cross

Chemie in het klein: formules en systematische namen (hfd4,h3 Chemie)

H4.2 Formules en naamgeving
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4.2 Formules en naamgeving

Slide 1 - Tekstslide

H4.2 Molecuulformule
Vorige les
 • hoe ziet een molecuultekening eruit
 • een molecuulformule geeft het aantal atomen per soort aan 3 CO2
 • het cijfertje bij de atomen heet de index 3 CO2
 • de coëfficiënt geeft aan hoeveel moleculen er per soort zijn 3 CO2

Slide 2 - Tekstslide

H4.2 Molecuulformule
Deze les

 • Formules voor stoffen
 • Systematische naamgeving
 • modellen

Slide 3 - Tekstslide

H4.2 Formules en naamgeving
Stoffen
 • Ontleedbare stoffen bestaan uit minstens twee atoomsoorten. Bijvoorbeeld H2O (water) en AgCl (zilverchloride).
 • Niet-ontleedbare stoffen bestaan uit 1 atoomsoort. Bijvoorbeeld Ag (zilver) en de bende van 7 (Cl2, F2, N2, H2, O2, I2, Br2)

Slide 4 - Tekstslide

H4.2 Formules en naamgeving
Molecuulformule
 • Geeft het aantal atomen per soort aan
 • De faseaanduiding (g), (l) of (s) hoort erbij 
 • Voor ontleedbare en niet-ontleedbare stoffen
 • Leer de Bende van 7!
 • Leer de elementen en symbolen (stencil)

Slide 5 - Tekstslide

H4.2 systematische naamgeving
 • Ontleedbare stoffen
 • logische opbouw van de naam
 • het tweede element krijgt de uitgang -ide
 • als beide elementen niet-metalen zijn gebruik je Griekse telwoorden.

Slide 6 - Tekstslide

H4.2 systematische naamgeving


Uitgang

 • O   -oxide
 • F    -fluoride
 • Cl  -chloride
 • Br  -bromide
Deze uitgangen moet je kennen!
 • I   -jodide
 • S  -sulfide
 • H -hydride
 • N -nitride

Slide 7 - Tekstslide

H4.2 systematische naamgeving
Metaal en niet-metaalatomen (dus geen telwoorden)
 • KCl  
1 kalium- en 1 chlooratoom: kaliumchloride
 • Na2O
2 natrium- en 1 zuurstofatoom: natriumoxide
 • MgCl2
1 magnesium- en 2 chlooratomen: magnesiumchloride

Slide 8 - Tekstslide

H4.2 systematische naamgeving
Griekse telwoorden: 
 • 1 mono (laten we vaak weg)
 • 2 di
 • 3 tri
 • 4 tetra
 • 5 penta
 • 6 hexa
Deze telwoorden moet je kennen!
Telwoorden staan voor de atoomsoort waar ze over gaan.

Slide 9 - Tekstslide

H4.2 systematische naamgeving
Niet-metaalatomen (dus wel telwoorden)
 • CO
1 koolstof- en 1 zuurstofatoom: koolstofmonooxide 
 • SO2
1 zwavel- en 2 zuurstofatomen: zwaveldioxide
 • N2O4
2 stikstof- en 4 zuurstofatomen: distikstoftetraoxide

Slide 10 - Tekstslide

H4.2 triviale namen
Sommige stoffen ken je bij hun dagelijkse naam, of moet je gaan leren. 
 •  water H2O
 • methaan CH4
 • propaan C3H8
 • butaan C4H10
 • ammoniak NH3
 • glucose C6H12O6

Slide 11 - Tekstslide

Geef de naam van deze formule
SO3
A
zwavelzuurstof
B
zwaveltrizuurstof
C
zwaveloxide
D
zwaveltrioxide

Slide 12 - Quizvraag

Geef de formule van deze naam:
diwaterstofoxide
A
HO
B
H2O
C
HO2
D
H2O2

Slide 13 - Quizvraag

H4.2 Molecuulformule
Deze les leerde je:

 • Formules voor stoffen
 • Systematische naamgeving
 • Modellen
Huiswerk
 • Lees en leer H4.2
 • Maak opgaven 18 t/m 22

Slide 14 - Tekstslide