cross

Klas 1. H6 §3 Middeleeuwse bouwstijlen

Middeleeuwse bouwstijlen
Klas 1 SGDB
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Middeleeuwse bouwstijlen
Klas 1 SGDB

Slide 1 - Tekstslide

Eerder geleerd dit jaar:

Slide 2 - Tekstslide

Romaanse stijl
 • Einde 10e eeuw tot 12e eeuw 
 • Opbloei economie 
 • Bevolkingsgroei 
 • Symmetrische bouwstijl
 • Voortbordurend op de Romeins architectuur
 • Naam gekregen in 19e eeuw

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Grondplan Romaanse kerk
Het grondplan van een Romaanse kerk is afgeleid van de baliliekvorm uit de Romeinse tijd. Basiliek komt van basileus, koning: een rechthoekige koningshal. In de loop van de tijd zijn daar dwarsbeuken en een koor aan toegevoegd. Op deze manier onstaat de kruisvorm. Het koor eindigd met een absis.

Slide 5 - Tekstslide

Dikke muren, kleine ramen
Zoals in dit voorbeeld, een vroeg Romaanse kerk in het Franse Saint Leon sur Vezere,heeft een Romaanse kerk dikke muren en kleine ramen.

Slide 6 - Tekstslide

Rondboog
Een Romeinse vinding om de druk van de muren boven ramen en deuren te verdelen over de zijkanten is de rondboog. In een Romaanse kerk zie veel rondbogen.

Slide 7 - Tekstslide

Tongewelf
Van oorsprong ook al een (Noord-Afrikaanse) Romeinse vinding. De Grieken konden alleen bogen maken met behulp van een zogenaamde sluitsteen. De Romeinen gebruikten aanvankelijk 'bekertjes' gevuld met cement (opus caementicum, alweer een Romeinse uitvinding).  

Slide 8 - Tekstslide

Gotische stijl
 • 12e eeuw tot 15e eeuw
 • Verfijnde bouwtechnieken van de Romaanse stijl
 • Hogere, maar eveneens vaak symmetrische, bouwwerken
 • Religieuze en wereldlijke gebouwen
 •  Naam gekregen in 16e eeuw

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Grondplan gotische kerk
Het grondplan van een gotische kerk vormt een Latijns kruis, waarbij opvallend vaak de dwarsbeuken centraal (of centraler dan bij de Romaanse kerk) in de kerk te vinden zijn.  Ook is er een rondgang om het koor.

Slide 11 - Tekstslide

Latijns kruis met centraal kort been
Grondplan met kooromgang

Slide 12 - Tekstslide

Dunne muren, hoge ramen
Anders dan bij de Romaanse stijl maakt de gostische stijl gebruik van dunne muren en hoge ramen met een spitsboog. De ramen lopen aan de bovenkant in een punt. Hiernaast de Notre Dame.

Slide 13 - Tekstslide

Spitsboog
Kenmerkend voor de Gotische bouwstijl is de spitsboog. Deze boog loopt in een punt uit. Het is een voorbeeld van verfijnde techniek en is dus moeilijker om te bouwen dan een rondboog.

Slide 14 - Tekstslide

(Kruis)ribgewelven
Bij de gotische kerk is het kruisgewelf geevolueerd tot een kruisribgewelf. De bogen in een kruisribgewelf lopen in een punt.

Slide 15 - Tekstslide

Luchtbogen en steunberen
Een gotische kerk heeft vaak luchtbogen en steunberen. Soms staan deze alleen rond het koor, soms gaan ze helemaal rondom de kerk. Bovenop de luchtbogen vind je vaak pinakels en waterspuwers. Onze eigen Sint-Jan is hier een mooi voorbeeld van.

Slide 16 - Tekstslide

Steunbeer, luchtboog en pinakel
Steunbeer, luchtboog en pinakel op een maquette

Slide 17 - Tekstslide

Roosvenster facade
Roosvenster detail

Slide 18 - Tekstslide

Voorbeeld van een wereldlijk gebouw

Slide 19 - Tekstslide

En nu oefenen!

Slide 20 - Tekstslide

Bouwstijl?

Slide 21 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 22 - Open vraag

Bouwstijl?

Slide 23 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 26 - Open vraag

Bouwstijl?

Slide 27 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 28 - Open vraag

Bouwstijl?

Slide 29 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 30 - Open vraag

Bouwstijl?

Slide 31 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 32 - Open vraag

Slide 33 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 34 - Open vraag

Slide 35 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 36 - Open vraag

Bouwstijl?

Slide 37 - Tekstslide

Noem de stijl en geef argumenten.

Slide 38 - Open vraag