FF2/3B4 Past continuous

English
The 7th of December
Ms. Derks
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

English
The 7th of December
Ms. Derks

Slide 1 - Tekstslide

Plan for today
Grammar

Mission:
Aan het einde van de les kan je zeggen dat je iets in het verleden aan het doen was. 


Why?
Dit zorgt ervoor dat je beschrijvingen kan geven over het verleden waarin je een tijdje ergens mee bezig bent. Hiermee kan je dus duidelijk aangeven hoelang iets duurde en geef je dus betere beschrijvingen over het verleden. 


Slide 2 - Tekstslide

Past Continuous

Slide 3 - Tekstslide

It was raining.
(past continuous)
We were singing.
(past continuous)

Slide 4 - Tekstslide

When something was going on for a period of time in the past.

"We were playing football yesterday."
Past Continuous 

Slide 5 - Tekstslide

Past Continuous
Past tense of the verb 'to be' and verb + ing
I was playing
You were playing
He was playing
We were playing
You were playing
They were playing

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple vs.
 Past Continuous

Slide 7 - Tekstslide

Past Continous vs. Past Simple
Past Continuous = al aan de gang ( lang)
Past Simple = iets gebeurde (kort)

Slide 8 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
 • Deze zinnen kun je herkennen aan het woordje 'when':
  ''When the phone rang, she was writing a letter.''
  ''What were you doing when the earthquake started?''
 • Als het woordje 'while' in de zin staat, gebeuren twee dingen tegelijk.
  Dan gebruik je twee keer de past continuous:
  ''What were you doing while you were waiting?''
  "I was studying while my father was making dinner.''

Slide 9 - Tekstslide

Past continuous vs. past simple
 • Maar wat als er tijdens die periode iets anders gebeurd?
  ''I was cooking dinner when my mother called.''

 • Dan gebruik je de past simple.
  De activiteit die aan de gang was, is de past continuous.
  De activiteit die 'erbij komt', is de past simple.
 


Slide 10 - Tekstslide

Past Simple vs. Past Continuous
I _______________ (wait) for the bus when it _______________ (start) to rain. 


Slide 11 - Tekstslide

Past Simple vs. Past Continuous
I WAS WAITING (wait) for the bus when it STARTED (start) to rain. 


Slide 12 - Tekstslide

Past Continuous vs. Past Continuous
While we ______________________ (walk) the dog, the neighbours _______________ (wash) their car. 

Slide 13 - Tekstslide

Past Continuous vs. Past Continuous
While we WERE WALKING (walk) the dog, the neighbours WERE WASHING (wash) their car. 

Slide 14 - Tekstslide

Past Simple vs. Past Continuous
 I _________________________ (read) the newspaper, when all of a sudden my cat ___________________ (jump) onto my lap. 

Slide 15 - Tekstslide

Past Simple vs. Past Continuous
 I WAS READING (read) the newspaper, when all of a sudden my cat JUMPED (jump) onto my lap. 

Slide 16 - Tekstslide

Let's get to work!
5.3
Read grammar explanation carefully!
Do all ex. and exam practise (also extra ex. online) HW
Need help? Ask your neighbour first.
Done? Werk aan ander vak. 


timer
30:00

Slide 17 - Tekstslide

What did we do today?
 1. Past continuous.
 2. Hoe ging dit? 

Slide 18 - Tekstslide