Kindsoldaten Lesdeel 3

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 25 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat heb je vooral onthouden uit de vorige lesdelen
  • Rechten en Plichten
  • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Slide 2 - Tekstslide

KINDERRECHTEN

Slide 3 - Woordweb

KINDSOLDATEN
De opvang, de hulp en de zorg voor kindsoldaten is een thema dat ook veel aandacht krijgt in het kinderrechtenverdrag.

Slide 4 - Tekstslide

Zorg voor herintegratie
Artikel 39 

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik, foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, of gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind. 

Slide 5 - Tekstslide

Internationale samenwerking
  • Verbetering van de levensomstandigheden
  • Ontwikkelingslanden

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Zorg voor herintegratie
Artikel 39 

De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik, foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, of gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind. 

Slide 17 - Tekstslide

Interessante link
http://www.childsoldiers.net/

Slide 18 - Tekstslide

Dank voor jullie aandacht!

Slide 19 - Tekstslide