Past Continuous vs past simple goed

Past Simple & Past Continuous

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Past Simple & Past Continuous

Slide 1 - Tekstslide

Aims
I can tell the difference between the past simple and past continuous

I can use the past simple and past continuous

Slide 2 - Tekstslide

Past Simple
- Gebruik je om te praten over een afgeronde handeling in het verleden.
I played volleyball last week/I flew to London last year. 

- Gebruik je om te praten over handelingen die vlak achter elkaar gebeurden in het verleden.
Joanna walked down the road, turned left and saw the house for the first time. 

Slide 3 - Tekstslide

Past Continuous
- Gebruik je om de sfeer/omgeving te beschrijven. 
The sun was shining, the children were playing outside. 
Om te praten over iets dat aan de gang was in het verleden.
At 7.30 this morning, I was waiting for the bus. 
- In combinatie met de Past Simple. Iets was in het verleden aan de gang (Past Continuous) en wordt 'onderbroken/er gebeurde iets' (Past Simple) 
While I was having lunch, my cousin phoned. 

Slide 4 - Tekstslide

Past continuous
Hoe maak je die?
She was walking to school, when her phone rang.
We were making dinner when she arrived.
What were you thinking of (when I interrupted you)?

Dus de regel is: .................................


Slide 5 - Tekstslide

Past Continuous
was
                                   of        +  ww   +  ing
were

He was cleaning the house.

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple
ww + ed

+ They cleaned the house last week
- They didn't clean the house last week
? Did they clean the house last week?Let op! Onr. ww = 2e rijtje
Past Continuous
was/were + ww + ing

+ They were cleaning the house when I came home
- They weren't cleaning the house when I came home
? Were they cleaning the house when I came home?


Slide 7 - Tekstslide

Past simple or Past continuous?

I was having a shower yesterday.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 8 - Quizvraag

Was Andrew playing computer games?
A
Past Continuous
B
Simple Past

Slide 9 - Quizvraag

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 10 - Quizvraag

Dus....hoe maak je de past continuous?

Slide 11 - Open vraag

Bij welke personen gebruik je 'was' en bij welke personen gebruik je 'were'?

Slide 12 - Open vraag

Dus......wanneer gebruik je de past continuous

Slide 13 - Open vraag

Wanneer gebruik je de past simple (verleden tijd)?

Slide 14 - Open vraag

We ______
(watch) TV when we ______
(hear) a loud noise.
A
were watching - heared
B
was watching - heared
C
were watching - heard
D
was watching - heard

Slide 15 - Quizvraag

Last year I _____
(visit) Paris and Rome.
A
was visiting
B
visited
C
were visiting
D
visitted

Slide 16 - Quizvraag

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 17 - Quizvraag

Ik weet het verschil tussen de past simple en past continuous en kan deze vorm maken en toepassen.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
helemaal niet

Slide 18 - Quizvraag

Do: 
Worksheet Past Simple vs Past Continuous 
SB p.111 exercise 1 

Slide 19 - Tekstslide