4H thema 7 BS 3

Ecosystemen
4 Havo
Thema 7
BS 3
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ecosystemen
4 Havo
Thema 7
BS 3

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Leerdoel:
 • Je kunt de voedselrelaties en de informatiesystemen binnen een ecosysteem beschrijven
 • Je kunt de energiestroom door een ecosysteem beschrijven

Programma:
 1. Herhaling regels
 2. Voedselrelaties in ecosystemen
 3. Opdracht voedselweb
 4. Energiestromen
 5. Zelf werken

Slide 2 - Tekstslide

Voedselrelaties
In een levensgemeenschap zijn er verschillende relaties tussen soorten. Voedselrelaties worden weergegeven in een voedselketen
= reeks waarin elke soort voedselbron is voor de volgende soort.
 • 1e schakel = plant
 • 2e schakel = planteneter (herbivoor)
 • 3e en verdere schakels = vlees- of alleseters

Slide 3 - Tekstslide

Energiestromen
Autotroof = kunnen hun eigen voedsel maken
Heterotroof = hebben anderen nodig voor voedsel

Producent: maakt organische stoffen uit anorganische stoffen (assimilatie) --> planten
Consument: maakt organische stoffen uit organische stoffen --> dieren
Reducent: maakt anorganische stoffen uit organische stoffen (mineralisatie) --> bacteriën en schimmels
Elke schakel in een voedselketen is een trofisch niveau
1e niveau = producent
vanaf 2e niveau = consument

Slide 4 - Tekstslide

Voedselweb
In een ecosysteem lopen meerder voedselketens door elkaar = voedselweb

Zo kan een organisme in de ene voedselketen een andere trofisch niveau (schakel) zijn dan in een andere voedselketen.

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht voedselweb
Werken in tweetallen (klas) of alleen (thuiszitters)

Maak een voedselketen van 5 schakels met daarin je huisdier
 1. Stel je voor dat je huisdier in de natuur zou leven (heb je geen huisdier, kies dan een dier dat je zou willen hebben of je lievelingsdier)
 2. Welke soort zou de voeding voor jou dier vormen? En welke soort eet die soort weer?
 3. Wordt jou dier dan ook gegeten door een ander dier? Zo ja, welke?
 4. Maak hier een voedselweb van met minstens 8 soorten.
 5. Schrijf bij elke soort of het gaat om een producent of een consument van een bepaalde orde.
timer
10:00

Slide 6 - Tekstslide

Lever hier een foto van je voedselweb in.

Slide 7 - Open vraag

Piramide van biomassa
Biomassa: totale gewicht van alle organische stoffen

Piramide van biomassa = biomassa per schakel van de voedselketen

Slide 8 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Een piramide van biomassa is anders dan een piramide van aantallen
= Piramide waarin van elke schakel is weergegeven hoeveel organismen nodig zijn om de laatste schakel te voeden.

Piramides van biomassa zijn ALTIJD piramide vormig

Slide 9 - Tekstslide

Energiestroom
Een deel van de productie van een trofisch niveau (Pn-1):
 1. wordt niet gegeten (N)
 2. wordt niet verteerd (F)
 3. wordt gebruikt voor verbranding (R)
 4. wordt gebruikt voor biomassa van het volgende trofische niveau (Pn)

Slide 10 - Tekstslide

Zelf werken
Lezen
BS 3 (blz. 136 t/m 142)

Maken
BS 3 opdr. 14 t/m 21

Kun je:
 •  de voedselrelaties en de informatiesystemen binnen een ecosysteem beschrijven?
 • de energiestroom door een ecosysteem beschrijven?

Slide 11 - Tekstslide

Heb je nog vragen?

Slide 12 - Open vraag