Les 1 - Multiculti event

MULTICULTUREEL EVENT
Project


1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

MULTICULTUREEL EVENT
Project


Slide 1 - Tekstslide

 • Niet kwetsen
 • Niet haatzaaien

Mening vertellen mag,
maar let op je woorden

Slide 2 - Tekstslide

Wist je dat...
 • Genegenheid tonen in het openbaar, zoals zoenen of vriendschappelijk aanraken in Indonesië en Suriname over het algemeen wordt afgekeurd?
 • ‘Nee’ zeggen als onbeleefd wordt gezien, onder andere door mensen uit Indonesië, Turkije en Marokko? Ze willen de ander niet in verlegenheid brengen.
 • Alleen Nederlanders met hun hand naast het oor zwaaien als het eten lekker
  is? En dat veel mensen uit andere culturen dit een vreemd gebaar kunnen vinden? 
 • Vreemden een hand geven, in een groot aantal culturen om religieuze redenen niet op prijs wordt gesteld?

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen project
1. Je kunt sociaal vaardig optreden in functionele contacten
2. Je kunt brede kennis van diversiteit tussen culturen inzetten
3. Je kunt interculturele communicatie toepassen
4. Je kunt activiteiten organiseren passend bij een cultuur

Slide 4 - Tekstslide

Studieplanning periode

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Interculturele communicatie
'Inter' betekent: tussen.

Communicatie tussen mensen van een verschillende cultuur.Waarom is het belangrijk dat je hierover leert...?

Slide 7 - Tekstslide

Diversiteit
- Afkomst
- Leeftijd
- Sekse
- Nationaliteit
- Seksuele gaardheid
- Religie
- Taalgebruik

Slide 8 - Tekstslide

Culturele diversiteit
Wat is cultuur?
 
 • alles wat door mensen is bedacht en gemaakt
 • de manier waarop mensen met elkaar omgaan
 • de manier waarop mensen over allerlei onderwerpen nadenken en oordelen

Normen en waarden, geloof, eten, muziek...... enzovoort.
Wat nog meer?

Slide 9 - Tekstslide

Beeldvorming tussen autochtonen en allochtonen
Vicieuze cirkel

Mensen delen sociale omgeving in greopen in > we waarderen onze eigen sociale identiteit positief > we waarderen andere groepen negatief > we sluiten ons af voor anderen > we gaan uit van vooroordelen > mensen sluiten zich af voor anderen

Slide 10 - Tekstslide

Multiculturalisme
"Samenleving die uit elementen van verschillende culturen bestaat": Nederland
19% van de Nederlanse bewoners is van allochtone afkomst

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link