Oefentoets 2223 Bronnen van Energie

Oefen toets M3 bronnen van energie
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Oefen toets M3 bronnen van energie

Slide 1 - Tekstslide

Wat zijn fossiele energiebronnen
A
windenergie
B
biomassa
C
steenkool
D
kernenergie

Slide 2 - Quizvraag

Uitputbare energie
Vernieuwbare energie
Wind
Olie
Zon
Aardgas
Heet gesteente
Steenkool
Stromend water
Kernenergie

Slide 3 - Sleepvraag

Sleep de zinnen naar de juiste volgorde
1
2
3
4
5
6

Slide 4 - Sleepvraag

waterkracht
windenergie
kernenergie
zonne-energie

Slide 5 - Sleepvraag

Windenergie
Zonneenergie
Waterkrachtcentrale
Aardgas
Kernenergie

Slide 6 - Sleepvraag

AARDOLIE
RIETSUIKER (BIO - ETHANOL)
HYDRO - ELECTICITEIT
AARDGAS

Slide 7 - Sleepvraag

Zonne energie
Aardgas
Kernenergie
windenergie
Steenkool
Waterkracht

Slide 8 - Sleepvraag

Biobrandstof
Kerncentrale
Fossiele energie
Waterkracht
Na de vondst ervan, konden ze het zelfs gaan exporteren
Twee van de vier grootste centrales ter wereld staan in Brazilië
80% van de energie wordt hiermee opgewekt
3% van de Braziliaanse energie is hiervan afkomstig
Al in 1975 werd er op grote schaal suikerriet verbouwd.

Slide 9 - Sleepvraag

Zonne energie is.?
A
Grijze energie
B
Groene energie
C
Blauwe energie
D
Zwarte energie

Slide 10 - Quizvraag


A
De vlammen zijn Chemische energie
B
De vlammen zijn Stralingsenergie
C
De vlammen zijn Elektrische energie
D
De vlammen zijn Thermische energie

Slide 11 - Quizvraag

Hoe worden fossiele brandstoffen ook genoemd?
A
slechte energie
B
niet duurzame energie
C
schone energie
D
groene energie

Slide 12 - Quizvraag

Wat zijn is geen vorm van duurzame energie
A
Zonne energie
B
Wind energie
C
Energie uit biomassa
D
Energie uit fossiele brandstoffen

Slide 13 - Quizvraag

Welke energie wordt vooral in Frankrijk opgewekt
A
Windenergie
B
Duurzame energie
C
Kernenergie
D
Fossiele energie

Slide 14 - Quizvraag

De steenkool voorraad is veel groter dan aardolie en aardgas
A
goed
B
fout

Slide 15 - Quizvraag

De olieprijs stijgt als er meer / minder olie beschikbaar is op de wereldmarkt.
A
meer
B
minder

Slide 16 - Quizvraag

Kernenergie is evenals waterkracht een duurzame energiebron.
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Windenergie is:
A
duurzame energie
B
fossiele brandstof
C
kernenergie

Slide 18 - Quizvraag

Is kernenergie goed voor het milieu?
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quizvraag

Kernenergie hoort bij de grijze energie
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quizvraag

In Europa maken we veel gebruik van kernenergie
A
Juist
B
Onjuist, vooral Noord-Amerika gebruikt kernernergie
C
Onjuist, vooral Azie gebruikt kernenergie

Slide 21 - Quizvraag

Door uranium te splitsen krijg je:
A
de dampkring
B
kernenergie
C
windenergie
D
zonne-energie

Slide 22 - Quizvraag

Wat zie je hier?
A
De klimaatverandering
B
De kernenergie
C
De elektrische stroom
D
De duurzame energiebron

Slide 23 - Quizvraag

Brazilië heeft een goede energiemix.
Waarom heeft Brazilië na 1973 gewerkt aan deze goede energiemix?

A
De eigen aardolie- en gasvoorraden raakten op
B
Brazilië wil zelfvoorzienend zijn, en niet afhankelijk van een wisselende olieprijs.
C
Brazilië wilde het platteland ontwikkelen door het stimuleren van de suikerrietteelt.

Slide 24 - Quizvraag

Nederland wil het rijden in elektrische auto’s stimuleren, omdat elektrische energie duurzamer is dan fossiele brandstoffen.

Wat is hierbij een belangrijke voorwaarde?

A
De stroom moet met hernieuwbare energiebronnen zijn opgewekt.
B
We moeten korte afstanden met de auto gaan rijden, in plaats van met de fiets.
C
We moeten elektriciteit importeren die is opgewekt met kernenergie.

Slide 25 - Quizvraag

Wat is groene energie?
A
Energie die vrijkomt uit de natuurlijke hulpbron.
B
Energie afkomstig van hernieuwbare stoffen.
C
Energie bron die je maar één keer kunt gebruiken.
D
Energie afkomstig van hernieuwbare energie bronnen.

Slide 26 - Quizvraag

Brazilië heeft 3 grote energie bronnen
A
Kerncentrale, suiker alcohol, stopcontacten
B
Aardolie, Bio-ethanol, Waterkracht
C
Bio-ethanol, LPG, Diesel

Slide 27 - Quizvraag

Het nadeel van waterkrachtcentrales is dat ze duur zijn vergeleken met andere bronnen van energie
A
waar
B
niet waar

Slide 28 - Quizvraag