H1.2-2 deeltjesmodel en fase overgangen

1.2-2 Het deeltjesmodel en faseovergangen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

1.2-2 Het deeltjesmodel en faseovergangen

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
  • Ik kan uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Ik kan m.b.v. het deeltjesmodel de eigenschappen van stoffen verklaren. 

Slide 2 - Tekstslide

Leeractiviteiten
Herhalen deeltjesmodel en faseovergangen
Uitleg dichtheid, smelt- en kookpunt met het deeltjesmodel 
Maken opgaven 4 t/m 9 van H1.2
Evaluatie 

Slide 3 - Tekstslide

wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase (vast, vloeibaar, vast)
temperatuur
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 4 - Sleepvraag

De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 5 - Quizvraag

De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
A
15 : 3 = 5 cm3
B
3 : 15 = 0,2 cm3
C
15 x 3 = 45 cm3

Slide 6 - Quizvraag

De dichtheid = 2,5 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
A
4 : 2,5 = 1,6 g
B
2,5 : 4 = 0,625 g
C
2,5 x 4 = 10 g

Slide 7 - Quizvraag

Wat is warmte?
demo

Slide 8 - Tekstslide

Waarom het deeltjesmodel?

Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 9 - Tekstslide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Deeltjesmodel
  1. Elke stof bestaat uit moleculen 
  2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
  3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 12 - Tekstslide

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 13 - Tekstslide

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 14 - Tekstslide

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 15 - Quizvraag

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 16 - Quizvraag

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 17 - Quizvraag

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 18 - Quizvraag

De moleculen van 1 stof zijn allemaal gelijk aan elkaar
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 20 - Quizvraag

In de vaste fase van een stof kunnen de moleculen niet bewegen
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag


A
Macro
B
Micro

Slide 22 - Quizvraag

deeltjesmodel en de 3 fasen
Teken in je schrift de 3 fase-driehoek
Schrijf de 3 fasen in woorden erbij
Teken de drie fasen op microniveau
Schrijf de overgangen er bij  

Slide 23 - Tekstslide

deeltjesmodel en de 3 fasen

Slide 24 - Tekstslide

Dichtheid en deeltjesmodel

Slide 25 - Tekstslide

smelt- en kookpunt

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht
Wat: lees par. 1.2 deeltjesmodel en faseovergangen
         maak opgave 4,7,8,9
Hoe: zelfstandig en rustig
Tijd: tot 10 min voor einde les
Klaar: lees H1.2 over smelt en kookdiagrammen

Slide 27 - Tekstslide

Evaluatie
  • Ik kan uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Ik kan m.b.v. het deeltjesmodel de eigenschappen van stoffen verklaren. 

Slide 28 - Tekstslide

In welke fase hebben de moleculen de grootste aantrekkingskracht?

Slide 29 - Open vraag

Leg uit met het deeltjesmodel hoe het komt dat een vloeistof de vorm aanneemt van de fles waar het in wordt gegoten?

Slide 30 - Open vraag

Leg uit waarom de dichtheid van een gas kleiner is dan die van een vloeistof.

Slide 31 - Open vraag

Volgende les: Practicum

Slide 32 - Tekstslide