Orders Verzamelen Kerntaak 2 Logistiek Medewerker

Orders
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

Onderdelen in deze les

Orders

Slide 1 - Tekstslide

Orders
Een order is een opdracht  van de afnemer aan een bedrijf om een bepaalde hoeveelheid artikelen van een bepaalde kwaliteit tegen een bepaalde prijs op een bepaalde tijd te leveren. 

Op het moment dat de order geplaatst wordt, gaan we in de logistieke keten over van de inbound naar de outbound.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat doet een orderpicker?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

Wat is het verschil tussen orderpicken bij Deka-markt(supermarkt) en PicNic(online)?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Video

Orders
Op een order vind je altijd de volgende gegevens: 
 • NAW-gegevens van de afnemer
 • Artikelomschrijving/artikelcode
 • Aantal
 • Prijzen en eventuele kortingen
 • Ordernummer

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Orders
Je kan met verschillende soorten orders te maken krijgen
 • Standaardorder: vaste levertijd, normale verwerkingsprocedure. 
 • Balieorder: afnemer plaatst order bij balie en neemt deze mee. 
 • Afhaal order: afnemer haalt bestelde artikelen bij magazijn af. 
 • Backorder: gehele order of deel ervan wordt nageleverd.
 • Afroeporder: order verzenden als afzender dat aangeeft. 
 • Termijnorder: levertijd op een later tijdstip dan standaardorder. 
 • Spoedorder: dringend, met voorrang geleverd.
 • Homogene order: order met dezelfde soort goederen.
 • Heterogene order: order met verschillende soorten goederen. 

Slide 10 - Tekstslide

Orderproductie voorbereiden
De orderproductie bestaat uit alle handelingen die worden verricht om een bestelling verzendklaar te maken en vervolgens volgens afspraak af te leveren bij de afnemer. 

Slide 11 - Tekstslide

Orderproductie voorbereiden
Het administratieve proces van het verwerken van een order bestaat uit de volgende stappen: 
 • Orderadministratie
 • Kredietcontrole
 • Voorraadcontrole
 • Orderbevestiging 
 • Voorraadadministratie
 • Orderverzameldocumentatie

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

H2. Orderproductie voorbereiden
Het orderverzamelproces bestaat uit drie delen:
 • Informatie: informatie over de te verzamelen goederen verzamelen. 
 • Beweging: de route die je aflegt door het magazijn om de goederen te verzamelen. 
 • Grijpen: het daadwerkelijke picken van de goederen.

Slide 14 - Tekstslide

Orderproductie voorbereiden
Om tijd te besparen, kun je orders combineren. Hierdoor verzamel je dus meerdere orders tegelijkertijd. Dit kan op twee manieren: 
 • Batchpicking: je splitst iedere klantorder in losse orderregels. Je voegt de regels voor hetzelfde artikel van alle klantorders samen tot een serie. 
 • Multipicking: je verzamelt meerdere volledige orders tegelijk. 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Tekstslide

H3. Orderproductie inplannen
Om de orders van een klant op tijd te kunnen leveren, is het belangrijk dat zij tijdig klaar worden gezet voor verzending. 
Het orderpicken kost veel tijd, dus dit moet tactisch worden ingepland. 

Slide 19 - Tekstslide

H3. Orderproductie inplannen
Bij de werkzaamheden in het magazijn komen veel kosten kijken: 
 • Arbeidskosten: loon.
 • Operationele kosten: kosten voor materieel zoals heftrucks. 
 • Administratieve kosten: kosten voor order- en voorraadadministratie. 
 • Overheadkosten: kosten voor de kantine en evt. bewaking. 


Slide 20 - Tekstslide

H3. Orderproductie inplannen
Je streeft er als bedrijf naar om deze kosten allemaal zo laag mogelijk te houden en zo veel mogelijk orders te verzamelen. 

Dit vereist een goed doordachte orderverzamelroute, want het orderpicken kost verreweg het meeste tijd. Kenmerken hiervan zijn: 
 • De afstand per order kort houden.
 • De orderverzamelaar verzamelt zo veel mogelijk goederen per locatie. 

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

H3. Orderproductie inplannen
Bij het plannen van efficiënt orderverzamelen moet je rekening houden met: 
 • Aantal te verzamelen orders
 • Tijd waarop orders klaar moeten staan (transportplanning)
 • Beschikbaarheid van transportmiddelen
 • Productiviteits- en kwaliteitsnormen
 • Aantal benodigde orderverzamelaars

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

H4. Orders verzamelen
Het verzamelen van orders bestaat uit een aantal stappen:
 • Orderverzamellijst lezen en controleren
 • Transport- en hulpmiddelen kiezen en klaarzetten
 • Transport- en hulpmiddelen verplaatsen door het magazijn
 • De juiste positie voor de locatie bepalen
 • Goederen pakken en transportmiddel laden
 • Verzamelde order afvoeren naar de verzamelplaats
 • Verzamelde order afronden

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

H4. Orders verzamelen
De manier waarop je orders verzameld, hangt van een aantal dingen af: 
 • Kenmerken van de goederen: gewicht en afmeting.
 • Inrichting van het magazijn: hoofdgangensysteem, zijgangensysteem, tweegangensysteem. 
 • Plaats van de opslag: een- of tweedimensionaal orderverzamelen.
 • Verzamelplaats: waar moeten de goederen naartoe als ze gepickt zijn? 

Slide 27 - Tekstslide

Hoofdgangensysteem

Slide 28 - Tekstslide

Zijgangensysteem

Slide 29 - Tekstslide

Tweegangensysteem

Slide 30 - Tekstslide

H4. Orders verzamelen
In principe zijn er twee manieren om orders te verzamelen:
 • Statisch orderverzamelen: orderpicker gaat de goederen halen in het magazijn. 
 • Dynamisch orderverzamelen: goederen komen naar de orderpicker toe. 

Slide 31 - Tekstslide

H4. Orders verzamelen
Je kan in het werkveld te maken krijgen met geautomatiseerde orderverzamelsysstemen. Deze systemen zorgen ervoor dat het orderverzamelen sneller, efficiënter en met minder fouten gebeurd. Voorbeelden hiervan zijn: 
 • Scanning
 • Pick-to-light
 • Pick-to-vision
 • Pick-to-colour
 • Voice-picking
 • Pick-by-vision

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

H4. Orders verzamelen
Je kan tijdens het verzamelen van de goederen verschillende routes door het magazijn lopen. Dit noem je orderverzamelroutes. 

Je kan eenzijdig orderverzamelen: eerst de ene kant van de gang, dan de andere kant. Of je kan tweezijdig orderverzamelen: aan beide kanten van de gang tegelijk verzamelen. 

Slide 34 - Tekstslide

S-shape

Slide 35 - Tekstslide

Largest gap

Slide 36 - Tekstslide

Gang-voor-gang

Slide 37 - Tekstslide

Optimaal

Slide 38 - Tekstslide

H4. Orders verzamelen
Tijdens het orderverzamelen kan je verschillende problemen tegenkomen. 
 • Onvoldoende goederen aanwezig
 • Beschadigde goederen
 • Blokkades in de gangen
 • Snellopers op verkeerde locaties
 • Verkeerde verpakkingsmaterialen
 • Onvoorziene situaties

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide