Wat je moet weten voor de toets

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
M&MMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

 1. Levenswijze van Jagers en Verzamelaars
 2. Ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen 
 3. Ontstaan van de eerste steden en landbouwstedelijke samenlevingen 

Slide 2 - Tekstslide

Oorzaak en gevolg
Rond 10.000 voor Christus kwam er een einde aan  
de laatste ijstijd. De oorzaak hiervoor was dat het  
warmer werd (klimaatsverandering) 

Slide 3 - Tekstslide

Oorzaak en gevolg

 • Oorzaak: de klimaatsveranderi g na de laatste IJstijd.
 • Gevolg 1: het werd warmer en droger
 • Gevolg 2: mensen konden niet meer goed leven als jager-verzamelaars
 • Gevolg 3: mensen zochten naar andere middelen van bestaan, zoals de landbouwSlide 4 - Tekstslide

Prehistorie (pre = voor, historie = geschiedenis) Dit is het moment voordat men kon schrijven --> archeoloog.

Historie: De periode nadat mensen konden schrijven --> historicus
Geschiedenis kijkt alleen naar historie
Bronnen

Prehistorie: Periode van ongeschreven bronnen

Speren, vuursteen


Historie: Periode waarin er ook geschreven bronnen zijn
(schrift)

Slide 5 - Tekstslide

Prehistorie
 • De prehistorie eindigt niet overal ter wereld op hetzelfde moment!

 • Als een volk een schrift ontwikkelt dan begint voor dat volk de historie en eindigt de prehistorie.

Slide 6 - Tekstslide

De eerste mensen

 • Homo betekent mens
 • Homo habilis: 'handige mens' (2,1 - 1,5 miljoen jaar geleden)
 • Homo erectus: 'rechtopgaande mens' (1,9 miljoen - 140.000 jaar geleden)
 • Homo sapiens: 'wijze mens' (200.000 jaar geleden tot nu)
 • Homo neanderthalensis: 'Neanderthaler' (275.000 - 20.000 jaar geleden) 

Slide 7 - Tekstslide

De moderne mens
Homo Sapiens
Dit betekent ook wel:
Denkende mens.

Homo Sapiens is 200.000 v Chr ontstaan in Afrika.

In tienduizenden jaren tijd heeft de mens zich over de aarde verspreid. 

Slide 8 - Tekstslide

De verschil1len tussen jagers en boeren

Slide 9 - Tekstslide

Jager-verzamelaars
 • Leven in kleine groepen (ongeveer 30-50 mensen)
 • Geen vaste woonplaats: nomaden
 • Trekken achter hun eten aan
 • Eenvoudige woningen: hutten/grotten
 • Weinig bezittingen
 • Jagen en verzamelen is hun middel van bestaan

Slide 10 - Tekstslide

Oorzaak en gevolg.
 • Leefden voor een groot deel van de jacht.
 • Dieren trokken verder als het voedsel op was.
 •  Jagers verzamelaars trokken achter de dieren aan.
 • Gevolg: Geen vaste woonplaats!

Slide 11 - Tekstslide

Vruchtbare Halvemaan
 • Gebied waar de eerste landbouw ontstaat (9000 v. Chr.)

 • Midden-Oosten: Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije

Slide 12 - Tekstslide

De eerste boeren
 •   Dieren temmen
 • Gewassen kweken
 • Gebruik van potten
 • Boerderij en schuur
 • Dorpen
 • Nieuwe technieken
 • Harder werken

Slide 13 - Tekstslide

De eerste boerderijen
 • Stevige houten gebouwen
 • Dichtbij rivieren
 • Vee vaak in huis
 • Schuur voor opslag
 • Ontstaan van handel (economie)

Slide 14 - Tekstslide

landbouw
akkerbouw
+
veeteelt

Slide 15 - Tekstslide

Dood en begraven
 • Graven worden steeds uitgebreider: grafheuvels en hunebedden

 • Zowel begraven als cremeren: urnenvelden

 • Doden kregen bezittingen mee: vermoedelijk geloven in leven na de dood

Slide 16 - Tekstslide

Kernbegrippen
 • (pre) Historie) BK
 • Jagers- verzamelaars  BK
 • Boeren  BK
 • landbouwsamenleving KGT 
 • Oorzaak en gevolg tl/H
 • Hunnebeden tl/H
 • Evolutie van de mens H/V
 • Slide 17 - Tekstslide