Digi-doener! | Alles wat je moet weten voor je eerste mobiele telefoon | Deel 2

Alles wat je moet weten
deel 2
 voor je eerste
 mobiele telefoon
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Oriëntatie op jezelf en de wereldMediawijsheidBasisschoolGroep 4,5

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Er is ook een zelfstandige thuisopdracht voor PO bovenbouw beschikbaar! Te downloaden via deze link. In deze les krijgen leerlingen informatie over mobiele telefoons. In dit tweede deel van deze dubbele les ligt het accent op de veiligheid en het sociale aspect van het gebruik van een mobiele telefoon. De les start met het nadenken over (het belang van) afspraken over het gebruik van je mobiele telefoon. Wat betreft veiligheid wordt gekeken naar schermtijd en privacy. Tot slot wordt besproken wat social media is en er wordt aandacht besteed aan digitaal pesten en een groepsapp. De leerlingen vullen aan het begin van de les een vragenplacemat in over hun eigen ervaringen met mobiele telefoons. Zo worden de leerlingen vooraf aan het denken gezet over dit onderwerp, hun antwoorden worden gedurende de les gebruikt als input voor gesprekken en discussies. Deze les is het vervolg op deel 1. In deel 1 wordt ingegaan op de technische en praktische kant van mobiele telefoons. Het accent ligt bij beide lessen op het voeren van gesprekken en het uitwisselen van ervaringen. Download hier de docentenhandleiding:

Instructies

Onderdelen in deze les

Alles wat je moet weten
deel 2
 voor je eerste
 mobiele telefoon

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik deel 1

Slide 2 - Tekstslide

Iedereen een 
telefoon! 

Slide 3 - Tekstslide

Afspraak is afspraak

Slide 4 - Tekstslide

Bedenk goede regels voor telefoongebruik:
● Waarvoor?
● Wanneer?
● Waar?
● Hoe lang?

Maak afspraken. Voorkom ruzie!

Slide 5 - Tekstslide

20 - 20 – 2 regel 
Veilig gebruik: gezondheid

Slide 6 - Tekstslide

Veilig gebruik: privacy

Slide 7 - Tekstslide

Social media: wat is dat?

Slide 8 - Tekstslide

Social media: cyberpesten

Slide 9 - Tekstslide

Ethisch vraagstuk: 
een groepsapp met de klas?

Slide 10 - Tekstslide

Afsluiting en terugblik

Slide 11 - Tekstslide