Digi-doener! | The power of green!

The power of green!
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Oriëntatie op jezelf en de wereldMediawijsheid+1BasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

In deze les gaan de leerlingen ervaren wat propaganda met ze doet. Tijdens de les krijgen de leerlingen bewust een eenzijdig en positief beeld over vegetarisme voorgeschoteld. Tijdens dit deel van de les ontdekken ze wat de power of green is, wat het ons oplevert om vegetariër te zijn en welke bekende mensen er vegetariër zijn. Op het einde van de les worden ze geconfronteerd met het feit dat er propaganda in de les is verwerkt en wordt er gekeken wat dit met ze heeft gedaan. Download de docentenhandleiding en de DIY-opdracht in de bijlagen:

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

The power of green!

Slide 1 - Tekstslide

Vegetarisch? Gewoon doen!

Slide 2 - Tekstslide

Vegetarisch?

Slide 3 - Tekstslide

Geen vlees, maar wat dan wel?

Slide 4 - Tekstslide

Power of green! 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Overtuig een ander!

Slide 7 - Tekstslide

Propaganda?

Slide 8 - Tekstslide

Wat is propaganda?

Slide 9 - Tekstslide

• In de hele les wordt er geen negatief effect van vegetarisme  
  genoemd.
• In de les worden er feiten en voorbeelden genoemd om je te 
  overtuigen.
• Op de slides zag je vooral foto’s van blije mensen.
• In de les worden er bekende mensen gebruikt om je te overtuigen.
• In de les wordt er beroep gedaan op je gevoel.
• We hebben met de vijftien minuten challenge zelfs geprobeerd 
  elkaar te overtuigen vegetarisch te eten!
Een terugblik

Slide 10 - Tekstslide

Wat vind jij?

Slide 11 - Tekstslide