cross

hst 8 paragraaf 3 "ertsen en winning van ijzer"

hst 8.3 "ertsen en winning van ijzer"
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hst 8.3 "ertsen en winning van ijzer"

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen
 • Je kunt het bereidingsproces van staal beschrijven. 
 • Je kunt de reactievergelijkingen opstellen die plaatsvinden bij de productievan staal. 
 • Je kunt een alternatief proces voor staalproductie beschrijven, waarbij geen koolstofdioxide vrijkomt.

Slide 2 - Tekstslide

Vandaag
Nakijken vraag 16 t/m 20, 21, 22 t/m 29
Herhaling vorige paragrafen
Uitleg 8.3 
Aan de slag

Slide 3 - Tekstslide

wat is de formule van dizwaveldichloride
A
2S2Cl
B
S2Cl2

Slide 4 - Quizvraag

Waarom worden zeer onedele metalen bewaard in olie?

Slide 5 - Open vraag

Welk van deze metalen is zeer onedel?
A
Nb
B
Au
C
Ba
D
Pb

Slide 6 - Quizvraag

Wat weet je al van
de productie van staal?

Slide 7 - Woordweb

Filmpje kijken

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Reactievergelijking van ijzer maken.
IJzererts (Fe2O3) uit de grond.
In Hoogoven:
2 Fe2O3  +  3 C  -->  4 Fe  +  3CO2

Slide 10 - Tekstslide

Het chemische proces
IJzererts bestaat voor een groot deel uit ijzer(III)oxide.
Een mengsel van ijzererts, cokes en kalk wordt van bovenaf in de oven gestort. Van onderaf wordt zuurstof in de brandende oven geblazen, zuurstof reageert met cokes tot koolmonoxide.
Door de verbranding loopt de temperatuur op tot 2300 graden celsius. Het ijzeroxide reageert bij deze temperatuur met koolstofmonoxide tot ijzer en koolstofdioxide.
Reactievergelijking op het bord.

Slide 11 - Tekstslide

cokes
ijzererts

Slide 12 - Tekstslide

ruwijzer, gietijzer en staal
 • Het ijzer dat uit de hoogoven komt heet ruwijzer en bevat 5% koolstof
 • Ruwijzer is erg bros. Dat komt door het hoge koolstofpercentage
 • Van ruwijzer kun je direct gietijzer maken (bijvoorbeeld voor pannen)
 • Om van ruwijzer staal te maken moeten andere stoffen worden toegevoegd 
 • en moet het koolstofpercentage worden teruggebracht tot 1,5%
 • Dit gebeurt in een andere over waar de koolstof wordt verbrand tot koolstofdioxide

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag
Lezen en maken 8.3
Maken alle toepassingsvragen!

Slide 14 - Tekstslide

Vandaag
Nakijken huiswerkvragen 

Instructie par. 8.4

Slide 15 - Tekstslide

Nakijken
Nakijken huiswerkvragen (zelfstandig!)
Noteer je vragen!
timer
5:00

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Aluminium uit aluminiumerts(=bauxiet)
Aluminium heeft een kleine dichtheid en is toch redelijk sterk hierdoor is het een veel gebruikt metaal. 
Je haalt aluminium uit het erts (bauxiet heeft +_ 50 % aluminiumoxide) en dat laat je smelten, via elektrolyse ontleden en het aluminum aftappen 

Slide 18 - Tekstslide

aluminium productie

Slide 19 - Tekstslide

aluminium productie

Slide 20 - Tekstslide

Electrolyse
Aluminiumoxide wordt gesmolten, want je kunt het niet oplossen.

Bij de positieve elektrode (van grafiet) ontstaat zuurstof
Bij de negatieve elektrode ontstaat aluminium

Hiervoor is veel energie nodig
O2(g)
Al(l)
Al2O3(l)
Al(l)
O2(g)
Al2O3(l)

Slide 21 - Tekstslide

Recycling van aluminium
Naast aluminium zijn ook andere metalen herbruikbaar
 • Je kunt aluminium eindeloos omsmelten
 • Aluminium behoudt altijd zijn waarde
 • Productie van aluminium kost meer energie dan recycling
 • Hergebruik van aluminium levert 95% energiebesparing op.
Grondstoffen raken uitgeput. Koper wordt bijvoorbeeld steeds duurder, omdat er nog maar voor 35 jaar kopererts te winnen is.

Slide 22 - Tekstslide

Aan de slag
Maak de volgende vragen:
58, 59 en 60!

Slide 23 - Tekstslide