Digitale geletterdheid en digitale didactiek (bijeenkomst 1)

Bijeenkomst 1
digitale geletterdheid en digitale didactiek
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Bijeenkomst 1
digitale geletterdheid en digitale didactiek

Slide 1 - Tekstslide

Digitale geletterdheid 


Les 1

Slide 2 - Tekstslide

iXperium Roermond

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Waarom digitale geletterdheid?
In 2021 nieuw curriculum voor po en vo;  digitale geletterdheid is nieuw.

Waarom?
 • Alleen kunnen lezen en schrijven (geletterd zijn) is op dit moment niet meer genoeg.
 • Leerlingen moeten ook leren gebruik te kunnen maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn 
 • Leerlingen moeten voorbereid worden op de digitale toekomst.


Slide 5 - Tekstslide

Cyclus digitale geletterdheid en digitale didactiek
Wat zijn digitale geletterdheid en digitale didactiek? 
Wat heb ik tot nu toe gezien op mijn scholen?

Hoe digitaal geletterd ben ik zelf? 
Welke aandacht krijgt digitale geletterdheid van mij als leraar ?

In thema 8 ga je je visie op digitale geletterdheid onderbouwen als onderdeel van het beroepsproduct.

Slide 6 - Tekstslide

Doelen van deze bijeenkomst
 • Aan het eind van deze bijeenkomst ken ik het begrip digitale geletterdheid

 • Aan het eind van deze bijeenkomst heb ik een beeld van de vier gebieden van digitale geletterdheid

 • Aan het eind van deze bijeenkomst weet ik waarom digitale geletterdheid in het po meer aandacht gaat krijgen

Slide 7 - Tekstslide

Doelen van deze bijeenkomst
 • Aan het eind van deze bijeenkomst ken ik het begrip digitale didactiek

 • Aan het eind van deze bijeenkomst heb ik een beeld van twee modellen die gebruikt worden voor het inzetten van digitale didactiek

 • Aan het eind van deze bijeenkomst weet ik hoe ik op een juiste wijze beslissingen kan nemen over het inzetten van digitale middelen in het onderwijs

Slide 8 - Tekstslide

Aandacht besteden aan Digitale Geletterdheid in het PO
betekent voor mij...
A
Ik weet niet wat ik zou moeten doen
B
Ik heb een idee, maar geen context
C
Ik heb een goed beeld
D
Yo! ik ben geboren met een smartphone

Slide 9 - Quizvraag

Wat zou digitale geletterdheid voor het po kunnen betekenen?

Slide 10 - Open vraag

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 11 - Tekstslide

Wat gebeurt er al?
Scholen doen b.v. mee aan mediamasters of whats happy of gaan programmeren.

Echter er is meer voor nodig om kinderen digitaal geletterd te maken

Volgens slo gaat het om vier gebieden: ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking Slide 12 - Tekstslide

Kijk-opdracht
4 filmpjes van 1 minuut.

Noteer per filmpje in kernwoorden waar het over gaat.
Noteer per filmpje of je hier al iets van hebt gezien op de scholen.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Wat gebeurt binnen jouw school
aan digitale geletterdheid
(de 4 domeinen)?

Slide 18 - Woordweb

Digitale didactiek
Digitale didactiek is het inzetten van apps en tools om het leren te bevorderen. 

Als leraar je weg vinden in de digitale jungle. 
Digitale leermiddelen doordacht inzetten in het leerproces.

Twee modellen: TPACK en SAMR

Slide 19 - Tekstslide

Wat waren de vier domeinen van digitale geletterdheid?

Slide 20 - Open vraag

Model 1: TPACK
Technological Pedagogical Content Knowledge


Slide 21 - Tekstslide

Model 1: TPACK
Technological Pedagogical Content Knowledge

De specifieke deskundigheid van de leraar 
om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, 
op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Meetkunde
Meetkunde-selfie
Instructie-film

Slide 24 - Tekstslide

Wat zou de meerwaarde kunnen zijn van het inzetten van ict in onderwijs?

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Link

Slide 27 - Tekstslide

Vervanging of verbetering
 • Substitution en augmentation gaan over het versterken van een bestaande didactische aanpak. 

 • De didactiek zelf blijft hierbij onveranderd

 • Niks mis mee! Maar in hoeverre draagt ict op deze niveaus bij aan betere leerresultaten? Slide 28 - Tekstslide

Transformatief
 • Modification en redefinition gaan over een transformatieve inzet van ict.

 • De didactiek transformeert -->

 • De kenmerken van ict leiden tot herontwerp van leeractiviteiten of 
 • Zelfs leeractiviteiten die zonder deze ict niet mogelijk waren.

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

SAMR
1. Substitution: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel zonder verandering in de didactiek.
Vraag: Wat win ik door (een deel van) de opdracht te vervangen voor een ict-toepassing?

2. Augmentation: de technologie wordt ingezet ter vervanging van een hulpmiddel, dat leidt tot een versterking van de gebruikte didactiek. LESSONUP; GYNZY joggen en flitsen
Vraag: Zorgt de ict-toepassing voor een verbetering van de opdracht?

3. Modification: de technologie wordt ingezet t.b.v. herontwerp van leertaken.en leidt tot verbetering van de opdracht
Vraag: Is de opdracht grotendeels veranderd door het gebruik van ict?

4. Redefinition: de technologie wordt op transformatieve wijze ingezet bij een opdracht, die zonder de app of digitale toepassing niet mogelijk was geweest. 
Vraag: Zou de opdracht niet mogelijk zijn geweest zonder het gebruik van ict?
KRAAKM


Slide 31 - Tekstslide

SAMR IN DE PRAKTIJK

Casus Aardrijkskunde
Het onderwerp overstromingen in Nederland en daarbij de watersnoodramp en met de Deltawerken zijn aan de beurt.
Ga via S A M R na op welke wijze je dit aan gaat pakken. 
Slide 32 - Tekstslide

SAMR IN DE PRAKTIJK

De leerlingen kijken een filmpje op het digiboard (van Erfgoedhuis Z-H) over o.a. de Watersnoodramp, het Deltaplan en de Maeslantkering.


Slide 33 - Tekstslide

SAMR IN DE PRAKTIJK

De leerlingen bekijken op hun chromebooks de interactieve vensterplaat over de Watersnoodramp (op de site toen.nu)


Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Link

SAMR IN DE PRAKTIJK

De leerlingen voeren in tweetallen de digitale escaperoom Storm op Komst uit
Deze gaan we proberen

Slide 36 - Tekstslide

SAMR IN DE PRAKTIJK

Leerlingen bouwen met de app co-spaces eigen oplossingen voor overstromingen die te bekijken valt met behulp van een virtual reality bril.

Slide 37 - Tekstslide

Aan de slag met leerlijnen digitale geletterdheid
Digidoener
Lesson-up
Gynzy
Prowise
Mediamasters
Whats happy
Co-spacesSlide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Link

Slide 40 - Tekstslide

Opdracht voor bijeenkomst 2: 
digitale geletterdheid en ik
- TPACKzelfevaluatie
- Kerncompetenties didactiek & ict (zelfevaluatie)
- Welk type gebruiker ben jij?

Vul deze drie testen in, digitaliseer ze en plaats ze in je portfolio.
Tag mij en je slb'er als je dit gedaan hebt.

Slide 41 - Tekstslide