cross

Kth1 unit 4 Present Continuous

Welcome class:) Please make notes!
p. 153
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome class:) Please make notes!
p. 153

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van de les kan je
  • De vorm van de 'Present Continuous' herkennen en gebruiken.
  • Weten wanneer je de 'Present Continuous' moet gebruiken.

Slide 2 - Tekstslide

What are these people doing?
They are dancing
He is cycling
We are cooking

Slide 3 - Tekstslide

What are these cats doing?
They are resting

Slide 4 - Tekstslide

What are these dogs doing ? (hijgen= to pant)
These dogs are panting

Slide 5 - Tekstslide

What are these chickens doing?
They are eating

Slide 6 - Tekstslide

What are these horses doing?
These horses are walking towards us

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Write 2 sentences from the video: use the
Present continuous

Slide 9 - Woordweb

Make notes!

Slide 10 - Tekstslide

Make notes

Slide 11 - Tekstslide

Welke drie vormen van 'to be' ken je?

Slide 12 - Open vraag

The boys ........... (ride) on their mopeds.
A
are riding
B
ride
C
riding
D
is riding

Slide 13 - Quizvraag

You're the reason why I .... in the mirror,
.... in the shower.
present continuous

Slide 14 - Open vraag

All the boys and girls ......... (dance).
A
dancing
B
dance
C
are dancing
D
is dancing

Slide 15 - Quizvraag

Sue ........ (play) tennis.
A
plays
B
is playing
C
are playing
D
playing

Slide 16 - Quizvraag

Ann and John ............ (work) on the computer.
A
works
B
is working
C
working
D
are working

Slide 17 - Quizvraag

So comfortable we ... ...
in a bubble, bubble.
4. the man is looking at a mine.
present continuous

Slide 18 - Open vraag

The girl ............ (make) a video film.
A
is making
B
make
C
are making
D
making

Slide 19 - Quizvraag

Listen and fill in the gaps: The clock ... ... so stay.
4. the man is looking at a mine.
present continuous

Slide 20 - Open vraag

Choose the Present Continuous:
We ___ English class right now.
A
have
B
are having
C
are have
D
are haveing

Slide 21 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Look! The birds ___ away!
A
fly
B
flying
C
are fly
D
are flying

Slide 22 - Quizvraag

Choose the Present Continuous:
Why ___ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 23 - Quizvraag

Samenvatting
  • Je gebruikt de Present Continuous als iets nu gebeurt.
  • Dit is de vorm: am / are / is + ww + ing

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link

Slide 28 - Link

Slide 29 - Video

Wanneer gebruik je de 'Present Continuous'?
  • De vorm gebruik je als iets aan de gang is op het moment dat je erover spreekt of schrijft.
  • Iets gebeurt dus op dit moment.
This pup is playing with its toy

Slide 30 - Tekstslide

Hoe ziet de vorm eruit?
am / are / is + werkwoord + ing

He is working at the moment.
These cows are eating in the stable

Slide 31 - Tekstslide

example
I am screaming at my computer right now.

Slide 32 - Tekstslide

example
The cats are pushing all the buttons in the elevator.

Slide 33 - Tekstslide

We ... the dishes right now

A
are doing
B
was doing
C
are do
D
was do

Slide 34 - Quizvraag

Look! They ... him his present
A
are give
B
were give
C
are giving
D
were giving

Slide 35 - Quizvraag

I ... a book for school right now
A
am read
B
am reading
C
was read
D
was reading

Slide 36 - Quizvraag

She ... her bag all by herself as we speak
A
is carrying
B
was carried
C
was carrying
D
is carry

Slide 37 - Quizvraag

He ... in the Alps this weekend
A
is skied
B
was skiing
C
was skied
D
is skiing

Slide 38 - Quizvraag

1 =
2=
3 =
4=
5=
6=
7=
8=
10=
9=
Luister en schrijf op een blad papier wat voor spellen zij aan het doen zijn.

Slide 39 - Tekstslide