augseksualiteit les 2 geschiedenis

Seksualiteit: De geschiedenis
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
LevensbeschouwingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Seksualiteit: De geschiedenis

Slide 1 - Tekstslide

Wat was seksualiteit ook alweer?

Slide 2 - Woordweb

Wat zijn ook alweer
waarden en normen?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

waarden en de normen die erbij horen 
Verschillen per
- tijd 
- plaats
- persoon/groep

Slide 5 - Tekstslide

Wat hebben waarden en normen te maken met seksualiteit, denk je?

Slide 6 - Open vraag

Seksualiteit 
 • Seksualiteit is voor iedereen anders.
 • Dit verschilt per cultuur.
 • Cultuur = een groep mensen met dezelfde waarden en normen
 • Dus op het gebied van seksualiteit verschillen de waarden en normen. 
 • Normen en regels zijn opgesteld om seksualiteit "beheersbaar" te maken; denk aan regels omtrent leeftijd, machtsverhoudingen, etc. 

Slide 7 - Tekstslide

Lesdoel:
Na deze les snap je:
-dat waarden en normen over seksualiteit door de eeuwen heen verschillen

Slide 8 - Tekstslide

Hoe dachten de Oude Grieken over seks voor het huwelijk, denk je?
Dat kan best
Dat kan echt niet

Slide 9 - Poll

Oude Grieken 
 • Homoseksualiteit was normaal 
 • Naaktheid was normaal  
 • Trouwen deed men nog niet (vaak) 
 • Seks met vrouwen voor voortplanting, met mannen voor genot (hedonistisch)
 • Meerdere sekspartners   

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Middeleeuwen
 • Trouwen deden alleen rijken; er werd “slim” getrouwd; voor de erfenis. 
 • Naaktheid werd niet in verband gebracht met seks; was dus normaal 
  -je leefde met meerdere mensen samen in een ruimte (geen eigen kamer)
 • Meerdere sekspartners (minnaars voor liefde, huwelijk voor erfenis/nageslacht)  
 • Seks niet alleen binnen het huwelijk 
 • Jongeren weten veel over lichamelijke liefde  

Slide 12 - Tekstslide

samenwonen of trouwen
Johannes 4:17-18 “Ik heb geen man”, zei de vrouw. “U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt”, zei Jezus, “u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar”

Slide 13 - Tekstslide

seks voor het huwelijk
1 Korintiërs 7:9: “Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte”

Slide 14 - Tekstslide

18e tot 20e eeuw
 • Christendom en christelijke waarden kreeg meer aanhang 
 • Homoseksualiteit was verboden 
 • Men werd preuts, naaktheid werd niet meer als normaal ervaren 
 • Seks was alleen bestemd voor voortplanting en binnen het huwelijk 
 • Seks werd iets negatiefs, bij ervaring van lust moest je God om vergeving vragen. 
 • Men trouwde uit liefde.  
 • Liefde - Huwelijk – Seks -  Voortplanting  (LHSV)  

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

1960 seksuele revolutie
 • De houding tegenover seksualiteit veranderde in korte tijd ingrijpend 
 • Homoseksualiteit werd (weer) normaler
 • Seks buiten en/voor het huwelijk werd weer als normaal gezien  
 • Naaktheid kon weer 
 • De uitvinding van de Pil speelde een erg belangrijke rol, je kon namelijk seks hebben zonder zwanger te raken.   

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

nu
 • Naaktheid en seksualiteit lijkt niets meer met voortplanting te maken te hebben 
 • naakt en erotiek op tv, reclame, films, internet  
 • Men mag eigen volgorde kiezen van LHSV 
 • Sommige vinden dat de maatschappij oversekst is, of is de seksuele revolutie langzaam gedoofd??  


Slide 19 - Tekstslide

Vind jij dat de maatschappij te veel gericht is op seksualiteit?

Slide 20 - Open vraag

Geef zelf voorbeelden van overbodig naakt in (muziek)video's, reclame, enzovoorts

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Afsluiting van de les: 
-stellingen
-vragen
-afsluitende vraag

Slide 24 - Tekstslide

Wanneer was homoseksualiteit verboden
A
Oude Grieken
B
1960
C
18de eeuw
D
Dat is nooit verboden geweest

Slide 25 - Quizvraag

Slim trouwen deed men in de middeleeuwen voor.....
A
de erfenis
B
een goedkope bruiloft
C
mooie kinderen
D
het geld

Slide 26 - Quizvraag

In de 18de eeuw
A
was naaktheid heel normaal
B
trouwde men niet
C
had men meerdere bedpartners
D
was men heel preuts

Slide 27 - Quizvraag

De oude Grieken
A
hadden geen seks voor het huwelijk
B
trouwden uit liefde
C
vonden naaktheid heel normaal
D
waren tegen homoseksualiteit

Slide 28 - Quizvraag

Leg uit waarom iedereen anders tegen seksualiteit aankijkt.

Slide 29 - Open vraag

Wat vond je tijdens deze les het meest opvallend/verbazingwekkendst/vreemdst om te horen?

Slide 30 - Open vraag