Fake News

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
mavoSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

FAKE NEWS / NEP NIEUWS

Slide 2 - Woordweb

KLAAR: Bosbranden in Australië

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Wat is er fout aan de foto die door Rihanna verspreid werd? Leg uit

Hoe had je onmiddellijk kunnen zien dat de foto met de koala fake news was?

Hoe kan je fake news herkennen? Waar moet je op letten?
Wat is er fout aan de foto die door Rihanna verspreid werd? Leg uit.


Hoe had je onmiddellijk kunnen zien dat de foto met de koala fake was?


Hoe kun je fake news herkennen? Waar moet je op letten?

Slide 5 - Tekstslide

Wat is er fout aan de foto die door Rihanna verspreid werd? Leg uit.
Het lijkt alsof heel Australië in brand staat, maar dat klopt niet.
Het is een samengevoegde foto van alle branden die er in Australië zijn geweest.
Die hebben niet allemaal op hetzelfde moment plaatsgevonden.

Slide 6 - Tekstslide

Hoe had je onmiddellijk kunnen zien dat de foto met de koala fake news was?
Het meisje zou daar niet zo rustig staan als het bos rondom haar in brand zou staan.

Slide 7 - Tekstslide

Hoe kun je fake news herkennen? Waar moet je op letten?
Staat er een datum bij?
Staat er een nieuwsartikel bij?
Wie heeft het artikel geschreven?
Wanneer is het artikel geschreven?
Is de foto niet bewerkt door Photoshop?

Slide 8 - Tekstslide

KLAAR: Fake news, hoe kan ik het herkennen?

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Waarop moet je letten bij fake news? Noteer de witte kernwoorden die verschijnen.
1. Wie is de ________________________?

2. Staat er veel ____________________ op de site?

3. Wat is de _________________? 

Slide 11 - Tekstslide

Waarop moet je letten bij fake news? Noteer de witte kernwoorden die verschijnen.
1. Wie is de  AUTEUR?

2. Staat er veel RECLAME op de site?

3. Wat is de BRON

Slide 12 - Tekstslide

KLAAR: Fake news, wat is het?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Geef een ander woord voor fake news:

Vul aan: Fake news is nieuws dat __________ is, dat niet ________ is

Welk voorbeeld geeft men van fake news? Beschrijf het in je eigen woorden


Slide 15 - Tekstslide

Op welke drie manieren komt fake news voor?

Om welke twee redenen wordt nepnieuws gemaakt en verspreid?

Wat is het grote gevaar bij al dat fake news?
Op welke drie manieren komt fake news voor?
-
-
-

Om welke twee redenen wordt nepnieuws gemaakt en verspreid?
-

Wat is het grote gevaar bij al dat fake news?

Slide 16 - Tekstslide

Geef een ander woord voor fake news: NEPNIEUWS

Vul aan: Fake news is nieuws dat VERZONNEN is, dat niet ECHT GEBEURD is

Welk voorbeeld geeft men van fake news? Beschrijf het in je eigen woorden


Geef een ander woord voor fake news: NEPNIEUWS

Vul aan: Fake news is nieuws dat VERZONNEN is, dat niet ECHT GEBEURD is

Welk voorbeeld geeft men van fake news? Beschrijf het in je eigen woorden
EEN VERPLEEGSTER IN LEUVEN ZOU DOOR EEN VLUCHTELING AANGEVALLEN ZIJN. DAT KLOPT NIET: HET GING OVER EEN VOORVAL IN RUSLAND VAN JAREN GELEDEN.

Slide 17 - Tekstslide

Op welke drie manieren komt fake news voor?

Om welke twee redenen wordt nepnieuws gemaakt en verspreid?

Wat is het grote gevaar bij al dat fake news?
Op welke drie manieren komt fake news voor?
- IN VIDEO'S
- IN GESCHREVEN ARTIKELS
- ALS FOTO'S

Om welke twee redenen wordt nepnieuws gemaakt en verspreid?
- OM GELD MEE TE VERDIENEN
- OM ONZE MENING TE BEÏNVLOEDEN

Wat is het grote gevaar bij al dat fake news?
HET GEVAAR BESTAAT DAT WE IN PANIEK GERAKEN, DAT WE OP DE DUUR NIET MEER WETEN WAT NOG ECHT IS EN WAT NIET.

Slide 18 - Tekstslide

KLAAR: fake news

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Fake news wordt vooral verspreid via ___________

Wat mag je vooral niet doen met fake news?

Waarop moet je letten om te kunnen zien of het om fake news gaat?
- Kijk naar de ____________ waarop iets geschreven is
- Kijk naar de ____________: is er ____________ gebruikt of niet?

Slide 21 - Tekstslide

Welke drie tips geeft men op het einde van het fragment?

TIP 1
Je moet alles goed _______________

TIP 2
Gebruik je ____________ verstand

TIP 3
Je kunt het bericht best niet _________ als het fake is.

Slide 22 - Tekstslide

Fake news wordt vooral verspreid via FACEBOOK

Wat mag je vooral niet doen met fake news?
VERDER VERSPREIDEN

Waarop moet je letten om te kunnen zien of het om fake news gaat?
- Kijk naar de DATUM waarop iets geschreven is
- Kijk naar de FOTO'S : is er PHOTOSHOP gebruikt of niet?

Slide 23 - Tekstslide

Welke drie tips geeft men op het einde van het fragment?

TIP 1
Je moet alles goed LEZEN

TIP 2
Gebruik je GEZOND verstand

TIP 3
Je kunt het bericht best niet DELEN als het fake is.

Slide 24 - Tekstslide

SAMENVATTING
Fake news  of ___________________ is verzonnen.
Het is _____________________ informatie.
Fake news wordt gemaakte door mensen die er _____________ mee willen _____________ of onze _________________ willen beïnvloeden.

Slide 25 - Tekstslide

SAMENVATTING
Fake news  of NEPNIEUWS is verzonnen.
Het is FOUTE informatie.
Fake news wordt gemaakte door mensen die er GELD mee willen VERDIENEN of onze MENING willen beïnvloeden.

Slide 26 - Tekstslide

5 tips om te controleren of het om fake news gaat

Slide 27 - Tekstslide

5 tips

- Ken je de auteur?
- Wanneer is het geschreven? Kijk naar de datum
- Staat er veel reclame op de site?
- Is de bron van het artikel vermeld?
- Zijn de foto's bewerkt? Is er Photoshop gebruikt?

Slide 28 - Tekstslide