Listening The Line + British council H5 week 44

Teacher feedback:
how was the writing exam and
were you well-prepared by the lessons?
1 / 27
volgende
Slide 1: Woordweb
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Teacher feedback:
how was the writing exam and
were you well-prepared by the lessons?

Slide 1 - Woordweb

Letter writing
- Conventies C standaard regels: adressering, aanhef, afsluiting.
- Grammar 1 G1 Grote , storende fouten zoals werkwoordsvormen, woordvolgorde etc. 
- Grammar 2 G2 Kleine fouten zoals voorzetsels, than-then, too-to.
- Words W Verkeerd woordgebruik
- S&P SP Spelfouten en leestekenfouten.
- Inhoud I Opdracht (gedeeltelijk) vergeten, clusterfouten, dingen die onlogisch/onbegrijpelijk zijn, te weinig woorden.
- Communication Com. Niveau van de brief.
- Herhalingsfouten H Als dezelfde fout in de dezelfde situatie wordt herhaald telt deze niet mee. Hij krijgt dan de notatie (H).

Slide 2 - Tekstslide

Programme this year:
  • Formal letter writing
  • Listening & watching (CITO)
  • Speaking: oral exam
  • Reading: final exam HAVO (CITO)

Slide 3 - Tekstslide

Listening skills

Slide 4 - Tekstslide

What do you do at THE START of
a listening exam?

Slide 5 - Woordweb

LISTENING TASK/EXAM:
1. You FOCUS and are completely silent, so you and your classmates are not distracted!
2. You need your full attention for about 1 full hour
3. Audio (listening) + video (watching & listening)
4. You read the question and think of a logical answer
5. You underline key words
6. You listen ONLY ONCE and choose the correct answer.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

What did you learn in
this lesson?

Slide 10 - Woordweb


Holmwoods: Listening!
Make 4 listening assignments

Slide 11 - Tekstslide
Turn your phones off
Take your laptop out

Slide 12 - Tekstslide

                            of this lesson: 


to understand spoken English and different accents &
pronunciation 

Slide 13 - Tekstslide

Do you know what
'The Line' is?

Slide 14 - Woordweb

Slide 15 - Tekstslide

Questions to answer after the video:
Q1: What is so special about the line?
Q2: In which area will the project be built?
Q3: How many kilometres will the project be long?
Q4: From which material will the project be built?
Q5: What do the Hawatat tribe think of the project?
G6: Explain the expression 'vanity project'
Q7: Why is the project controversial?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Q1: What is so special about the line (name 3 things)?

Slide 18 - Open vraag

Q2: In which area will the project be built?

Slide 19 - Open vraag

Q3: How many kilometres will the project be long?

Slide 20 - Open vraag

Q4: From which material will the project be built?

Slide 21 - Open vraag

Q5: What do the Hawatat tribe think of the project? Explain.

Slide 22 - Open vraag

Q6: Explain the expression 'vanity project'

Slide 23 - Open vraag

Q7: Why is the project controversial?

Slide 24 - Open vraag

Extra question: do you think this city will be built?

Slide 25 - Open vraag

What did you learn in this lesson?

Slide 26 - Woordweb

Holmwoods: Listening!
Make 4 listening assignments

Slide 27 - Tekstslide