Leesvaardigheid Duits

Leesvaardigheid Duits
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Leesvaardigheid Duits

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

de stapjes
1. Oriënteren
2. vragen en antwoorden lezen
3. tekst lezen
4. vragen beantwoorden

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw van een tekst

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Der Aufbau eines Textes
Titel
Einleitung
Absatz
bron
Bild

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leesstrategieën

Slide 7 - Tekstslide

Verder met H3A
Verder met V3A


Soorten leesstrategiën
 • voorspellen
 • voorkennis gebruiken
 • structuur van de tekst ontdekken / gebruiken
 • skimmen
 • scannen / selectief lezen
 • gedetaillieerd lezen 
 • woordbetekenissen afleiden of raden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voorspellen
Kijk naar titel, plaatjes, onderschriften, tussenkopjes en of opvallende woorden. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skimmen
De tekst snel en globaal doorlezen. 
Bij korte teksten: kijk naar de eerste en laatste zin van de alinea (ELZA-methode).
Bij lange teksten: lees de inleiding, eerste en laatste zinnen van de volgende alinea's. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scannen
Je scant de tekst om een bepaald stukje informatie te vinden. Je leest dus selectief. Als je opzoek bent naar maar één bepaald gegeven, maak je gebruik van scannen. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis gebruiken
Door het gebruik van voorkennis kun je eventueel gebrek aan woordkennis compenseren. Je kunt de tekst dus begrijpen zonder dat je alle (moeilijke) woorden moet kennen of opzoeken. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur ontdekken en gebruiken
Je moet verbanden tussen delen van een tekst kunnen herkennen en aangeven. Denk hierbij aan conclusies, opsommingen, voorbeelden, verwijzingen etc. Hierbij zijn de signaalwoorden erg belangrijk! 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Intensief (gedetailleerd lezen)
Een (korte) tekst of een gedeelte intensief lezen om de vraag te kunnen beantwoorden. 
De tekst: uitpluizen, verbanden ontdekken en leggen. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woordbetekenissen raden / afleiden
Woordenboek gebruiken is handig, maar kost heel veel tijd. 
 • Lijkt het woord op het Nederlands of Engels?
 • Spreek het woord in gedachten uit. 
 • Hak het woord in stukjes.
 • Kijk naar de context waarin de zin staat. 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kurzer Text
Langer Text
Scantext
Lückentext

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Veel voorkomende woorden / zinnen om het examen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

veel voorkomende woorden
Absatz, Satz, Titel, Einleitung, Schluss, Aussage
meinen mit, bedeuten, hervor gehen aus, schließen aus, Gegensatz, Relativierung, Schlussfolgerung, in Bezug auf
außerdem, dadurch, stattdessen, trotzdem, Erklärung, Wiederholung

zie bestand in magister

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veelvoorkomende examenvragen top 10

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was ist der Kern des 4. Absatzes?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was geht aus dem 2. Absatz hervor?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was macht der 3. Absatz deutlich?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal
Was wird im 1. Absatz über ... gesagt?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal
Was kann man aus dem letzten Absatz schließen?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was wird damit gemeint?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Was sollen die Zeilen zum Ausdruck bringen?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im Absatz 3?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Und jetzt?
an die Arbeit!
zie de leesteksten bij het huiswerk van vandaag in magister
woordenboek: deepl.com/vandale losse woorden opzoeken!

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Das war's für heute!
Ich wünsche Ihnen schöne Ferien und viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die Prüfungswoche!

vergeet je woordenboeken  bij de toets niet he ;)

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies