Kennismaking met zorg- en huishoudberoepen

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ZorgHoger onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

DOORSNEE DAG VAN EEN LOGISTIEK ASSISTENT

Slide 2 - Open vraag

Kwalificaties
eisen waaraan een job moet voldoen 

wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij.

Slide 3 - Tekstslide

kwalificaties

Slide 4 - Woordweb

Een verzorgende mag boodschappen doen voor de zorgvrager
ja
neen

Slide 5 - Poll

een logistiek assistent mag de temperatuur van de zorgvrager meten
ja
neen

Slide 6 - Poll

een logistiek assistent mag de maaltijdbegeleiding ondersteunen aan mensen met slikstoornissen
ja
neen

Slide 7 - Poll

huishoudelijke taken?

Slide 8 - Woordweb

Huishoudhulp dienstencheques
Dienstencheques?
 • woning schoonmaken
 • ramen lappen
 • wassen 
 • strijken 
 • naaiwerk 
 • maaltijden bereiden 

Slide 9 - Tekstslide

niet huishoudelijke taken

Slide 10 - Woordweb

HHH dienstencheques
niet huishoudelijke taken?
 • Toilet repareren
 • Elektriciteitswerken uitvoeren
 • Schilderen
 • Tuinieren
 • Babysitten
 • Bejaarden opvangen
 • Verbouwingswerken uitvoeren
 • Auto wassen


Slide 11 - Tekstslide

huishoudhulp zorg?

Slide 12 - Woordweb

Huishoudhulp zorg
Opleiding in:
- omgaan met zorgvragers
- ondersteunen in B-ADL
- huishoudelijke taken: schoonmaken, strijken, wassen
- boodschappen doen
- administratie
- oppas kinderen

Slide 13 - Tekstslide

Logistiek assistent

Slide 14 - Woordweb

Logistiek assistent
Als logistiek assistent voer je ondersteunende taken uit, in samenwerking met en onder toezicht van
het verpleegkundig, zorgkundig en verzorgend personeel.
Je mag onder geen enkele voorwaarde verzorgende of verpleegkundige activiteiten uitvoeren! Je
verleent dus geen directe zorg aan de zorgvrager

Slide 15 - Tekstslide

Vervolg
• huishoudelijke taken,
• hotelactiviteiten,
• taken m.b.t. animatie,
• beperkt ondersteunende administratieve taken,
• intern transport en vervoer van zorgvragers en materialen
• onderhoud van materialen en interieur.

Slide 16 - Tekstslide

verzorgende

Slide 17 - Woordweb

verzorgende 
ondersteunende functie. 
- dagelijkse activiteiten zoals het huishouden, boodschappen doen, hulp bij het wassen en aankleden… 
- mentale ondersteuning. bijvoorbeeld aan een luisterend oor bieden voor de problemen en zorgen van een zorgvrager. 
- doorgaans zelfstandig, maar wel binnen een team dat hulpverlening 

Slide 18 - Tekstslide

zorgkundige

Slide 19 - Woordweb

Zorgkundig
Observeren en signaleren van veranderingen bij de patiënt/bewoner op fysiek, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL);
De patiënt/bewoner en zijn familie informeren en adviseren conform het zorgplan, voor wat betreft de toegestane technische verstrekkingen;

Slide 20 - Tekstslide

Vervolg zorgkundige

De patiënt/bewoner en zijn omgeving bijstaan in moeilijke momenten;
Mondzorg;
Verwijderen en heraanbrengen van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen, met uitsluiting van compressietherapie met elastische verbanden;

Slide 21 - Tekstslide

Vervolg zorgkundige

Problemen met de blaassonde signaleren;
Een geheelde stoma verzorgen, zonder dat wondzorg noodzakelijk is;
De orale vochtinname van de patiënt/bewoner bewaken en problemen signaleren;
De patiënt/bewoner helpen bij inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het geneesmiddel door middel van een distributiesysteem door een verpleegkundige of een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd;
De vocht- en voedseltoediening bij een patiënt/bewoner langs orale weg helpen verrichten;
De patiënt/bewoner in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop, conform het zorgplan;

Slide 22 - Tekstslide

Vervolg zk
Hygiënische verzorging van patiënt: resident met een disfunctie van de ADL, conform het zorgplan;
Vervoer van patiënt/bewoner, conform het zorgplan;
Maatregelen toepassen om lichamelijke letsels te voorkomen, conform het zorgplan;
Maatregelen toepassen om infecties te voorkomen, conform het zorgplan;
Maatregelen toepassing om decubitusletsels te voorkomen, conform het zorgplan;

Slide 23 - Tekstslide

Vervolg ZK
Maatregelen toepassen om infecties te voorkomen, conform het zorgplan;
Maatregelen toepassing om decubitusletsels te voorkomen, conform het zorgplan;
De polsslag en de lichaamstemperatuur meten en meedelen van de resultaten;
De patiënt/bewoner helpen bij niet-steriele afname van excreties en secreties;

Slide 24 - Tekstslide

vervolg ZK
Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige;
Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
Oraal (inbegrepen inhalatie; Rectaal; Oogindruppeling; Percutaan;

Slide 25 - Tekstslide

vervolg zk
Subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine;
Voeding en vochttoediening langs orale weg;
Manuele verwijdering van fecalomen;
Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.
 

Slide 26 - Tekstslide

Wat zijn de verpleegkundige gedelegeerde handelingen?

Slide 27 - Open vraag

gedelegeerde verpleegkundige handelingen
 1. manuele verwijdering van feacalomen
 2. parameters
 3. medicatie
 4. vocht -en voedingsinname
 5. verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.


Slide 28 - Tekstslide

opdracht
Verdeel jullie in drie groepjes
Maak voor elkaar 3 moeilijke vragen over de leerstof.
Lieve geeft punten per vraag, wie het meeste punten heeft, is gewonnen. 

Slide 29 - Tekstslide