Hart- en vaatziekten 20 VP B

wat gaan we bespreken
Herhaling circulatie / bloedsomlopen
De verschillen in bloedvaten 
Samenstelling van ons bloed
Wat vervoert ons bloed
Hartziekten

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
welzijnSecundair onderwijs

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

wat gaan we bespreken
Herhaling circulatie / bloedsomlopen
De verschillen in bloedvaten 
Samenstelling van ons bloed
Wat vervoert ons bloed
Hartziekten

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Kleine bloedsomloop
Hart - Longen - Hart

Taak: 
Zuurstof opnemen in het bloed
Koolstofdioxide afgeven aan de lucht in de longen

Slide 3 - Tekstslide

Grote bloedsomloop
Hart - organen - Hart

Taak:
Organen van zuurstof voorzien
Afvalstoffen bij organen weg vervoeren

Slide 4 - Tekstslide

Kleppen
hartkleppen:  tussen kamers en boezems AV kleppen!!!
mitralis (links), 
tricuspidalis (rechts)

RK  en longslagader:  Pulmonaliskleppen
halve maanvormige kleppen 

LK en aorta : AortaklepSlide 5 - Tekstslide

hartkleppen

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Hartinfarct of hartaanval
Een kransslagader raakt verstopt, een deel van het hart krijgt geen zuurstof meer. Dit deel kan dan doodgaan. 

Slide 8 - Tekstslide

Systole en Diastole
Wat is systole (bovendruk): 
Samentrekken van de hartspier  
 
Wat is diastole (onderdruk): 
Ontspannen van de hartspier 
 
Normale hartslag is: 
70 slagen per minuut 

Slide 9 - Tekstslide

Schrijf 2 verschillen tussen een slagader en een ader op.

Slide 10 - Open vraag

Bloedvaten
wat zijn de verschillen?

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slagaders en aders
Slagaders, ARTERIE=> Brengen bloed naar een orgaan toe
Aders, VENE=> Brengen bloed uit een orgaan terug naar het hart
Haarvaten, CAPILLAIR =>Hier worden stoffen uitgewisseld tussen het bloed en de 
weefsels.

Slide 15 - Tekstslide

Samenstelling
 • Bloedcellen:
  - Rode bloedcellen
  - Witte bloedcellen
  - Bloedplaatjes
 • Bloedplasma (=serum)
  - Plasma-eiwitten
  - Water
  - Opgeloste stoffen

Slide 16 - Tekstslide


Welke drie soorten bloedvaten zijn er?
A
Aorta, slagaders en aders
B
Aorta, aders en haarvaten
C
Aorta, slagaders en haarvaten
D
Slagaders, aders en haarvaten

Slide 17 - Quizvraag


Hoe loopt de kleine bloedsomloop
(heel kort)?
A
hart, longen, hart
B
hart, lichaam, hart
C
lichaam, hart
D
longen, hart

Slide 18 - Quizvraag

Wat is de volgorde van de
grote bloedsomloop?
A
Rechter kamer, aorta, organen en weefsels, onderste en bovenste holle ader, linker boezem
B
Rechter kamer, onderste en bovenste holle ader, organen en weefsels, aorta, linker boezem
C
Linker kamer, aorta, organen en weefsels, onderste en bovenste holle ader, rechter boezem
D
Linker kamer, onderste en bovenste holle ader, organen en weefsels, aorta, rechter boezem

Slide 19 - Quizvraag

In welke slagader is de bloeddruk het hoogst?
A
Aorta
B
armslagader
C
hoofdslagader
D
longslagader

Slide 20 - Quizvraag

Wat is de functie van de kransslagaders?
A
Zuurstof naar het hart brengen
B
Zuurstof bij het hart ophalen
C
Koolstofdioxide naar het hart brengen
D
Koolstofdioxide bij het hart ophalen

Slide 21 - Quizvraag

Wat geeft nummer 2 aan?
A
Ader
B
Slagader
C
Haarvat
D
Aorta

Slide 22 - Quizvraag

Welk groot bloedvat ontspringt uit de rechterkamer van het hart?

A
bovenste holle ader
B
longslagader
C
aorta
D
longader

Slide 23 - Quizvraag

hoeveel hartkleppen heeft het hart?
A
2
B
3
C
4
D
6

Slide 24 - Quizvraag

Dankzij hartkleppen stroomt bloed niet terug in de:
A
Boezems
B
Kamers

Slide 25 - Quizvraag

Waarmee wordt de rechter en linker helft van het hart gescheiden?
A
hartkleppen
B
kleppen
C
harttussenwand

Slide 26 - Quizvraag

Hart- en vaatziekten
Verzamelnaam voor ziekten die te maken hebben met 
het hart- en de bloedsomloop. 

• Atherosclerose of (slag)aderverkalking,
• Hypertensie of verhoogde bloeddruk,
• Infarct 

Slide 27 - Tekstslide

Oorzaken aderverkalking.
• Verhoogde bloeddruk of hypertentie
• Te hoog cholesterolgehalte
• Diabetes of suikerziekte
• Zwaarlijvigheid of obesitas
• Onevenwichtige voeding en onvoldoende beweging
• Roken
•  Stress

Slide 28 - Tekstslide

   HOE ONTSTAAT ATHEROSCLEROSE?
- Kleine wondjes in de bloedvatwand 
- Hierop een ophoping van een complex mengsel 
 -> gevormd door: 
* bloedplaatjes
* cholesterol 
* calcium  

Slide 29 - Tekstslide

Verklaring:
A. bloedsomloop
B. binnenbekleding slagaderwand
C. plaque met vetophoping
D. geen vernauwing
E. 20% vernauwing
F. 50% vernauwing
G. 70% vernauwin

Slide 30 - Tekstslide

MOGELIJKE GEVOLGEN

- ANGINA PECTORIS

- HARTINFARCT

- HARTRITMESTOORNISSEN

Slide 31 - Tekstslide

  CHOLESTEROLBEPERKTE VOEDING
HERHALING:

- VERZADIGDE  VETZUREN (VV)

-  ONVERZADIGDE VETZUREN: (0V)
        * ENKELVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN
        * MEERVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN
 

Slide 32 - Tekstslide

VERZADIGDE VETZUREN = VV

• Van dierlijke oorsprong
•  VERHOGEN het cholesterolgehalte in het bloed,
•  Te vinden in dierlijke en plantaardige margarines, vet vlees, vette vleeswaren, kaas, volle melk, volle melkproducten, frituur- snacks, koekjes, chips, gebak, chocolade, kokosvet, boter.

Slide 33 - Tekstslide

ENKELVOUDIG ONVERZADIGDE 
VETZUREN = EOV

• Van dierlijke oorsprong
•  VERHOGEN het cholesterolgehalte in het bloed,
•  Te vinden in dierlijke en plantaardige margarines, vet vlees, vette vleeswaren, kaas, volle melk, volle melkproducten, frituur- snacks, koekjes, chips, gebak, chocolade, kokosvet, boter.

Slide 34 - Tekstslide

MEERVOUDIG ONVERZADIGDE VETZUREN = MOV

 • Verlagen het cholesterolgehalte in het bloed 

 • Te vinden in: maïs-, zonnebloemolie, margarines rijk aan poly - onverzadigde vetzuren 

Vele voedingsmiddelen bevatten een combinatie van VV en OVZ

Slide 35 - Tekstslide

Essentieel

LINOLEENZUUR 

LINOLZUUR

Slide 36 - Tekstslide

Voeding levert vetten aan en de  lever produceert zelf ook vetten  triglyceriden en cholesterol. 
Deze twee stoffen worden door het bloed vervoerd door lipoproteïnen. 

Ze worden  onderverdeeld in verschillende groepen, naargelang hun dichtheid en samenstelling: LDL en HDL.


Slide 37 - Tekstslide

GOED/SLECHT

LDL = slechte cholesterol

HDL = goede cholesterol

Slide 38 - Tekstslide

     De cholesterolwaarde van het bloed 
 Wordt uitgedrukt in mg/dl of soms per millimol per liter bloed 

Aanbevolen cholesterol-waarden:
              Totaal cholesterol  < 190 mg/dl OF <5 mmol/l
              LDL - cholesterol < 115 mg/dl OF <2,5 mmol/l
              HDL - cholesterol  > 40 mg/dl OF <1 mmol/l
              triglyceriden  < 180 mg/dl OF 2,06 mmol/l

Slide 39 - Tekstslide

Voorbeeld bloedwaarden

Via een afzonderlijke taak 
krijgen jullie enkele bloedanalyses
deze gaan jullie analyseren en beoordelen

Slide 40 - Tekstslide

PREVENTIE 

- Evenwichtige voeding
- Voldoende beweging
- Bloedafname met ananlyse 

Slide 41 - Tekstslide

CURATIEF
- AANPASSING VOEDINGS- EN LEEFGEWOONTEN: 
      • Eet lekker en evenwichtig (voedingsdriehoek)
      • Kom in actie = bewegen
      • Rook niet
      • Wees matig met alcohol,
      • Bestrijd tijdig overgewicht.
      
Slide 42 - Tekstslide

Noem 3 dingen die je niet wist voor de les

Slide 43 - Woordweb