Present simple vs present continuous

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Today’s Lesson
Unit 4 page 148
Recap present simple vs present continuous
Exercises 2 and 3 p 147 and 7 and 8 p 149
Or
Extra practice irregular verbs 

Slide 2 - Tekstslide

Recap
Present simple vs. present continuous

Who knows the difference?

Slide 3 - Tekstslide

She always buys new clothes on Saturdays.

She is buying new clothes now. 


Slide 4 - Tekstslide

Present simple - present continuous
Present simple

Feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen.

I always go to school on time.
Present continuous

Iets is nu aan de gang of bij irritatie. 


My colleague is always taking really long breaks. It's annoying!

Slide 5 - Tekstslide

Present simple

Signaalwoorden
Present continuous

Signaalwoorden

Slide 6 - Tekstslide

Present simple

Signaalwoorden

Always, never, sometimes, every day, often, usually
Present continuous

Signaalwoorden

At the moment, 
right now

Slide 7 - Tekstslide

Grammar
Present simple vs. present continuous

Who knows the difference?

Slide 8 - Tekstslide

Present simple

How?

I always walk to school.
I / you / we / they walk
He / she / it walks
Present continuous

How?

I am walking to school now.
To be + verb + ing 
To be walking

Slide 9 - Tekstslide

present simple & present continuous

We usually .... (try) to eat healthy.

Slide 10 - Open vraag

Present simple & present continuous
The teams .... (play) their matches on Saturdays.

Slide 11 - Open vraag

Present simple & present continuous
Look! That girl ..... (skate) really well.

Slide 12 - Open vraag

Present Simple / Present Continuous

Where ___ you ___ (stay) at the moment?

Slide 13 - Open vraag

present simple & present continuous

She ..... (not - work) right now.

Slide 14 - Open vraag

Present simple & present continuous
..... you ..... (do) your homework now?

Slide 15 - Open vraag