les 4- 1.3 - Zorg voor goede kwaliteit

Wet kinderopvang

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
kwaliteitszorgMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Wet kinderopvang

Slide 1 - Tekstslide

waar denk jij aan bij
kwaliteit in de kinderopvang?

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

2005 - Wet kinderopvang.  Geregeld is:
- aan welke regels kinderopvangorganisaties zich   moeten houden,
- de financiering van de kinderopvang,
- wanneer ouders recht hebben op een subsidie van de   overheid (kinderopvangtoeslag!),
- of een kinderopvangorganisatie een vergunning   krijgt,
- waar goede kinderopvang aan moet voldoen,
- dat de GGD controleert op kwaliteit.

Slide 4 - Tekstslide

Pedagogische doelen die alle kinderopvangorganisaties moeten nastreven:


1. Het bieden van een veilige omgeving aan kinderen.
2. Het bevorderen van de persoonlijke competentie (=zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit)van kinderen.
3. Het bevorderen van de sociale competentie (het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken en anderen helpen) van kinderen.
4. Het bevorderen van de morele competentie (erbij willen horen en streven naar waardering en goedkeuring) en de overdracht van normen en waarden.


Slide 5 - Tekstslide

Convenant opgesteld  door:
- kinderopvangorganisaties (werkgevers)
- belangenorganisaties van ouders ( en kinderen)

= aanvullend document met (duidelijker) richtlijnen

Slide 6 - Tekstslide

Na convenant werd het Pedagogisch Kader geschreven.  Hoe omgaan met kinderen?
1. Een veilige omgeving (lichamelijke risico's)
2. Een opgewekte en positieve sfeer waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen.
3. Goede verzorging en aandacht voor een gezonde leefstijl.
4. De mogelijkheid om met ander kinderen te spelen, met verschillende materialen in een goed ingerichte ruimte.
5. Het stimuleren van de kinderen in hun sociale ontwikkeling.
6. Het stimuleren van de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.
7. Aandacht voor morele ontwikkeling.
8. Ruimte voor kinderen om mee te denken bij beslissingen en inbreng te hebben.
9. Extra steun voor kwetsbare kinderen. 
10. Een positieve, respectvolle relatie en een goede samenwerking met de ouders.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

GGD    gemeentelijke gezondheidsdienst

-controle
  waarschuwing
- opnieuw controle
  gemeente trekt vergunning in 

- beroepskracht-kindratio  (bkr)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

wat is een beroepscode?

Slide 11 - Woordweb

Wet kinderopvang - landelijke beroepscode
1. Respect voor de (culturele en geloofs-) achtergrond van ieder gezin.
2. Vertrouwelijke informatie geheim houden. (wat vertel je, hoe ruim je op)
3. Je volgt nascholing zodat je blijft groeien in je werk.
4. Je maakt geen misbruik van je positie/macht
5. Je houdt werk en privé zoveel mogelijk gescheiden. (niet oppassen bij een gezin van je werk)

Als je je aan de beroepscode houdt, straal je professionaliteit uit!!

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de rol van ouders?

Slide 13 - Woordweb

Ouders - Oudercommissie
-adviesrecht (ze mogen meedenken)
- mening over prijswijzigingen, onderwerpen die met verzorging, de opvoeding en begeleiding van kinderen te maken hebben. (veiligheid, voeding, VVE-programma of strafmaatregelen)

Slide 14 - Tekstslide

Belangengroep kinderopvang Nederland
(kijken allemaal vanuit een verschillende kant naar kwaliteit)
Ministerie SZW (Sociale Zaken Werkgelegenheid)
BOink (Belangenverening Ouders in kinderopvang)
CNV Zorg en Welzijn (vakbond, komt op voor de rechten van de werknemer)
FNV Zorg en Welzijn (vakbond, komt op voor de rechten van de werknemer)
MOgroep (Maatschappelijke Ondernemingsgroep) = Sociaal Werk Nederland

In mei 2016 hebben zij het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang voor het eerst gepubliceerd. Hier komt telkens een update van.  Bijv. 
- elk kind heeft een mentor
-kinderopvangorganisaties volgen structureel de ontwikkeling van kinderen in de dagopvang
-er moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid komen.
-richtlijnen BKR

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Doorlezen voor de volgende keer: 
Pedagogisch kader 4 - 13 jaar hoofdstuk 8 Pedagogische kwaliteit. (google)

https://www.stichtingbkk.nl/images/Boek_peka_kindercentra_4-13.pdf


Slide 17 - Tekstslide