cross

4H thema 6 BS 3

Gedrag
Havo 4
Thema 6
Basisstof 3
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Gedrag
Havo 4
Thema 6
Basisstof 3

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag 
Leerdoel:
 • Je kunt beschrijven wat gedrag is en hoe gedrag is ingedeeld
 • Je kunt beschrijven wat de functie van gedrag is
 • Je kunt omschrijven wat ethologie inhoudt en hoe je gedrag kunt bestuderen

Programma:
 1. Bespreken opdracht 20 en 21
 2. Intro gedrag
 3. Uitleg: gedrag en ethologie
 4.  Zelf werken

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Konikpaarden naar de slacht wegens opdringerig gedrag
Krantenbericht van 16-1-2020

4 punten die je niet moet doen:
 • Bijvoeren
 • Aaien
 • Vlak langs de kudde lopen
 • Veulens knuffelen

Waarom wordt dat toch veel gedaan?
Zouden paarden zich anders gedragen als iemand ze voor het eerst voert of aait?
Wat doet een paard dat wij als agressief gedrag beschouwen?

Slide 4 - Tekstslide

Wat zag je de paarden in het begin (en aan het eind) van het filmpje doen dat we als agressief gedrag beschouwen?

Slide 5 - Open vraag

Gedrag
= alle waarneembare activiteit van een dier of mens

Functie van gedrag
--> handhaven of verbeteren van fysiologische toestand of de omgevingssituatie van het dier

Wat gaan we leren over gedrag?
Link met andere biologische thema’s
--> ecologie, evolutie, regeling, waarneming, etc.Slide 6 - Tekstslide

Gedrag
Gedragselement/handeling
= Handeling: staan, zitten, lopen, luisteren, slapen, etc.

Gedragssysteem
= Handelingen met gemeenschappelijk doel: voedingsgedrag, voortplantingsgedrag, etc.

Gedragsketen
= Effect van ene handeling leidt tot andere handeling: balts


Slide 7 - Tekstslide

Gedragsonderzoek
= Ethologie

Observeren van gedrag
--> objectief

Even oefenen:
noteer alle gedragselementen van de hond in het volgende filmpje.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Gedragsonderzoek
Voorbeelden waargenomen gedragselementen:
Staan
Blaffen
Lopen
Rennen
Liggen
Piepen
Kwispelen
Springen
Spartelen

Bij gedragsonderzoek beschrijf je wat elk element inhoudt. Wat het betekent, interpreteer je niet direct!

Slide 10 - Tekstslide

Ethogram
Als je een dier zijn gedrag onderzoekt doe je de handelingen van dat dier in een ethogram.
In een ethogram beschrijf je de handelingen.

Slide 11 - Tekstslide

Protocol

Slide 12 - Tekstslide

Het opdringerige gedrag van de Konikpaarden is een voorbeeld van een ...
A
gedragselement
B
gedragssysteem
C
gedragsketen
D
subjectief gedrag

Slide 13 - Quizvraag

Zelf werken
Lezen:
BS 3 (blz. 82 t/m 83)

Maken:
BS 3 opdr. 23, 24, 27 en 28

Kun je:
 • toelichten wat gedrag is en hoe gedrag wordt ingedeeld?
 • omschrijven wat ethologie is?

Slide 14 - Tekstslide

Heb je nog vragen?

Slide 15 - Open vraag