NaSk1 jaar 3 - Les 20: Elektriciteit (3.1)

Welkom bij NaSk1

Pak voor je:
- Boeken en schrift
- Etui
- BINAS
- Rekenmachine
- Geodriehoek!!!

Pak je huiswerk 
Startopdracht:
Wat weet jij al over elektriciteit?

Weet je grootheden en eenheden van elektriciteit?1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij NaSk1

Pak voor je:
- Boeken en schrift
- Etui
- BINAS
- Rekenmachine
- Geodriehoek!!!

Pak je huiswerk 
Startopdracht:
Wat weet jij al over elektriciteit?

Weet je grootheden en eenheden van elektriciteit?Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tijdens de les wil ik dat je:
1. Luistert als ik praat
2. Naar elkaar luistert
3. Je spullen voor je hebt
4. Je zo gedraagt dat je de lesstof meekrijgt
5. Respectvol bent naar je klasgenoten en mij


Slide 2 - Tekstslide

Nu absenties
Planning
 • Lesdoelen
 • Huiswerk nakijken
 • Hoofdstuk 3: Elektriciteit in huis
 • Uitleg
 • Zelfstandig werken
 • Afsluiting


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 • Hoe teken je een schakelschema?
 • Wat is een serieschakeling?
 • Wat is een parallelschakeling?
 • Hoe meet je de spanning?
 • Hoe meet je de stroomsterkte?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H3 Elektriciteit in huis - 3.1 Stroom en Schakelen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling: Stroomkring
1. Spanningsbron
2. Draadjes
3. Gebruiker, bijvoorbeeld:
 • Lampje
 • Computer
 • Strijkijzer
4. Spanningsbron


Open of gesloten stroomkring

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hh: Capaciteit
 • Capaciteit  geeft aan hoeveel elektrische lading je kunt opslaan in batterij en accu 

 • Capaciteit (C) meet je in Ampere -uur (Ah)
 • batterijen staat capaciteit in mAh (milliampere- uur)


 • 1 Ah = 1000 mAhSlide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hh: Rekenen met Capaciteit
Als capaciteit bekend is kun je berekenen hoe lang het duurt voordat batterij leeg is.

Capaciteit = Stroomsterkte x tijd.         ->             C = I x t
C is capaciteit in Ah of mAh
I is stroomsterkte in A of mA
t is tijd in uren (h)


Let goed op Eenheden  
mA en mAh 
A en Ah 
Je kunt mA en Ah niet met elkaar combineren 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

stroomkring met schakelaar
gesloten stroomkring

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

elektrische stroom
 • spanning loopt alleen over gesloten stroomkring
 • Spanning (U) meet je in Volt (V)
 • elektronen (kabouters) transporteren energie van batterij naar lampje 
 • Elektronen bewegen van min naar plus
 • hoe sterker de stroom hoe meer elektronen per seconde door de stroomkring
 • Stroomsterkte (I) meet je in Ampere  (A)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

stroomkring met schakelaar
gesloten stroomkring

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Open stroomkring
Gesloten stroomkring 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de eenheid van de stroomsterkte?
A
Volt
B
Spanning
C
Ampère
D
Elektriciteit

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Spanning is een grootheid. Wat is het symbool voor spanning?
A
U
B
V
C
u
D
A

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Brandt het lampje in de stroomkring?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bespreken huiswerk
- opdracht 5, 6 en 9 t/m 18 (sla 15 over)
- Pagina 93

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische stroom
 • Elektrische stroom in een draad bestaat uit bewegende elektronen (=kabouters).
 • De spanningsbron pompt de elektrische stroom rond.
 • Alle elektronen blijven in de stroomkring, er verdwijnen er geen!
 • De elektronen vervoeren de elektrische energie (=brandhout).

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symbolen die bij het tekenen van een schakeling gebruik worden

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schakelschema's tekenen.
 •  schakelschema's zijn overzichtelijk 
 • elk onderdeel heeft een eigen symbool (binas tabel 14)
 • Begin altijd van uit spanningsbron en eindig daar ook weer. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Serie-schakeling                            Parallel-schakeling                                              

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Serieschakeling
 • alle onderdelen zitten in 1 stroomkring

 •  Spanning (U) wordt verdeeld over alle onderdelen

 •  Utotaal = U1 + U2 +U3 + enz. 

 • de stroomsterkte (I) is overal gelijk 

 • Schakelaar staat altijd in serie met een onderdeel.

 • Werkt 1 onderdeel niet dan werkt de rest ook niet meer

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Serie schakeling: 

 • spanning verdeeld over onderdelen. 

 • Stroomsterkte overal gelijk.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Elk onderdeel heeft zijn eigen stroomkring

 •  Spanning(U) is in elk onderdeel hetzelfde. 

 • de stroomsterkte verschilt per onderdeel 

 • Itotaal = I1 + I2+ I3 

 • Werkt 1 onderdeel niet dan werken de andere onderdelen nog wel. 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Parallel schakeling:

 • spanning overal gelijk. 

 • stroomsterkte verschilt per onderdeel. 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


A
serie
B
parallel

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
serie
B
parallel

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


A
serie
B
parallel

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voltmeter

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voltmeter

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ampèremeter

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stroommeter

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een ampèremeter sluit je in serie aan en een voltmeter parallel.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Serie schakeling:          1 Lange stroomkring.
Parallel schakeling:     Verschillende stroomkringen die aan 
                                          elkaar geschakeld zijn

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig werken ZS
- Maak opdracht 25 t/m 39
- Pagina 93

- 10 minuten ZS
- Niet klaar? Huiswerktimer
10:00

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen

 • Wat is nodig voor een elektrische stroom? ✔
 • Hoelang gaat een batterij mee? ✔
 • Wanneer loopt er een elektrische stroom? ✔
 • Hoe teken je een schakelschema? ✔
 • Wat is een serieschakeling? ✔

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies