Thema 1, deel 2: van prikkel tot reactie bij dieren

Thema 1, deel 2:

Van prikkel tot reactie bij organismen
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieSecundair onderwijs

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Thema 1, deel 2:

Van prikkel tot reactie bij organismen

Slide 1 - Tekstslide

2. Van prikkel tot reactie bij dieren
Prikkel 
Receptor
Conductor
Effector
Reactie

Slide 2 - Tekstslide

Denk na over een prikkel dat een reactie kan uitlokken

Slide 3 - Woordweb

2.1 Prikkels
Prikkel 


Slide 4 - Tekstslide

2.1 Prikkels
Prikkel 

 • Wat?
 • Voorkomen prikkels:
 • Aard prikkel: 


Slide 5 - Tekstslide

2.1 Prikkels
Prikkel 

Wat? Veranderingen in een organisme of in de omgeving die een reactie kunnen uitlokken


Slide 6 - Tekstslide

2.1 Prikkels
Prikkel 

Voorkomen prikkels: inwendige en uitwendige prikkels

 • Inwendig: honger en dorst
 • Uitwendig, uit de omgeving: geluid wekker, licht in de kamer, schoolbel, .. 

Slide 7 - Tekstslide

2.1 Prikkels
Prikkel 

Aard prikkel: fysische en chemische prikkels
 • Chemische prikkels: geur- en smaakstoffen
 • Fysische prikkels: veranderingen in druk, temperatuur : licht, geluid, warmte, .. 


Slide 8 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Receptor


Slide 9 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Receptor 

= zintuigcellen of receptorcellen
= ze registreren prikkels

Voor elke soort prikkel is er een specifieke receptor die de prikkel registreert Slide 10 - Tekstslide

Licht- of fotoreceptoren
Geluids- of fonoreceptoren
Mechanoreceptoren
Thermoreceptoren
Chemoreceptoren
Evenwichtsreceptoren
Vangen het licht op
Registreren geluidprikkels
Zorgen ervoor dat je het evenwicht bewaart
Registreren drukverschillen 
Registreren temperatuurverschillen
Registreren geur- en smaakverschillen

Slide 11 - Sleepvraag

2.2 Receptoren
 • Licht- of fotoreceptoren
 • Geluids- of fonoreceptoren
 • Evenwichtsreceptoren
 • Mechanoreceptoren
 • Thermoreceptoren
 • Chemoreceptoren 

Slide 12 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Licht- of fotoreceptoren

 • Wat?
 • Waar?
 • Doel?

Slide 13 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Licht- of fotoreceptoren

 • Registreren lichtprikkels
 • In het oog
 • Licht zien dat je kamer binnenvalt 's morgens

Slide 14 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Geluids- of fonoreceptoren

 • Wat?
 • Waar?
 • Doel?

Slide 15 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Geluids- of fonoreceptoren

 • Registreren geluidprikkels
 • Liggen in het oor
 • Horen wekker, belsignaal, .. 

Slide 16 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Evenwichtsreceptoren

 • Wat?
 • Waar?

Slide 17 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Evenwichtsreceptoren

 • Zorgen ervoor dat je het evenwicht bewaart
 • Liggen in het oor

Slide 18 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Mechanoreceptoren

 • Wat?
 • Waar?
 • Doel?

Slide 19 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Mechanoreceptoren

 • Registreren drukverschillen
 • Bevinden zich in de huid, in de tong en in heel wat inwendige organen (buikkrampen voelen, volle blaas voelen)
 • Zorgen dat je kunt voelen

Slide 20 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Thermoreceptoren

 • Wat?
 • Waar?
 • Doel?

Slide 21 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Thermoreceptoren

 • Registreren temperatuurverschillen
 • Liggen in de huid, in de tong
 • vb: zonnestralen op de huid voelen, koude ijsje voelen als je eraan likt

Slide 22 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Chemoreceptoren

 • Wat?
 • Waar?
 • Doel?

Slide 23 - Tekstslide

2.2 Receptoren
Chemoreceptoren

 • Registreren smaak- en geurveranderingen
 • Liggen in de tong, de neus
 • vb: proeven warme chocolademelk, geur ervan ruiken
 • (Inwendig kan ook: wijzigingen in samenstelling bloed registreren)

Slide 24 - Tekstslide

2.3 Conductoren
Conductor


Slide 25 - Tekstslide

2.3 Conductoren
Conductor

 • Conductie of geleiding
 • Receptoren worden geprikkeld en zetten prikkels om in signalen of impulsen
 • Intense prikkel --> meer impulsen per seconde

Slide 26 - Tekstslide

2.3 Conductoren

Signalen via 2 mogelijke systemen doorheen lichaam:
 • Snel systeem: zenuwstelsel
 • Traag Systeem: hormonaal stelsel

De impulsen geleiden doorheen het lichaam via deze systemen = conductoren

Slide 27 - Tekstslide

Via welke conductor loopt het signaal of impuls van volgende receptor? Licht- of fotoreceptoren
A
Zenuwstelsel
B
Hormonaal stelsel

Slide 28 - Quizvraag

Via welke conductor loopt het signaal of impuls van volgende receptor? Geluids- of fonoreceptoren
A
Zenuwstelsel
B
Hormonaal stelsel

Slide 29 - Quizvraag

Via welke conductor loopt het signaal of impuls van volgende receptor? Evenwichtsreceptoren
A
Zenuwstelsel
B
Hormonaal stelsel

Slide 30 - Quizvraag

Via welke conductor loopt het signaal of impuls van volgende receptor? Mechanoreceptoren
A
Zenuwstelsel
B
Hormonaal stelsel

Slide 31 - Quizvraag

Via welke conductor loopt het signaal of impuls van volgende receptor? Thermoreceptoren
A
Zenuwstelsel
B
Hormonaal stelsel

Slide 32 - Quizvraag

Via welke conductor loopt het signaal of impuls van volgende receptor? Chemoreceptoren
A
Zenuwstelsel
B
Hormonaal stelsel

Slide 33 - Quizvraag

2.3 Conductoren
Licht- of fotoreceptoren: Zenuwstelsel
Geluids- of fonoreceptoren: Zenuwstelsel
Evenwichtsreceptoren: Zenuwstelsel
Mechanoreceptoren: Zenuwstelsel
Thermoreceptoren: Zenuwstelsel
Chemoreceptoren: Zenuwstelsel en Hormonaal stelsel

Slide 34 - Tekstslide

2.4 Effectoren en reacties
Effector


Slide 35 - Tekstslide

2.4 Effectoren en reacties
Effector

=informatie komt terecht bij spieren of klieren

2 soorten effectoren:
 • Spieren
 • Klieren


Slide 36 - Tekstslide

2.4 Effectoren en reacties
Reactie

Slide 37 - Tekstslide

2.4 Effectoren en reacties
Reactie

=reactie van het lichaam

2 soorten reacties:
 • Bewegen door de spieren
 • Klierafscheiding door de klieren


Slide 38 - Tekstslide

2.4 Effectoren en reacties
Reactie

=reactie van het lichaam

2 soorten reacties:
 • Bewegen door de spieren
 • Klierafscheiding door de klieren


Slide 39 - Tekstslide

2.4 Effectoren en reacties
Doel reactie: meewerken aan het evenwicht of de homeostase 

Voorbeelden:
 • Koud buiten
 • bedreigingSlide 40 - Tekstslide

Mechanoreceptoren registreren temperatuurverschillen

A
Waar
B
Niet waar

Slide 41 - Quizvraag

Fotoreceptoren zijn fysische prikkels

A
Waar
B
Niet waar

Slide 42 - Quizvraag

De signalen tussen receptor en effector gaan steeds via het zenuwstelsel
A
Waar
B
Niet waar

Slide 43 - Quizvraag

Spieren zijn effectoren omdat ze reageren op prikkels
A
Waar
B
Niet waar

Slide 44 - Quizvraag

Verwerking


3 p.20

EXTRA: 4 p.21

Slide 45 - Tekstslide