cross

Afstandsles klas 1 hofstelsel en leenstelsel

H4: Boeren, heren en monniken
Orientatie
Par 4.1 Leven op het platteland
Par. 4.2: Keizers, koningen en heren
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
geschiedenisGeschiedenisVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4: Boeren, heren en monniken
Orientatie
Par 4.1 Leven op het platteland
Par. 4.2: Keizers, koningen en heren

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
 • Introductie hoofdstuk en tijdvak overgang van de Oudheid naar de Middeleeuwen
 • Clovis en Karel de Grote 
 • Het hofstelsel: economisch
 • Het leenstelsel: bestuurlijk

Slide 2 - Tekstslide

De Middeleeuwen

 • De tijd na het Romeinse Rijk (Oudheid) en vóór de Nieuwe Tijd.

 • Het ligt in het midden van die twee perioden: tussenperiode

 • Ongeveer tussen 500 en 1500

 • Vroege Middeleeuwen: 500-1000
 • Late Middeleeuwen: 1000-1500

Slide 3 - Tekstslide

Onrustige tijden in Europa
500-800
 • Na de val van het West-Romeinse Rijk waren er veel oorlogen
 • Reizen was gevaarlijk en de meeste mensen leefden in dorpjes.
 • Grote steden, zoals Rome, waren er niet (meer)
 • Van landbouwstedelijke samenleving naar landbouw samenleving.

Slide 4 - Tekstslide

Verdwenen 
 • Grieks-Romeinse cultuur
 • Mensen de konden lezen en schrijven> alleen geestelijken

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Clovis • Clovis was de stichter van het Frankische Rijk
 • Hij werd de eerste koning van het rijk, Clovis I
 • Liet zich dopen > Christelijk
 • Zijn Rijk omvatte bijna heel Gallië

Slide 7 - Tekstslide

Het Frankische Rijk
751-870

 • Het Frankische volk kreeg de macht over een groot deel van Europa.
 • De bekendste Frankische koning was Karel de Grote.  
 • In het jaar 800 werd hij zelfs keizer van het Heilige Roomse Rijk

Slide 8 - Tekstslide

De organisatie van de economie
 • Na vertrek van Romeinse soldaten zochten boeren bescherming
 • Ze zochten bescherming bij een rijke boer
 • In ruil voor bescherming gaven de boeren hun grond af
 • Machtige boer werd heer van een domein

Slide 9 - Tekstslide

Het vroonhof was de boerderij (hoeve) van de heer. Hier woonde de heer als er geen gevaar was. De opbrengsten van zijn akkers werd in schuren opgeslagen. In woningen naast een vroonhof woonden de horige boeren in geval van gevaar, zoals oorlog.
Bij het vroonhof waren stallen voor de dieren en boomgaarden.

Slide 10 - Tekstslide

Verandering
 • Geen handel meer
 • Mensen op het domein maken alles zelf
 • Geen geld meer gebruiken> ruilhandel

Slide 11 - Tekstslide

Het domein: Landgoed van de heer 
Bestond uit drie delen: 
 1. het vroonland, was het woongebied van de domeinheer zelf >opbrengst domeinheer
 2. het hoeveland, woonden de andere boeren. Kleinere stukjes land, die elk door een boer en zijn gezin werden bewerkt. >opbrengst deel boeren deel domeinheer

Slide 12 - Tekstslide

deel 3: de ‘woeste gronden’ (bossen, moerassen en rivieren). Die leverden hout, noten, wild en vis op.
>opbrengst voor de domeinheer

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

De boeren
Boeren zochten bescherming bij hun landheer. In ruil leverden zij hun grond in bij de heer.
De boeren waren horigen geworden. Een deel van de oogst was voor de heer.

Slide 15 - Tekstslide

Economisch systeem = Hofstelsel
Het hofstelsel, waar de horigen in ruil voor bescherming: 

 • werkten op stukjes land die ook eigendom van de heer waren
 • een deel van hun opbrengst moesten afstaan aan de heer (de pacht)
 • Het domein niet mochten verlaten zonder toestemming van de heer
 • herendiensten verrichtten (allerlei klussen op het land of de hoeve van de heer).

Slide 16 - Tekstslide

Plichten horigen

-Pacht betalen in natura 
(= deel van de oogst) 
-Herendiensten verlenen
-Deel van het land van de heer bewerken
-Op het land van de heer               blijven
Plichten heer

-Bescherming bieden aan de   horigen

- Oorlog voeren

- Gebied/domein besturen

Slide 17 - Tekstslide

Het hofstelsel:

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide