Kt1 Asking for & Giving directions - 6.3

welcome class:)
Today's goal: at the end of this lesson you'll know all about asking and giving directions ( 6.3)
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

welcome class:)
Today's goal: at the end of this lesson you'll know all about asking and giving directions ( 6.3)

Slide 1 - Tekstslide

Giving directions
Go straight on. Then take the first left on to Green Street. Walk past the library and it’s the building next to the library on the left.

Slide 2 - Tekstslide

Where are you now?

Slide 3 - Open vraag

Giving directions
Go straight on. Go past the traffic lights. You will see a shop on the right. Go past that and it’s on the right next to the shop.

Slide 4 - Tekstslide

Where are you now?

Slide 5 - Open vraag

Giving directions
Go straight on. Go past the traffic lights and go straight on until you get to the roundabout. At the roundabout turn left. Go past the theatre. It’s the building opposite the hospital.

Slide 6 - Tekstslide

Where are you now?

Slide 7 - Open vraag

Giving directions
How would you give directions to the supermarket? 

Slide 8 - Tekstslide

Where are you now?

Slide 9 - Open vraag

Giving directions
Go straight on. Go past the traffic lights and take the second right on to King’s Road. Go past the bookshop. It’s the building next to the bookshop opposite the café.

Slide 10 - Tekstslide

Go straight ahead
Turn right
Turn left
It's opposite my house!
Go past my house..

Slide 11 - Sleepvraag

Give directions to the Supermarket.

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Tekstslide

Asking for directions
Instruction Giving directions in English #1
straight/ past / along/ up / through/ over / down / back
Rechtdoor/ langs / volg /omhoog /over /beneden / terug
Go 
turn
left
/ right / back
Links/ rechts/ terug
Go straight on Main Street 
Take a shortcut to the school going through the park.Turn left at the supermarket.
If you get to the bridge, you went too far, you'll have to turn back.Slide 14 - Tekstslide

Asking for directions
Instruction Giving directions in English #2
There's a nice park behind the parking lot.
around the corner / om de hoek

The museum is just around the corner.

between / tussen
You can find the coffee shop between the office building and the movie theater.

behind / achter

Slide 15 - Tekstslide

Match the pictures with the words
Traffic light
Left
First
Third
Straight ahead
Right

Slide 16 - Sleepvraag

Bekijk de plattegrond goed en beantwoord de vragen

Slide 17 - Tekstslide

The cinema is next to the café
A
True
B
False

Slide 18 - Quizvraag

The toyshop is between the clothes shop and the fast food restaurant
A
True
B
False

Slide 19 - Quizvraag

The florists is next to the bakery
A
True
B
False

Slide 20 - Quizvraag

The café is across the clothes shop
A
True
B
False

Slide 21 - Quizvraag

Bekijk de plattegrond goed. Op de volgende slides ga je een route uittypen een voorbeeld hiervan zie je in de volgende slide. 

Slide 22 - Tekstslide

Ga van de bakery naar het café
You walk straight ahead on Eldon road and take the first left to Alma street. When you look to the right the café is right there. 

Slide 23 - Tekstslide

Nu jij: Ga van de chemist's naar de bookshop. Antwoord in het Engels.

Slide 24 - Open vraag

Ga van de cinema naar de supermarket, ga daarna naar de fast food restaurant.

Slide 25 - Open vraag