje hierna geeft meer informatie over de fase-overgangen dan je voor de toets moet kennen.
Bekijk het als je meer uitleg nodig hebt over de fase-overgangen en de temperatuur.
OF
Bekijk het als je nieuwsgierig bent naar hoe fase-overgangen in een grafiek weergegeven kunnen worden.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video