Presentatie 6-3-18-Tabijn A. Korevaar

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
WoordenschatBeroepsopleiding

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Jan Hoftijzer
Arie Korevaar


Slide 2 - TekstslideProgramma
  • Even voorstellen
  • De Onderwijscoöperatie
  • Wet 'Beroep Leraar'
  • Afvaardiging Deelnemersvergadering (ADV)
  • Professioneel statuut
  • Beroepsontwikkeling

  Slide 3 - Tekstslide

  Bent u bekend met de Onderwijscoöperatie?
  A
  nooit van gehoord
  B
  enigszins
  C
  mee bekend
  D
  wel van gehoord....

  Slide 4 - Quizvraag

  Slide 5 - Tekstslide

  Wat is de Onderwijscoöperatie?


  Slide 6 - Tekstslide
  Erkenning van het beroep
  Het beroep wordt beschreven:

  'Het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidatische en pedagogische proces in de school'

  Slide 7 - Tekstslide

  Wet 'Beroep Leraar' 
       Zeggenschap over het vak m.b.t.
  • vakinhoud
  • vakdidaktiek
  • pedagogisch handelen
  • leerresultaten
  Bekwaamheidsonderhoud middels het register

  Slide 8 - Tekstslide

  Zijn het lerarenregister en het schoolleidersregister identiek?
  A
  ja
  B
  nee
  C
  weet niet

  Slide 9 - Quizvraag

  Wanneer treedt het lerarenregister in werking?

  Slide 10 - Open vraag

  Hoe krijgt een leraar toegang tot het register?

  Slide 11 - Open vraag


  Lerarenregister

  Slide 12 - Tekstslide
  Versterking positie = zeggenschap(1)
  • Positie beroepsgroep
  • Deelnemersvergadering
             > Register
             > Bekwaamheidseisen
             > Professionele standaard


   Landelijk

  Slide 13 - Tekstslide
  Deelnemersvergadering (ADV)
  • adviseren minister bekwaamheidseisen
  • vaststellen professionele standaard
  • formuleren kaders professioneel statuut
  • herregistratiecriteria en valideringsregels lerarenregister

  Slide 14 - Tekstslide
  Versterking positie = zeggenschap(2)
  • Inhoud van de lesstof
  • Wijze aanbieden lesstof en gebruikte middelen
  • Pedagogische-didactische aanpak
  • In samenhang hiermee bekwaamheidsonderhoud

  Op school --> professioneel statuut

  Slide 15 - Tekstslide

  leraar24.nl
  Het professioneel statuut

  Slide 16 - Tekstslide


  Leraren ontwikkel fonds (LOF)
  • inbreng onderwijsideëen door leraar
  • vernieuwend en breed gedragen
  • subsidie max. € 75.000,-
  • 90% voor tijd, 10% voor middelen

  Slide 17 - Tekstslide

  Stel hier nog een vraag.

  Slide 18 - Open vraag