Gezamenlijke les- W6 les 1 introductieles

B1-K1-W6: Stemt de werkzaamheden af

Les 1- Semester 2 - week van 01 feb- S21ABC
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

B1-K1-W6: Stemt de werkzaamheden af

Les 1- Semester 2 - week van 01 feb- S21ABC

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesprogramma
 • Welkom, AWR
 • Lesdoelen vandaag 
 • Voorkennis check

 • Introductie/ uitleg van het vak B1-K1-W6  
 • Check lesdoelen 
 • Zelfstandig werken- zelfstudie/huiswerk 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen vandaag 
Aan het eind van deze les:
 • Kun je benoemen wat je moet doen om het vak B1-K1-W6 voldoende af te sluiten 
 • Kun je benoemen wat er van je wordt verwacht tijdens de les B1-K1-W6 (denk aan voorbereiding, aanwezigheid, afspraken) 
 • Kun je uitleggen wat er valt onder het woord ''afstemmen'' in koppeling met het kwalificatiedossier. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan
bij het woord ''Afstemmen''?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies


De beroepskracht maatschappelijke zorg stemt af en neemt deel aan voor de afstemming relevante overlegvormen. Zij/hij stemt de werkzaamheden af met collega's, leidinggevende, met betrokkenen vanuit andere disciplines en vanuit (aanverwante) bedrijven/instellingen. 

Daarbij bespreekt zij/hij de verdeling van de taken. Zij/hij houdt rekening met mogelijkheden, eisen, prioriteiten, wensen, behoeftes en verwachtingen van betrokkenen en de daaruit voortkomende consequenties. 
Met behulp van de uitgewisselde informatie vormt zij/hij een compleet beeld van de zorgverlening. 

Zij/Hij past haar/zijn aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. 
Daarnaast bespreekt zij/hij eventuele knelpunten in de werkzaamheden en zoekt naar mogelijkheden deze op te lossen.
Kwalificatiedossier - B1-K1-W6:

Slide 5 - Tekstslide

Doornemen van deze tekst. Vragen aan de klas: wat staat hier nou eigenlijk?? 

Kwalificatiedossier - B1-K1-W6:
In leerjaar 2 start je in je eerste periode met het uitvoeren van de stage-opdracht B1-K1-W6. Hierin moet je laten zien in de praktijk dat je kunt ''afstemmen''. Dit noemen we ook wel ''gedragsobservatie'''. 

Leerjaar 1- S2- Toets 
Leerjaar 2-S3- BPV oefenopdracht 
Deze twee onderdelen zorgen voor een ''startbewijs'' een bewijs dat je je examen mag uitvoeren. Je moet de toets in leerjaar 1 voldoende afsluiten. 

Slide 6 - Tekstslide

Doornemen van deze tekst. Vragen aan de klas: wat staat hier nou eigenlijk?? 

Afstemmen: 
Om goed af te stemmen gaan we in dit vak aandacht besteden aan: 
- communicatie 
- vergaderen en groepsrollen 
- organisatiestructuur en belangrijke begrippen (missie/visie)
- rapportage  

In de lessen op school willen we vooral ''oefenen''! Dus zorg dat je je hebt voorbereid en op tijd komt in de les!
Hoe beter je, je hebt voorbereid hoe meer tijd om te oefenen! Hoe leuker en we de les kunnen maken.  

Slide 7 - Tekstslide

Doornemen van deze tekst. Vragen aan de klas: wat staat hier nou eigenlijk?? 

Waarom is ''afstemmen'' essentieel in de zorg/hulpverlening?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor dit vak heb je nodig: 
- Lesplanner (zie teams)- de basis nemen we vandaag door. 
De uitgebreide versie komt eind lesweek 1- 04 feb online in je klassenmap. 

- Je Thieme licentie- Kijk elke week wat je moet doen ter voorbereiding. 
Je vindt dit ook terug op de laatste slide van elke les. 
De groepscode wordt doorgegeven door de desbetreffende vakdocent. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vak afsluiten - wat moet ik doen? 
- Kennistoets in de week van 11 april! LET OP! Rooster wordt die week aangepast. Check goed je rooster van te voren. 

- Actieve deelname aan de lessen- de theorie brengen we tijdens de les in de praktijk! Dit betekent dus een goede voorbereiding. 
Tijdens je BGER Zelfstandig uren heb je hier de tijd voor. Deze zelfstudie heb je nodig om de toets goed te kunnen maken. 
Per week 45 min les- 90 min zelfstudie

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afstemmen met elkaar- voor vak W6
 • Om goed de les te kunnen volgen houden we rekening met elkaar door: 
  - Voorbereid en op tijd in de les te komen 
  - Ons te houden aan de afspraken van de school zodat we zolang mogelijk fysiek les kunnen geven en volgen. 
  - Elkaar te respecteren. Dit doen we door elkaar uit te laten praten, telefoon op stil te zetten (in tas/jas) en de ruimte te geven dat iedereen fouten mag en kan maken.                                        Aanvullingen? 

   

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Check - Lesdoelen vandaag
Kun je antwoord geven op de volgende vragen; 
1
. Wat moet je doen om het vak W6 af te kunnen sluiten? 
2. Hoeveel uur dien je elke week aan W6 te besteden? 
3. Wat wordt er van je verwacht voor de start van de les? 
4. Leg in je eigen woorden uit wat het woord afstemmen betekent en waarom dit belangrijk is in de zorg/hulpverlening. 
5. Wat valt er onder ''afstemmen'' volgens het kwalificatiedossier? 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig onderwijs- les 1

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig werken- zelfstudie

Kijk ook naar de lesplanner!! Herhaling van vorige periode.
Nieuw deze periode: 
Lezen thema 1.3 Interculturele communicatie- Maken opdrachten 1ABC, 2, 3AB, 4AB, 5
Lezen thema 2.5 Alledaagse gesprekken voeren- Maken opdrachten 1, 2AB, 4ABC, 5AB, 6AB, 7A
Lezen thema 2.6- Actief luisteren -Maken opdrachten 1ABC, 2AB, 3, 4AB, 5AB, 6AB

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fijne  week! 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies