Overal 1-2 HV 7.2 kracht meten en tekenen

Krachten
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Krachten

Slide 1 - Tekstslide

Aangrijpingspunt
Het aangrijpingspunt is de plaats
waar de kracht werkt
.

Slide 2 - Tekstslide

massamiddelpunt
Het aangrijpingspunt van de 
zwaartekracht (Fz) ligt midden in 
het voorwerp. 
Dit noem je het massamiddelpunt


Slide 3 - Tekstslide

Aangrijpingspunt
Het aangrijpingspunt van de spankracht (Fspan)is de plaats waar het touw vast zit
.


Slide 4 - Tekstslide

Aangrijpingspunt
Het aangrijpingspunt is de plek waar de kracht werkt.


Slide 5 - Tekstslide

Bij welke kracht zit het aangrijpingspunt in het midden van een voorwerp
A
Fz en Fs
B
Fz
C
Fs
D
Fv

Slide 6 - Quizvraag

De krachtmeter
De krachtmeter of veerunster

Met een krachtmeter kun je de kracht meten.

De eenheid van kracht is
Newton (N).
(10 newton is ongeveer 1kg)

Slide 7 - Tekstslide

Hoe meet je kracht

Slide 8 - Tekstslide

Kracht meet je in Newton
Newton
Het was een wat rare man, maar ook briljant. 
Het schijnt dat hij op het idee van zwaartekracht kwam doordat er een appel op zijn hoofd viel.
Door de wetten van Newton kunnen we nu heel veel technische dingen uitrekenen en maken.
Kracht
1 Newton is hoeveel kracht je nodig hebt om 1 kg in 1 seconden een snelheid te geven van 1 m/s.

Newton onderzocht dit met karretjes en gewichtjes die aan de karretjes trokken.

Slide 9 - Tekstslide

veerunster
Met een veerunster kan je krachten meten.
Hoe stugger de veer, hoe groter de kracht is die je kunt meten

Slide 10 - Tekstslide

De eenheid van kracht is
A
meter
B
F
C
Newton
D
power

Slide 11 - Quizvraag

Een ander woord voor krachtmeter is
A
veerunster
B
veeunster
C
krachtmeter
D
krachtunster

Slide 12 - Quizvraag

Krachten kan je meten met een
A
weegschaal
B
veerunster
C
thermometer
D
schuifmaat

Slide 13 - Quizvraag

Melvin gebruikt bij een practicum over krachten een krachtmeter.
Hij hangt zijn etui aan de krachtmeter.
Je ziet een afbeelding van de schaalverdeling van de krachtmeter. Welke kracht geeft de krachtmeter aan?
A
0,80N
B
0,85N
C
0,90N
D
1,15N

Slide 14 - Quizvraag

Lees de grootte van de kracht op de krachtmeter af.
De kracht is...
A
2,5N
B
2,2N
C
2,6N
D
2,8N

Slide 15 - Quizvraag

Hoeveel kracht is er nodig om 1 kilogram op te tillen ?
A
9,81 N
B
981 N
C
10 N
D
100 N

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

krachtenpijl
De lengte van de pijl geeft aan
hoe groot de kracht is.

De richting van de pijl geeft aan
In welke richting de kracht werkt.
Een kracht wordt getekend als
een pijl dat begint in het
aangrijpingspunt
.

Slide 18 - Tekstslide

krachtenpijl
Als de kist stil hangt zijn de zwaartekracht en spankracht even groot.

Slide 19 - Tekstslide

krachten tekenen

Slide 20 - Tekstslide


In welke tekening is de zwaartekracht juist getekend.
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 21 - Quizvraag


Welk figuur geeft de spankracht van het touw op het blokje juist aan.
A
a
B
b
C
c
D
geen

Slide 22 - Quizvraag

Welke kracht is hier de zwaartekracht
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 23 - Quizvraag

Krachtenschaal
Bij een kracht van 150 N zou je een pijl van 3 cm moeten tekenen.

In de afbeelding is een krachtenschaal
Gebruikt van 1cm per 50N.
Kies een krachtenschaal zodanig dat je de grootste kracht nog op papier kan tekenen.

Kracht tekenen op schaal.

Slide 24 - Tekstslide

Krachtenschaal
In de rechter figuur wordt met een kracht van 10 N een dop van een fles gehaald.
De krachtenschaal is 5N= 1cm.
De pijl moet nu dus 10/5 = 2cm lang zijn.
De kracht werkt hier naar boven.


Slide 25 - Tekstslide

Krachtenschaal
De pijl zou nu dus 250/100 = 2,5cm lang zijn.
De kracht werkt hier naar beneden.
In de rechter figuur wordt met een kracht van 250 N op een pedaal geduwd.
De krachtenschaal is 100N= 1cm.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video


Welk onderdeel hoort niet bij het tekenen van een kracht?
A
Aangrijpingspunt
B
Lengte van pijl
C
Richting van pijl
D
Dikte van pijl

Slide 28 - Quizvraag

Wat is bij het TEKENEN van krachten het allerbelangrijkst?
A
Grootte
B
Richting
C
Aangrijpingspunt
D
Allemaal even belangrijk.

Slide 29 - Quizvraag

Deze pijl geeft een kracht weer van
A
1 N
B
8 N
C
13 N
D
104 N

Slide 30 - Quizvraag


Hoe groot is de kracht die op de bal wordt uitgeoefend.
A
50N
B
2,6 cm
C
19,2N
D
130N

Slide 31 - Quizvraag

De schaal van een getekende pijl is 1 cm = 3,5N. De getekende pijl is 7 cm lang. Hoe groot is de kracht?
A
24.5N
B
2N
C
0,5N
D
30,5N

Slide 32 - Quizvraag

Je tekent een kracht van 5N. Hoe lang moet de pijl dan zijn bij een krachtenschaal van
1N=^3cm
A
5 cm
B
15 cm
C
0,6 cm
D
2,67 cm

Slide 33 - Quizvraag

Een krachtenpijl Fz is 10 cm lang.
Bij het plaatje staat 1cm=5 Newton.
Hoe groot is de kracht?
A
5N
B
1N
C
10N
D
50N

Slide 34 - Quizvraag

De rode pijl geeft de zwaartekracht van van het bankje aan. Het bankje heeft een massa van 35 kg.
De krachtenschaal is 1cm = 50N
Hoe lang moet de pijl zijn.

A
0,7cm
B
3,5 cm
C
7 cm
D
70 cm

Slide 35 - Quizvraag

Samengevat

Slide 36 - Tekstslide

Kracht
Krachtenpijl of vector

Slide 37 - Tekstslide

huiswerk
Lees paragraaf 7.2 digitaal
Maak de vragen van 7.2 digitaal

Slide 38 - Tekstslide