05.01: de rechtszaak (9.5)

5: de Rechtszaak
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

5: de Rechtszaak

Slide 1 - Tekstslide

wat gaan we doen?
herhaling: 
1. Terugblik
2. Vervolg uitleg
3. Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Een rechtszaak begint met een                            van de gegevens. Als alles klopt, leest de officier van justitie de                              voor. Hierin staat waar de verdachte van beschuldigd wordt. Daarna worden vragen gesteld. Eerst aan de verdachte en daarna aan de                           . Na de ondervragen eist de officier een                     . De advocaat, die de verdachte                           , probeert de rechter ervan te overtuigen een lagere straf de geven. De rechter bepaalt uiteindelijk de straf, dit is het                           .

aanklacht
controle
getuige
straf
verdedigt
vonnis
helpt
uitspraak

Slide 3 - Sleepvraag

Wanneer ben je schuldig?
Om te bepalen of iemand schuldig is, stelt een rechter drie vragen.

1. Gaat het om een strafbaar feit?

2. Heeft de verdachte het gedaan?

3. Is de verdachte strafbaar?
De 'blinde rechter' Sebastiaan Hermans.
Geen beïnvloeding door uiterlijke kenmerken. Een voordeel?

Slide 4 - Tekstslide

1. Gaat het om een strafbaar feit?
Strafbaar feit: Een delict dat in het Wetboek van Strafrecht staat.
Voorbeelden:
  • Diefstal
  • Geweld
  • Moord
  • Afpersing

Uitzonderingen:
  • Verdediging
Alle strafbare feiten, wat dus bij wet verboden is, staan in het Wetboek van Strafrecht.

Slide 5 - Tekstslide

2. Heeft de verdachte het gedaan?
De rechter beoordeelt aan de hand van het bewijs of de verdacht het misdrijf heeft gepleegd.

Twijfel? Dan volgt een vrijspraak

Harde bewijzen
  • Video

Slide 6 - Tekstslide

3. Is de verdachte strafbaar?
Je bent alleen strafbaar als je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag.

Ontoerekeningsvatbaar: Geen invloed op je eigen gedrag, psychische stoornis.

Terbeschikkingstelling (TBS): Mensen die zichzelf niet kunnen beheersen behandeld in een kliniek en komen pas vrij als ze volgens de artsen genezen zijn.
TBS-kliniek Oostvaarderskliniek. 
Daders zitten voor een onbeperkte tijd hierin vast. Dit kan zelfs voor altijd zijn.

Slide 7 - Tekstslide

Een TBS-kliniek lijkt van buiten erg veel op een gevangenis.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Jeugdstrafrecht
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die een zwaar misdrijf hebben gepleegd.

Doel: Voorkómen dat een jongere opnieuw de fout ingaat.

Slide 10 - Tekstslide

wat is jouw oordeel als rechter?
welke straf moet de meneer van het filmpje krijgen ?

Slide 11 - Open vraag

Aan de slag
Je gaat aan de slag met de opdrachten van 9.5:
Slide 12 - Tekstslide