H4 - §4.1 Kracht en soorten beweging

Welkom in de les
Vandaag:
  • lesdoelen §4.1
  • instructie §4.1
  • Maken opdrachten
  • Afsluiten les 

 


H4 - Kracht en beweging
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welkom in de les
Vandaag:
  • lesdoelen §4.1
  • instructie §4.1
  • Maken opdrachten
  • Afsluiten les 

 


H4 - Kracht en beweging

Slide 1 - Tekstslide

Je leert ...
- afstanden en snelheden uit (v,t)- en (s,t)-diagrammen halen;
- rekenen met de formule voor gemiddelde snelheid;
- een resulterende kracht berekenen bij meerdere krachten langs een lijn;
- aan de hand van de resulterende kracht of een (v,t)-diagram nagaan of er een versnelling of vertraging is.

Slide 2 - Tekstslide

Discussievraag
Moet de baanrenster tijdens de rit, als ze met constante snelheid rijdt, nog steeds kracht zetten?

Slide 3 - Tekstslide

Welke begrippen ken je nog van vorig jaar bij het hoofdstuk 'beweging'?

Slide 4 - Woordweb

Herhaling klas 2
Snelheid (vgem): Hoeveel meter je elke seconde aflegt (m/s)

Je berekend dit met:
- afstand (s) in meter
- tijd (t) in seconde
vgem=ts

Slide 5 - Tekstslide

Over een sprint van 100 m
doe je 13,4 seconden.
Wat is je snelheid?

Slide 6 - Woordweb

Antwoord
G: s = 100 m, t = 13,4 s
G: v = ? m/s

F: 

B:

A: de snelheid v = 7,46 m/s
v=ts=13,4100=7,46 
v=ts

Slide 7 - Tekstslide

Naar Uitgeest rijdt ik gemiddeld 83 km/h.
De afstand is 225 km.
Hoe lang doe ik erover?

Slide 8 - Woordweb

Antwoord
G: v = 83 km/h,     s = 225 km,
G: t = ? h

F: 

B:

A: de tijd t = 2,71 h
t=vs=83225=2,71
v=ts
t=vs

Slide 9 - Tekstslide

Herhaling klas 2
vgem=ts
Grootheid
Symbool
Eenheid 1
Eenheid 2
afstand
s
m
km
tijd
t
s
h
snelheid
v
m/s
km/h

Slide 10 - Tekstslide

Ik ga 3,6 km/h,
hoeveel m/s is dat?

Slide 11 - Woordweb

Antwoord


3,6 km/h = 1 m/s

Slide 12 - Tekstslide

s,t - diagram
Wanneer rijd je sneller?
- de eerste 2 seconden?
- de laatste 4 seconden?

Hoe zien we dat?

Wat is een eenparige beweging?

Slide 13 - Tekstslide

Wat is een eenparige versnelling?
Bij een eenparige beweging is de snelheid constant

Bij een eenparige versnelling is de ................................

Hoe ziet dat eruit in (v,t)-diagram? Probeer het je voor te stellen.

Slide 14 - Tekstslide

Welke beweging hoort bij welk v,t-diagram?
eenparige beweging
eenparige versnelling
Eenparige vertraging

Slide 15 - Sleepvraag

Hoeveel afstand leg je af tijdens versnellen?
- bij eenparig: 
oppervlakte onder de grafiek

- bij eenparig versneld: oppervlakte onder de grafiek

Slide 16 - Tekstslide

Hoeveel afstand leg je af tijdens versnellen?

Slide 17 - Tekstslide

Hoeveel afstand leg je af tijdens versnellen?

Slide 18 - Tekstslide

Weten we het nog?
Waarom moet de baanrenster blijven trappen?

Slide 19 - Tekstslide

Resulterende kracht
Om te blijven bewegen is er (op aarde) altijd een kracht nodig!
De resulterende kracht is alle krachten bij elkaar opgeteld:

Als Fres = 0 N dan is de snelheid constant (of 0!)
Als Fres > 0 N dan versnelt het voorwerp
Als Fres < 0 N dan vertraagt het voorwerp

Slide 20 - Tekstslide

Motorkracht
Wrijvingskracht
Zwaartekracht

Slide 21 - Sleepvraag

Resulterende kracht
- krachten die in dezelfde richting wijzen, tel je bij elkaar op.
- krachten die in tegengestelde richting wijzen, haal je van elkaar af.

Slide 22 - Tekstslide

Resulterende kracht

Slide 23 - Tekstslide

Resulterende kracht

Slide 24 - Tekstslide

Resulterende kracht 

Slide 25 - Tekstslide


Slide 26 - Open vraag

Resulterende kracht
Voorwerpen waarop een resulterende kracht werkt, versnellen. Hun snelheid verandert.
Vertragen is ook een verandering van snelheid.
De resulterende kracht werkt tegen de bewegingsrichting in.

Slide 27 - Tekstslide

Resulterende kracht
Wanneer de krachten gelijk zijn veranderd de snelheid niet
Je hebt een Resulterende kracht van 0 Newton

Slide 28 - Tekstslide

Resulterende kracht
Wanneer de krachten niet gelijk zijn, veranderd de snelheid.

Slide 29 - Tekstslide

Aan de slag!
Lezen §4.1 uit je boek

Maak de opgaven;
- zie huiswerkplanner Classroom

kies eventueel uit:
- route blauw
- route paarsZs

Slide 30 - Tekstslide

Aan de slag!
Lezen §4.1 uit je boek

Maak de opgaven;
- zie huiswerkplanner Classroom

kies eventueel uit:
- route blauw
- route paarsZf

Slide 31 - Tekstslide

Wat weet je al???

Slide 32 - Tekstslide

Het stoplicht springt op groen. Je versnelt in 3 seconden naar een snelheid van 15 km/h. Hoeveel meter leg je in die 3 seconden af?

Slide 33 - Open vraag

Je kunt...
- afstanden en snelheden uit (v,t)- en (s,t)-diagrammen halen;
- rekenen met de formule voor gemiddelde snelheid;
- een resulterende kracht berekenen bij meerdere krachten langs een lijn;
- aan de hand van de resulterende kracht of een (v,t)-diagram nagaan of er een versnelling of vertraging is.

Slide 34 - Tekstslide

Ja, dat kan ik!
😒🙁😐🙂😃

Slide 35 - Poll