vwo 5 pluriforme samenleving 1

Pluriforme samenleving
Deel 1
Docent J. sibbald
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolWOLeerjaar 5

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

Onderdelen in deze les

Pluriforme samenleving
Deel 1
Docent J. sibbald

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat gaan we nu doen?
We beginnen met wat basisinformatie zodat jullie weten waar we het over hebben als we spreken over de pluriforme samenleving. Wel zo handig...

Slide 3 - Tekstslide

Onderwerpen van deze les
Pluriforme samenleving
Wie is 'de Nederlander'?
Cultuur
Tolerantie

Slide 4 - Tekstslide

Pluriforme samenleving
Een land waarin mensen met verschillende identiteiten  
( sociaal en/ of levensovertuiging en/ of culturen) samenleven.

Slide 5 - Tekstslide

opdracht
Bekijk het volgende filmpje en schrijf in je schrift de vier kenmerken van een pluriforme samenleving op.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Maxima is volgens de oude betekenis.....
A
Allochtoon
B
Autochtoon

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

Beschrijf de Nederlander volgens Maxima...

Slide 10 - Open vraag

Maak zelf een omschrijving van 'de Nederlander'. Je mag ook een afbeelding gebruiken.

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Video

Cultuur
Alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben en als vanzelfsprekend beschouwen.

Slide 13 - Tekstslide

Dominante cultuur
  Het geheel van waarden, normen en kenmerken dat door de meeste binnen een samenleving geaccpeteerd wordt. Om een samenleving te laten functioneren, moet er een minimum aan gedragsregels en normen en waarden zijn waar iedereen het over eens is. 


Slide 14 - Tekstslide

Subcultuur
Cultuur van een kleine groep mensen. Cultuur van een kleine groep mensen die naast de dominante cultuur ook nog bij een andere cultuur horen

Soorten Subculturen:
muzieksmaak, land van herkomst, werk of geloof.
Je hoort meestal niet bij één subcultuur, maar bij meerdere. Je kunt dierenactivist zijn en Feyenoord-supporter.

Slide 15 - Tekstslide

Bij subculturen onderscheiden we onder meer:
jeugdculturen
bedrijfsculturen
religieuze culturen
etnische subculturen 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

tegencultuur
Een subcultuur die niet bij de hoofdcultuur wil horen, zich afzet tegen de hoofdcultuur:
feministen, krakerbeweging, provo's, anarchisten.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Eten...
Nederlandse cultuur 
Turkse cultuur 
Indonesische cultuur 
Surinaamse cultuur 
Japanse cultuur 
Engelse cultuur 

Slide 20 - Sleepvraag

Wat is een voorbeeld/zijn voorbeelden van een tegencultuur ?
A
Feministen
B
Anonymous
C
Moslims
D
Daesh/IS

Slide 21 - Quizvraag

De meeste Nederlanders vieren hun verjaardag.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur

Slide 22 - Quizvraag

waarden, normen, gewoonten, tradities, gebruiken
Samenleving waarin vele verschillende culturen naast elkaar bestaan
wijkt af van de overheersende cultuur
Verzets zich tegen de dominante cultuur
De overheersende cultuur
Erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt
overdracht van waarden, normen, ideeën en wetten
subcultuur
Sociale controle
dominante cultuur
tegencultuur
Cultuuroverdracht
cultuur
Multicuturele samenleving

Slide 23 - Sleepvraag

Op het pieperfestival in Emmeloord wordt een uniek feest gevierd waar onder andere gratis patat wordt uitgedeeld.
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Tegencultuur
D
Etnische subcultuur

Slide 24 - Quizvraag

Dominante cultuur
Subcultuur

Slide 25 - Sleepvraag

Anti-kapitalisten zijn een voorbeeld van een
A
Dominante cultuur
B
subcultuur
C
tegencultuur
D
autonome cultuur

Slide 26 - Quizvraag

Het niet terecht behandelen van (groepen) personen op grond van iets dat niet terzake doet. 
Een emotioneel geladen oordeel over een persoon of groep, dat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
Zaken die mensen het nastreven waard en waardevol vinden. 
Wetten, regels en gewoonten waarvan men aanneemt dat mensen zich eraan behoren te houden. 
Een cultuur die in bepaalde opzichten afwijkt van de overheersende cultuur. 
Overheersende cultuur
Waarden, normen, gewoonten, tradities, gebruiken en aangeleerde kenmerken. 
Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan. 
Cultuur
Waarden
Normen
Subcultuur
Dominante cultuur
Vooroordelen
Discriminatie
Integratie

Slide 27 - Sleepvraag


Cultuur is?
A
nature (aangeboren)
B
nurture (aangeleerd)

Slide 28 - Quizvraag

Behoort deze jongen tot de dominante cultuur, een subcultuur of beide?
A
Dominante cultuur
B
Subcultuur
C
Beide

Slide 29 - Quizvraag

Dit is een voorbeeld van
A
De dominante cultuur
B
Een bedrijfscultuur
C
Een subcultuur
D
Een etnische cultuur

Slide 30 - Quizvraag

Maak de zin af: een subcultuur is de...
A
Cultuur van het hele land
B
cultuur van een kleine groep mensen
C
cultuur van een grote groep mensen

Slide 31 - Quizvraag

Tot welke subcultuur/culturen behoor jij zelf?

Slide 32 - Open vraag

De begrippen verdraagzaamheid en tolerantie zijn erg belangrijk in dit hoofdstuk. Daarom even een kleine verkenning. 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Tolerantie:
Tolerantie of verdraagzaamheid in een sociale, culturele of religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkend en door de meerderheid verwerpelijk geachte gedrag (of afwijkende meningen).

DUS: DE MATE WAARIN GROEPENEN/OF INDIVIDUEN MET AFWIJKENDE MENINGEN/GEDRAGINGEN WORDEN GEACCEPTEERD

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

Vind jij jezelf tolerant?
A
ja
B
nee

Slide 37 - Quizvraag

Waarom heb je het vorige antwoord gegeven?

Slide 38 - Open vraag

Vind jij Nederland een tolerant land?
A
Ja
B
Nee

Slide 39 - Quizvraag

Zoek een nieuwsartikel waaruit blijkt dat Nederland tolerant is. Maak een korte samenvatting.

Slide 40 - Open vraag

Zoek een nieuwsartikel waaruit blijkt dat Nederland niet tolerant is. Maak een korte samenvatting.

Slide 41 - Open vraag

Slide 42 - Video

Heb je nog vragen of tips?

Slide 43 - Open vraag

Slide 44 - Tekstslide