H2 Meebeslissen in de klas (deel 2)

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de rol van een voorzitter tijdens een klassenvergadering?

Slide 4 - Open vraag

Door wie wordt een verslag van de vergadering gemaakt?
A
Voorzitter
B
Deelnemer
C
Tijdbewaker
D
Notulist

Slide 5 - Quizvraag

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Wat betekent 'overeenstemming bereiken'?

Slide 8 - Open vraag

Bedenk een situatie waarbij jullie als klas overeenstemming kunnen bereiken.

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Wat is een meerderheidsbesluit?

Slide 11 - Open vraag

Bedenk een situatie waarbij jullie als klas een meerderheidsbesluit kunnen nemen.

Slide 12 - Open vraag

Bedenk een oplossing.
Probeer rekening te houden met de minderheid. Met de tegenstemmers.

Slide 13 - Open vraag

Inspraak is een mooi principe. Maar er zijn veel zaken waarover leerlingen geen inspraak hebben in de klas. En ook niet op school. Bijvoorbeeld over de lestijden.

Bedenk nog één voorbeeld van zaken waarbij je geen inspraak hebt. Leg uit waarom dat zo is.

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Tekstslide

Wat staat er in klassenregels, of schoolregels?

Slide 16 - Open vraag

Wat zijn ongeschreven regels?

Slide 17 - Open vraag

Wat zijn de drie belangrijkste regels in jouw klas?

Slide 18 - Open vraag

Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels houdt?

Slide 19 - Open vraag

Schrijf 2 ongeschreven regels in jouw klas op.

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Tekstslide

Hoe vind je de online burgerschapslessen tot nu toe?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Wat vind je fijn aan de online burgerschapslessen?

Slide 23 - Open vraag

Wat vind je niet zo fijn aan de online burgerschapslessen? Wat zou je graag anders willen?

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide