week 5 - les 3 - herhaling gramm. h1 + 2 +3 AH1

Afspraken online les
* Camera AAN    Niet aan = absent  (komt in Magister)
* Microfoon gedempt


Heb je een vraag tijdens de uitleg?
--> Zet je microfoon aan en stel de vraag
Wacht even als meerdere een vraag hebben.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Afspraken online les
* Camera AAN    Niet aan = absent  (komt in Magister)
* Microfoon gedempt


Heb je een vraag tijdens de uitleg?
--> Zet je microfoon aan en stel de vraag
Wacht even als meerdere een vraag hebben.

Slide 1 - Tekstslide

lesprogramma do 4/2
  • herhalen lesstof van dinsdag
  • nakijken huiswerkopdrachten 1 + 4  (p.90/91)
  • zijn er vragen over de zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden?
  • huiswerk voor maandag: video-uitleg op NN online (H5 woordsoorten) bekijken. De theorie op p. 150 lezen mag ook.

Slide 2 - Tekstslide

De leerlingen hebben hard gefietst.


Zelfstandig werkwoord staat meestal achterin de zin, als er meer ww-en in een zin staan.

De leerlingen zouden hard hebben moeten fietsen.
Grammatica woordsoorten
zelfstandig werkwoord
hulpwerkwoord
zelfstandig werkwoord
hulpwerkwoord

Slide 3 - Tekstslide


Wat is het zelfstandige werkwoord?

De kinderen gaan vanmiddag in het park spelen.
A
gaan
B
gaan + spelen
C
spelen
D
de kinderen

Slide 4 - Quizvraag


Wat is het hulpwerkwoord?

Waarom heb je niet goed geluisterd?
A
heb + geluisterd
B
heb
C
heb je
D
geluisterd

Slide 5 - Quizvraag


Wat is het zelfstandige werkwoord?

Zat je te slapen tijdens de uitleg?
A
zat
B
je
C
zat + slapen
D
slapen

Slide 6 - Quizvraag


Wat zijn de hulpwerkwoorden?

Hij vroeg of ik hem wilde helpen verhuizen.
A
vroeg
B
wilde
C
vroeg, wilde, helpen
D
wilde, helpen, verhuizen

Slide 7 - Quizvraag

Ik
zou
wel
een hond
willen
hebben.
hww
zww
hww

Slide 8 - Sleepvraag

Nakijken opdracht 1
Het zijn sleepvragen, dus als je je huiswerk hebt gemaakt kun je het daarmee nakijken. Heb je het niet gemaakt, dan moet je alsnog aan de bak... :)

Slide 9 - Tekstslide

Els wil graag een keer gaan bungeejumpen.
Bepaal de PV, het WG en het ZWW
PV
wg
ZWW
w1l
gaan
bungeejumpen

Slide 10 - Sleepvraag

Voor een Elfstedentocht moet het echt veel harder gaan vriezen.

Bepaal de PV, het WG en het ZWW
PV
wg
ZWW
moet
gaan
vriezen

Slide 11 - Sleepvraag

Had je mijn fietssleutel niet beter in je portemonnee kunnen bewaren?

Bepaal de PV, het WG en het ZWW
PV
wg
ZWW
had
kunnen
bewaren

Slide 12 - Sleepvraag

De buurvrouw zal echt wel voor je plantjes willen zorgen tijdens de vakantie. 

Bepaal de PV, het WG en het ZWW
PV
wg
ZWW
zal
willen
zorgen

Slide 13 - Sleepvraag

In de nieuwe pizzeria zou Pieter heerlijk gegeten hebben.

Bepaal de PV, het WG en het ZWW
PV
wg
ZWW
zou
gegeten
hebben

Slide 14 - Sleepvraag

De volgende keer moet Luuk de afwas zorgvuldiger doen.

Bepaal de PV, het WG en het ZWW
PV
wg
ZWW
moet
doen

Slide 15 - Sleepvraag

huiswerk voor maandag 8/2
huiswerk: lezen theorie over het voorzetsel op p 150 (H5) en/of kijken van de video-uitleg op NN online bij H5 grammatica  -voorzetsel.

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht 4 - blz. 91
Jeffrey en Wesley zullen wel verlof krijgen voor de bruiloft. [zww] =
A
krijgen
B
zullen
C
verlof
D
zullen + krijgen

Slide 17 - Quizvraag

Opdracht 4 - blz. 91

Heb je al nagedacht over een verrassende bijdrage voor het familiefeest? [zn] =
A
over
B
familiefeest
C
verrassende
D
nagedacht

Slide 18 - Quizvraag

Opdracht 4 - blz. 91
De strenge docent keurde het opstel opnieuw af. [bnw] =
A
strenge
B
docent
C
opnieuw
D
opstel

Slide 19 - Quizvraag

Opdracht 4 - blz. 91
Tijdens de finale toonden de tegenstanders veel moed. [zww] =
A
tijdens
B
tegenstanders
C
toonden moed
D
toonden

Slide 20 - Quizvraag

Opdracht 4 - blz. 91

Je zult het niet geloven! [hww] =
A
je
B
niet
C
zult
D
geloven

Slide 21 - Quizvraag

Opdracht 4 - blz. 91
Een van de sollicitanten verloor zijn geduld in de wachtkamer. [blw] =
A
in
B
de
C
een
D
van

Slide 22 - Quizvraag