Hoofdstuk 4

Maandag 26 Maart
- Checken huiswerkopgaven
- Terugkoppeling verkeersvergelijking Fisher
- Start monetair beleid 
- Oefen SE voor morgen af! 
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Maandag 26 Maart
- Checken huiswerkopgaven
- Terugkoppeling verkeersvergelijking Fisher
- Start monetair beleid 
- Oefen SE voor morgen af! 

Slide 1 - Tekstslide

Huiswerkcheck

Slide 2 - Tekstslide

Terugkoppeling Fisher
 1. Geef de formule voor de verkeersvergelijking van Fisher. 
 2. Leg in je eigen woorden uit dat op korte termijn een vergroting van de maatschappelijke geldhoeveelheid leidt tot grotere productie. 
 3. Leg in je eigen woorden uit dat op lange termijn een vergroting van de maatschappelijke geldhoeveelheid leidt tot inflatie. 

Slide 3 - Tekstslide

Monetair beleid 
ECB voert monetair beleid uit, deze bestaat uit drie onderdelen:
- Wisselkoersbeleid
- Rentebeleid
- Geldhoeveelheidsbeleid 

Taken ECB: Toezichthouden op monetaire infrastructuur en op aanbieders van financiele producten. 

Slide 4 - Tekstslide

Monetaire infrastructuur 
 • Belangrijk kenmerk voor structuur van economie
 • Verantwoordelijk voor goed functioneren

 • Toezicht op kwaliteit bankbiljetten
 • Eurobiljetten ongeveer 2 tot 5 jaar mee 

Slide 5 - Tekstslide

Toezicht aanbieders financiële producten
 • Banken hebben bankvergunning nodig
 • Toezicht op risico's nemen 
 • Gaat het fout? Depositogarantiestelsel, tot €100.000 terug betalen. 


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Invloed Banken conjunctuur
 • Door middel van vergroten/verkleinen maatschappelijke geldhoeveelheid. 
 • Vergroten van M leidt op korte termijn tot? 
 • Vergroten van M leidt op lange termijn tot? 

Slide 8 - Tekstslide

Invloed Banken conjunctuur
 • Rente instrument
 • Rente laag, consumenten gaan lenen, dit geld kunnen ze uitgeven, dus economie stimuleren. In hoog of laagconjunctuur? 
 • Rente verhogen, sparen stimuleren, zo zorgen voor minder consumptie. 

Slide 9 - Tekstslide

Maken opdracht 6 t/m 8, 12 t/m 14 

Slide 10 - Tekstslide

Terugblik

 • Fisher, m x v = p x t 
 • Korte termijn zijn prijzen rigide, vergroting M leidt tot stijging t. 
 • Lange termijn prijzen aanpasbaar, vergroting M leidt tot stijging van P. 

Slide 11 - Tekstslide

Terugblik
 • Banken voeren monetair beleid, ECB houdt toezicht op risico's
 • Risico's indammen door depositogarantiestelsel 
 • ECB kan conjunctuur beinvloeden door rente en maatschappelijke geldhoeveelheid 

Slide 12 - Tekstslide

Dinsdag 27 maart
Laatste lessen voor SE! 

Oefen SE af, deze bespreken we in de les, ook gebruiken voor eventuele vragen! 

Slide 13 - Tekstslide