Perspectief tekenen met 2 verdwijnpunten (DH)


Perspectief

INLEIDING 
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
TekenenMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 300 min

Onderdelen in deze les


Perspectief

INLEIDING 

Slide 1 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
perspectief tekenen

Slide 2 - Woordweb

Leerdoel 1
Aan het eind van deze les kun je herkennen, uitleggen en toepassen welke verschillende soorten perspectief er zijn. 
En je kunt een aantal beroepen noemen waarin perspectief gebruikt wordt.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is perspectief?
Perspectief is een trucje om op het platte vlak diepte te creëren. Bijvoorbeeld bij een schilderij of tekening.

Slide 4 - Tekstslide

Lijnperspectief
Bij lijnperspectief speelt de horizon een grote rol. 
Er zijn 3 soorten lijnperspectief:
 • met 1 verdwijnpunt
 • met 2 verdwijnpunten
 • met 3 verdwijnpunten

Slide 5 - Tekstslide

1 verdwijnpunt
 • verticale lijnen blijven verticaal
 • horizontale lijnen blijven horizontaal
 • alleen de lijnen die de diepte ingaan (wijkende lijnen) komen uit in het verdwijnpunt op de horizon

Slide 6 - Tekstslide

2 verdwijnpunten
Vaak zijn er in een afbeelding meerdere evenwijdige lijnen in verschillende richtingen. Dan zijn er dus meer verdwijnpunten. In de figuur hieronder zijn er twee verdwijnpunten.

Slide 7 - Tekstslide

3 verdwijnpunten
Soms gebruikt een tekenaar voor de evenwijdige lijnen die omhoog gaan ook een verdwijnpunt. Dit kan een sterk effect veroorzaken voor de suggestie van flatgebouwen bijvoorbeeld. De tekenaar bedenkt dan waar het vluchtpunt, hoog in de lucht, zou liggen.

Slide 8 - Tekstslide

Standpunten
Horizon en verdwijnpunt kunnen op verschillende hoogtes voorkomen. 
Waar, dat hangt af van het standpunt van de kunstenaar .

Slide 9 - Tekstslide

Ooghoogte
De kunstenaar staat op ooghoogte, de horizon en het verdwijpunt bevinden zich in het midden van het kunstwerk.

Slide 10 - Tekstslide

Vogelperspectief
De kunstenaar  heeft een hoog standpunt en kijkt op een object neer.
De horizon en het verdwijnpunt bevinden zich hoog in het kunstwerk.

Slide 11 - Tekstslide

Kikvorsperspectief
De kunstenaar heeft een laag standpunt en kijkt tegen een object op.
De horizon en het verdwijnpunt bevinden zich laag in het kunstwerk.

Slide 12 - Tekstslide

Atmosferisch perspectief

De kleuren worden naar de achtergrond toe vager. In sommige werken worden ze ook blauwer of groener van kleur.

Slide 13 - Tekstslide

Kleurperspectief
Door het gebruik van warme kleuren op de voorgrond en koude kleuren op de achtergrond krijg je meer diepte in je werk.

Slide 14 - Tekstslide

Beroepen
 • Bouwkundig tekenaar (zie website volgende dia's)
 • Architect: zowel in- als exterieur
 • Landschapsarchitect (zie website volgende dia's)
 • Tuinarchitect 
 • Meubelontwerper
 • ......................


Slide 15 - Tekstslide

OPDRACHT 
Perspectief 


met 2 verdwijnpunten

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoel 2
Aan het einde van deze lessen kun je een tekening maken van een stad met huizen/flats, letters of zwevende vormen met 2 verdwijnpunten.

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht
Ontwerp en maak een tekening met 2 verdwijnpunten. Kleur je tekening in volgens het atmosferisch perspectief. 
Je mag kiezen voor huizen/flats, letters of zwevende vormen. 

Of, als je dat ziet zitten, mag je ook werken met 3 verdwijnpunten.

Formaat: A4.
Materiaal: potlood, schetspapier, kleurpotlood.


 Slide 18 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
 • Je hebt gebruik gemaakt van een perspectief met 2 verdwijnpunten.
 • Je hebt een atmosferisch perspectief gebruikt voor het kleuren.
 • Je hebt details toegepast in je tekening, zoals planten, tegels, hekjes...

 • Het geheel is netjes afgewerkt.
 • Originele invalshoek
 • Licht/donker contrast aanwezig waardoor er 3-D effect ontstaat.
 • Gebruik van texturen.

Slide 19 - Tekstslide

Werkwijzer
 1. Maak eerst een collage met 10 afbeeldingen van perspectief met 2 verdwijnpunten. (Print deze uit voor in je mapje: HUISWERK 1)

 2. Start nu je ontwerpproces (Zie volgende dia: HUISWERK 2)
 3. Laat  je collage en ontwerpproces becijferen. (HUISWERK 1 en 2)  
 4. Maak nu je definitieve tekening op een A4 en kleur deze in.
 5. Werk je tekening netjes af. 

Slide 20 - Tekstslide


2. ONTWERPPROCES: 
(TOTAAL 3 SCHETSEN in je mapje, HUISWERK 2)

Schets 1:
Teken een horizontale lijn met links en recht 2 verdwijnpunten.
Teken nu in het midden een verticale lijn  op de horizontale lijn.
Teken een diagonale lijn vanaf de bovenkant van de verticale lijn naar elk van de vluchtpunten.

Slide 21 - Tekstslide


Teken een diagonale lijn vanaf de onderkant van de verticale lijn naar elk van de vluchtpunten.
Teken twee verticale lijnen om de zijden van de vorm te maken.
Schets: 2
Maak nu op dezelfde manier: huizen/flats, letters of een zwevende vorm. Op, boven of onder de horizon. 
Schets: 3
Maak nu een schets in kleur voor je definitieve tekening! 

Slide 22 - Tekstslide

Nodig
 • schetspapier
 • scherp geslepen potlood
 • kleurpotloden
 • liniaal
 • geodriehoek
 • gum


Slide 23 - Tekstslide

Huizen/Flats 
Bekijk het filmpje op de volgende pagina voor een voorbeeld van huizen met 2 verdwijnpunten.

Slide 24 - Tekstslide

0

Slide 25 - Video

Letters
Bekijk het filmpje op de volgende pagina voor een voorbeeld van letters met 2 verdwijnpunten.

Slide 26 - Tekstslide

0

Slide 27 - Video

Zwevende vormen
Bekijk het filmpje op de volgende pagina voor een voorbeeld van zwevende vormen met 2 verdwijnpunten.

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Tweepuntsperspectief

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

0

Slide 32 - Video