Van Romulus tot Romulus - Begin en einde van Romeinse Rijk

Het Romeinse rijk
Van ontstaan tot ondergang. 
Van Romulus tot Romulus.
ONTSTAAN
van 
ROME
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Het Romeinse rijk
Van ontstaan tot ondergang. 
Van Romulus tot Romulus.
ONTSTAAN
van 
ROME

Slide 1 - Tekstslide

Waarom 'van Romulus tot Romulus'?
Volgens de mythe was Romulus in 753 v. Chr de eerste koning van de stadstaat Rome. In 476 werd de keizer  van het West-Romeinse Rijk afgezet. Hij was dus de laatste keizer in Rome. Zijn naam? 'Romulus'.
In de, pakweg, 11 eeuwen ertussen is Rome geëvolueerd van een nederzetting van boeren en herders tot een indrukwekkend keizerrijk en terug verschrompeld.
Wij gaan onderzoeken hoe dat gegaan is.

Slide 2 - Tekstslide

Na deze les kun je...

* Het verhaal over de stichting van Rome vertellen.
* Weet je waar Rome echt ontstaan is.
* Ken je de 3 bestuursvormen van Rome in  chronologische volgorde.
* Kun je uitleggen wanneer en hoe het rijk uiteenviel.


Slide 3 - Tekstslide

Stap voor stap
* Tijdlijn: overzicht politiek
*Ontstaan van Rome: mythe of werkelijkheid?
* Van koninkrijk naar republiek.
* Uitbreiding van het rijk
* Van republiek naar keizerrijk
* Splitsing van het keizerrijk
*Einde van het West-Romeinse Rijk

Slide 4 - Tekstslide

1

Slide 5 - Tekstslide

ONTSTAAN VAN ROME.
MYTHE 
753 v. Chr. Stichting van Rome door Romulus en Remus
WERKELIJKHEID
8e eeuw V. Chr. Oudste sporen van nederzettingen op Palatijn 

Slide 6 - Tekstslide

Wat weet je al over
De Romeinen

Slide 7 - Woordweb

MYTHE
Zoek het verhaal op over Romulus en Remus. 
Maak een comic op Pixton waar je de  belangrijkste elementen uit het verhaal voorstelt. (Je moet de comic niet downloaden of indienen. Ik kan hem bekijken in Pixton.)
Op de volgende slide staat een filmpje dat je kan helpen bij het verhaal.
WERKELIJKHEID
De oudste nederzettingen van Rome zijn van de 8e eeuw v. Chr.
Zoek een kaart die het begin van Rome voorstelt en voeg die in op de slide na het filmpje.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Voeg hier je afbeelding van de 7 heuvels van Rome in.

Slide 10 - Open vraag

Zet de tekstjes in chronologische volgorde. Je sleept ze naar het juiste nummer
1
2
3
4
5
6
7
Rhea Silvia wordt vestaalse maagd
Remus ziet verschillende vogels
Aeneas vlucht uit Troje
De wolvin zoogt Romelus en Remus
Romelus sticht Rome
Romelus en Remus met mandje op de Tiber
Mars ontmoet Rhea Silvia

Slide 11 - Sleepvraag

Slide 12 - Video

Het verhaal van Romulus en Remus is verzonnen. Waarom is het dan toch een belangrijke historische bron?
Welke informatie geeft het ons?

Slide 13 - Open vraag

Koninkrijk

 • Van de 8e eeuw v. Chr. is Rome een stadstaat met een koning. 
 • Er zijn 7 koningen geweest.
 • 509v. Chr. : koning verjaagd door de Romeinse bevolking.
 • Waarom? Zie volgende slide! 


Slide 14 - Tekstslide

Vaardigheid: het verschil kennen tussen oorzaak, gevolg en aanleiding

OORZAAK : reden waarom iets gebeurt.
GEVOLG: datgene dat gebeurt door de oorzaak.
AANLEIDING:  kantelmoment tussen oorzaak en gevolg. 'De druppel die de emmer doet overlopen.'

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Koning Tarquinius Superbus regeerde als een tiran en hield geen rekening met de volksvergadering.
A
Oorzaak
B
Gevolg
C
Aanleiding

Slide 17 - Quizvraag

Tarquinius Superbus verkracht Lucretia,
de vrouw van een Romeinse edelman.
Zij kan de schande niet aan en pleegt
zelfmoord. Haar man en broer willen
wraak.
A
Aanleiding
B
Oorzaak
C
Gevolg

Slide 18 - Quizvraag

De bevolking van Rome is de tirannieke houding van de koning beu, komt in opstand en verjaagt de koning. De Romeinen besluiten dat ze nooit meer een koning willen en dat ze zelf gaan regeren.
A
Oorzaak
B
Gevolg
C
Aanleiding

Slide 19 - Quizvraag

De Romeinse Republiek
(509 v. Chr. - 27 v. Chr.)
 • De Romeinen besluiten om Rome zélf te gaan besturen.
 • Republiek komt van: res publica. Dat is Latijn voor 'Een zaak voor iedereen'.
 • Eigenlijk ligt de macht bij een beperkte groek rijke mannen: de SENAAT
   (Daar gaan we in een andere les dieper op in)


Slide 20 - Tekstslide

Republiek

 • Senaat = de oudste mannen van Romeinse rijke families  vergaderen en hebben het meeste politieke macht. 

 • Heel belangrijk: De Romeinen willen 

  NOOIT MEER EEN ALLEENHEERSER
  Jaarlijks worden 2 consuls verkozen.
  Zij leiden de politiek en voeren de besluiten van de senaat uit.Slide 21 - Tekstslide

SENAAT

Slide 22 - Tekstslide

In 509 v.C. werd de laatste koning verdreven, Rome werd nu een …….
A
keizerrijk
B
republiek
C
dictatuur
D
monarchie

Slide 23 - Quizvraag

Het Romeinse Rijk groeit...
De veroveringen tussen 500 v. Chr. tot ongeveer 40 v. Chr.

HOE die veroveringen gingen, leren we in een andere les. 
Nu is het belangrijk dat je weet dat de veroveringen vooral tijdens de REPUBLIEK gebeurd zijn.

Slide 24 - Tekstslide

Romeinen
Van stad tot wereldrijk

Slide 25 - Tekstslide

Italië veroverd 
Uitbreiding van het rijk

Slide 26 - Tekstslide

Een deel van Noord-Afrika
en Gallië veroverd
Romeinen heersen in 3 continenten

Slide 27 - Tekstslide

Rond het jaar 300 was het Romeinse Rijk in oppervlakte op z'n grootst.
Al het gebied rondom een zee (zie rood kruisje in de afbeelding) was van het Romeinse Rijk.
Hoe heette deze zee (zie rood kruisje)?
A
De Middellandse zee
B
De Noordzee
C
De Kaspische zee
D
De Zwarte zee

Slide 28 - Quizvraag

Is het terecht dat de Romeinen de Middellandse Zee "mare nostrum"(onze zee) noemden? Schrijf jouw antwoord op de volgende slide.

Slide 29 - Tekstslide

Is het volgens jou terecht dat de Romeinen de Middellandse Zee 'Mare Nostrum of Onze Zee' noemden? En Waarom?

Slide 30 - Open vraag

Burgeroorlogen
 • Generaals worden steeds machtiger.
   Zij rekruteren beroepssoldaten.
 • Beroepssoldaten steunen hun generaals. Generaals willen de macht in Rome.

 Gevolg: Burgeroorlogen
 • Bekendste gevolg: Julius Caesar komt aan de macht en benoemt zichzelf tot Dictator (alleenheerser) voor het leven

Slide 31 - Tekstslide

Keizertijd:
 • Omdat Julius Caesar alleenheerser is, wordt hij vermoord.
  Na zijn dood is er opnieuw oorlog.
 • In 31 v.Chr. komt daar een einde aan 
 •  'Augustus' is de machtigste man in Rome en de 1e keizer.
 • Senaat geeft advies.
 • Over de keizertijd gaan we het ook uitgebreid hebben in een andere les.

Slide 32 - Tekstslide


Gebruik de bron 
De naam van de man over wie de tekst gaat, is vervangen door een stippellijntje. 

Welke naam moet op het stippellijntje staan?

Gebruik de bron 

Slide 33 - Open vraag

Waar of niet waar?
Julius Caesar was de eerste keizer van het Romeinse Rijk
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quizvraag

De eerste keizer heette Octavianus en kreeg de bijnaam 'Augustus'.

Zoek op: Wat betekent de titel 'Augustus'
A
De verhevene
B
Dictator voor het leven
C
Keizer van het Romeinse rijk
D
Redder van de Republiek

Slide 35 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde over het bestuur van het Romeinse Rijk?
A
koninkrijk-republiek-keizerrijk
B
republiek-keizerrijk-koninkrijk
C
keizerrijk-koninkrijk-republiek
D
koninkrijk-keizerrijk-republiek

Slide 36 - Quizvraag


Het Romeinse Keizerrijk
(27 v. Chr. -  476 n. Chr.)

 • Rome zal meer dan 500 jaar een keizerrijk zijn
 • Ongeveer 80 keizers hebben dan geregeerd.

Slide 37 - Tekstslide

Splitsing van het rijk
Het Romeinse rijk was zeer moeilijk te besturen
Daarom werd het in twee delen gesplitst: oost en west
Het oosten was rijker en kon beter verdedigd worden
Ieder deel had zijn eigen keizer en hoofdstad

Kaart

Slide 38 - Tekstslide

Rome
Constantinopel

Slide 39 - Tekstslide

Het westen en het oosten
West-Romeinse rijk
Oost-Romeinse rijk
Sprak Latijn
Sprak Grieks
Hoofdstad Rome
Hoofdstad Constantinopel
Eindigde in 476
Eindigde in 1453
Was erg arm en zwak
Was rijk en sterk
Vandaag Istanboel, Turkije

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Video

Einde van het West-Romeinse rijk
In 476 werd de laatste Romeinse keizer afgezet door Germanen
Einde van het westen, maar het Oost-Romeinse rijk bleef nog 10 eeuwen bestaan.

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video

Begrippen over Rome. 
Je kreeg nu een bondig overzicht van de Romeinse politiek. Er is over Rome nog heel veel te leren.
Hopelijk kunnen we dat samen doen in de klas.
Om je op die lessen voor te bereiden, is het belangrijk de je de begrippen studeert zodat je meteen weet waar iets over gaat. 
Die begrippen vind je op de Quizlet-studieset. 
Link op de volgende slide.
Slide 44 - Tekstslide

Slide 45 - Link

Begrippen over Rome. 
En nu?  Ga naar Vakken-GES- Oefeningen en daar vind je 2 bookwidgets die bij deze les horen. 
* Een toets over deze les.
* Een kruiswoordraadsel met enkele begrippen. 

Probeer maar! 

Slide 46 - Tekstslide

Slide 47 - Tekstslide