cross

wk 21: grammatica & tekstbegrip

les 1: grammatica
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

les 1: grammatica

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
Grammatica:
 • Je hebt een 1-toets gemaakt over zinsdelen, onderwerp, werkwoordelijk gezegde en persoonsvorm.
 • Je weet (bijna allemaal) hoe je hebt gescoord op deze toets en of je nog extra moet oefenen met de onderdelen.

Slide 2 - Tekstslide

Grammatica
 • Leerlingen die een onvoldoende hebben gehaald voor de 1-toets, volgen het gele programma en oefenen met de leerstof.
 • Leerlingen met een voldoende gaan zich verdiepen in de stof die ze al kennen en leren het meerwerkend voorwerp.

Slide 3 - Tekstslide

De oude man met de stok probeert de stoep schoon te maken met een bezem.
wie
wat
wanneer
hoe
waarmee
waardoor
waarom
waaraan
waar

Slide 4 - Tekstslide

 • Opdracht 4 en 5 (huiswerk) nakijken (zie mail voor antwoorden)
 • Bekijk het filmpje over het meewerkend voorwerp in dia 6. Maak er een aantekening van in je schrift.
 • Methode: blz. 187 opdracht 5 maken.
 • Bekijk de opdracht in dia 7 'stripverhaal' en maak een start.
 • We gaan samen een oefentoets maken (krijg je op papier)
 • Opdracht 4 en 5 nakijken (zie mail voor antwoorden)

 • Klaar? Bekijk het filmpje in dia 6 over het meewerkend voorwerp en maak er een aantekening van in je schrift.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Stripverhaal
Ga naar drive --> grammatica --> blok 1 t/m 3 --> stripverhaal bij zinsdelen.

Lees de opdracht goed door en veel plezier!

Slide 7 - Tekstslide

Afsluiting 1 vwo
Huiswerk volgende week:

Er is geen huiswerk voor grammatica volgende week.


Slide 8 - Tekstslide

les 2: tekstbegrip

Slide 9 - Tekstslide

Terugblik
Tekstbegrip:
 • Je hebt zelf een tekst getypt over het onderwerp 'leren op afstand'. Daarin zitten de volgende onderdelen verwerkt:
- hoofdgedachte
- titel
- inleiding/middenstuk/slot
- alinea's 
- tussenkopje

Slide 10 - Tekstslide

Tekstbegrip
 • Je weet na deze les wat je moet leren voor je toets (zie dia 12)
 • Je maakt een oefentoets en berekent je cijfer
 • Bij tijd over start je met leren


Slide 11 - Tekstslide

Leren op afstand
 1. Welk onderdeel van deze opdracht vond je lastig?
 2. Kun je aangeven waarom je deze hoofdgedachte hebt gemarkeerd?
 3. Gaat jouw tussenkopje over de complete inhoud van de alinea?
 4. Op welke manier heb jij de tekst afgesloten?  

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Link

Waar sta je op dit moment?
Lees tekst 6  'Gekkogeheimen' op blz. 254 in de
methode.
Maak vervolgens opdracht 1 op blz. 253 en 254.  

Let op: Neem iedere keer de vraag over in je ant-
woord! Hier krijg je bonuspunten voor op je toets!
Met de volgende dia kom je bij de antwoorden.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Afsluiting 1 vwo
Huiswerk volgende les:

Leren voor de leestoets

Slide 16 - Tekstslide