cross

Bk1 4.4 : recap Present Continuous

Goodmorning bk1b
Today...
We're going to practice for this week's test
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Goodmorning bk1b
Today...
We're going to practice for this week's test

Slide 1 - Tekstslide

The Present Continuous ( in je schrift!)

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide


Use the present continuous;
In your notebook!

Slide 4 - Tekstslide

Write down the present continuous in your notebook!

Slide 5 - Tekstslide

Open your book p. 148..
Mak p. 148: 11
You get 5 minutes to write it down in your notebook.. then we're going to read it in class

Slide 6 - Tekstslide

In your notebook please!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Homework
  • Check  your planner

Slide 9 - Tekstslide

What are you doing right now?
I am teaching
my brother is watching a movie
my parents are working
you are listening to the teacher
the dog is walking outside
Vertaal deze zinnen.. in je schrift

Slide 10 - Tekstslide

Present Continuous 
onderwerp + vorm van to be  + [ww+ing]

LET OP! Soms verandert de spelling van het ww bij +ing
  1. bij werkwoorden die op - e eindigen, valt die - e weg bij + ing: bake -> baking        have -> having;      give -> giving

Slide 11 - Tekstslide

Present Continuous 

Als je wilt zeggen dat iets NU gebeurt
I am learning 
you are learning 
he, she, it is learning 
we are learning 
they are learning 

What is the RULE?

Slide 12 - Tekstslide

Present Continuous 

I am learning 
you are learning 
he, she, it is learning 
we are learning 
they are learning 
I  + am      + verb (ww) + ing 
you + are + verb (ww) + ing 
he + is      + verb (ww) + ing 
she + is     + verb (ww) + ing 
it + is         + verb (ww) + ing  
we + are   + verb (ww) + ing  
they + are + verb (ww) + ing

Slide 13 - Tekstslide

I
the bird
Susan and Tony
am singing
is singing
are singing

Slide 14 - Sleepvraag

Present Continuous (2)
2.  bij werkwoorden van 1  lettergreep met een korte klinker 
      (a, e, i, o, u), verdubbelt de medeklinker op het einde om de
      korte klank te behouden:
             run -> running       stop -> stopping       chat -> chatting
              sit -> sitting            put -> putting

Slide 15 - Tekstslide

Use the present continuous:
She ...... (to talk) about the movie.

Slide 16 - Open vraag

Use the present continuous:

I …. (to chat) with friends.

Slide 17 - Open vraag

Use the present continuous ;
She....... ( to write) something in her diary.

Slide 18 - Open vraag

Use the present continuous;
I ...... ( to buy) some marshmallows.

Slide 19 - Open vraag

Use the present continuous:

We ........ (to drink) some tea.

Slide 20 - Open vraag

Use the present continuous;
The puppy ..... ( to beg) for food.

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Link

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Homework
  • Check  your planner

Slide 25 - Tekstslide