Gesprekken voeren

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor 'soort' gesprekken voer je als docent allemaal (geef meerdere antwoorden)?

Slide 2 - Open vraag

Laten zien dat je binnen het onderwijs veel verschillende gesprekken houdt. Verschillende gesprekspartners en inhouden. 

Het 'waarom' en 'nut' van deze les toelichten en plaatsen in kader. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk gesprek met een leerling is je bijgebleven? Omschrijf kort waar het gesprek over ging.

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gesprekstechnieken

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casuïstiek
  • Docent - Jij hebt een leerling uitgenodigd voor een kort gesprek. Hij/zij heeft een onvoldoende  voor het laatste proefwerk terwijl hij/zij  altijd hoge cijfers haalt. 
  • Leerling - Bepaal zelf de reden waarom je een onvoldoende hebt gehaald (de reden niet voor het gesprek vertellen)
  • Observanten - Let op: niveaus en opbouw. Maak ook aantekeningen.  

 Rollen verdelen en casus specificeren
5 minuten: Naspelen
5 minuten: Bespreken - wat zag je terug van de rollen en niveau's

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
* We maken twee groepen (Daniella, Hielke) (Emiel, Esmay en Derren)
* Jullie maken een les in LessonUp en combineren je vak met het coronavirus. Deze les laten jullie om 12:00 uur zien.
- groepje van 2 maakt 5-8 vragen. Groepje van 3 maakt 8-10 vragen.
* Achteraf reflecteren we ook op de gesprekstechnieken zoals net geleerd.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies