Ondernemen les 1 introductie + Brainstormen

Introductie + Brainstormen
Ondernemen  2022 - 2023
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economie & OndernemenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Introductie + Brainstormen
Ondernemen  2022 - 2023

Slide 1 - Tekstslide

Inhoudsopgave
- Introductie Ondernemen
- Theorie
- PTA ondernemen
- Groepjes maken
- Theorie brainstormen (klassikaal)
- Aan de slag (Brainstormen)

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

welke vaardigheden moet een ondernemer bezitten

Slide 4 - Woordweb

Theorie/PTA
Doornemen van het boekje

Slide 5 - Tekstslide

PTA
1. Ondernemingsplan
2. Procesbeoordeling
3. Presentatie (pitch)
4. Promoten van je onderneming
5. Procesbeoordeling
6. Evaluatie ondernemen

Slide 6 - Tekstslide

Maken van de groepjes

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Brainstormebn
1. Startfase
Een brainstorm start met het formuleren van een centrale vraag of probleemstelling en een doel. 
2. Ideegeneratie-fase (divergeren)
Bedenk met elkaar in 20 tot 60 minuten zoveel mogelijk ideeën. Hanteer hiervoor de volgende spelregels. Noteer elk idee op een Post-It.
Stel je oordeel uit; alle ideeën zijn goed en worden opgeschreven
Focus op kwantiteit; hoe meer ideeën, hoe beter
Lift mee; denk door op ideeën van anderen
Denk outside-the-box; stimuleer opvallende, vreemde en vooral nieuwe ideeën!
3. Ideeselectie-fase (convergeren)
Hang alle ideeën aan de muur en bewonder het resultaat. Groepeer vergelijkbare ideeën en hang ze bij elkaar. Elke deelnemer selecteert (zonder overleg) zijn top 5 van ‘beste’ ideeën. Focus bij deze stap op het oplossen van het geformuleerde doel (en niet specifiek op uitvoerbaarheid). Hang de geselecteerde ideeën apart.


Slide 9 - Tekstslide

Aan de slag
- Groepjes maken (doorgeven)
- creatieve plek zoeken en brainstormen
1. startfase
2. Ideeën fase
3. Ideeën selectiefase
- 10:15 terug voor resultaat


Slide 10 - Tekstslide