Tijd van ontdekkers en hervormers

Vandaag
De tijd van de ontdekkers en hervormers

overzicht
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
HistorySecondary EducationAge 13

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Vandaag
De tijd van de ontdekkers en hervormers

overzicht

Slide 1 - Tekstslide

Wereld wordt groter
Tijdens deze tijd wordt de wereld steeds groter:
 • Kennis over de wereld
 • Nieuwe continenten ontdekt
 • Nieuwe volkeren ontdekken

Slide 2 - Tekstslide

Ook in het denken
Tijdens deze tijd wordt de wereld steeds groter, ook in het denken van de mensen:
 • Mensen worden vrijer en individueler in het denken
 • Nieuwe volken en culturen 

Slide 3 - Tekstslide

Europa
Europa wordt ook steeds dominanter en machtiger tijdens deze periode.

Slide 4 - Tekstslide

Leg in je eigen woorden uit waarover deze periode gaat.

Slide 5 - Open vraag

Periode
Periode loopt van 1500-1600 n. Chr.
Waarom 1500 n.Chr. :
we zien in deze tijd een "nieuwe" manier van denken ontstaan
Waarom 1600 n.Chr. :
Eigenlijk willekeurig: tijdvakken zijn vanaf nu ronde eeuwen
Nederlandse gouden eeuw begint wel zo'n beetje rond 1600

Slide 6 - Tekstslide

Periode
Hier begint ook de "vroeg moderne tijd". Dit is een andere manier van de geschiedenis indelen:
Prehistorie (Jagers/verzamelaars)
Klassieke oudheid (Grieken en Romeinen)
Middeleeuwen (Ridders en Monniken, Steden en staten)
Vroeg moderne tijd 

Slide 7 - Tekstslide

Periode
Waarom vroeg modern? 

Veel principes zijn in deze tijd ontstaan die wij nu nog steeds belangrijk vinden.

Slide 8 - Tekstslide

Van wanneer tot wanneer loopt dit tijdvak?
A
500-1000 N.Chr.
B
1000-1500 N.Chr.
C
1500-1600 n.Chr.
D
1600-1700 N.Chr.

Slide 9 - Quizvraag

Er vind een verandering plaats in 1500 waardoor wij het tijdvak hier laten beginnen. Leg in grote lijnen uit wat we zien veranderen?

Slide 10 - Open vraag

Waarom noemen wij dit ook wel de "vroeg moderne periode"

Slide 11 - Open vraag

Kenmerkende Aspecten
 1. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.
 2. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
 3. Het begin van de Europese overzeese expansie
 4. De protestantse reformatie had splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg
 5. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat.

Slide 12 - Tekstslide

Wat zien we 
Aan het begin van dit tijdvak zien we:

 • Steden worden groter en rijker
 • Handelaren worden steeds rijker
 • Stedelingen worden steeds zelfbewuster
 • Kerk verliest langzaam macht...

Slide 13 - Tekstslide

Waarom?
Belangrijke gebeurtenis tijdens dit tijdvak: Uitbraak van de pest.
De pest doodde 1/3 van de populatie van Europa:
Venetië 120.000 -> 84.000
Florence 100.000 -> 30.000
Pisa 50.000 -> 10.000

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Waarom?
De kerk gaf geen garantie voor een lang en gelukkig leven meer
en er bestond geen medisch antwoord om de pest "op te lossen".
Dit zorgde voor een vernieuwde interesse in de wetenschap en mensen begonnen steeds meer zelfstandig na te denken zonder alles aan te nemen.

Slide 16 - Tekstslide

Pest-dokter
Het masker zat vol met geurige kruiden waarvan de mensen geloofden dat het een besmetting zou voorkomen

Slide 17 - Tekstslide

Leg uit waarom de pest-uitbraak in Europa belangrijk was voor hoe men dacht over wetenschap en de kerk?

Slide 18 - Open vraag

Kenmerkend aspect 1
Mensen gaan anders naar de wereld en naar hun medemens kijken.
Dit noemen wij ook wel de Renaissance, wat "wedergeboorte" betekend. Het opnieuw geboren worden van.

Mensen keren terug naar de filosofen, wetenschappers, kunst en allerlei andere kennis van de klassieke oudheid.

Slide 19 - Tekstslide

Kenmerkend aspect 1
Mensen gaan anders naar de wereld en naar hun medemens kijken.
Dit noemen wij ook wel de Renaissance, wat "wedergeboorte" betekend. Het opnieuw geboren worden van.

Mensen keren terug naar de filosofen, wetenschappers, kunst en allerlei andere kennis van de klassieke oudheid.

Slide 20 - Tekstslide

Wat wordt bedoeld met "de klassieke oudheid"
A
De renaissance
B
De prehistorie
C
De tijd van de Grieken en Romeinen
D
De laat-moderne tijd.

Slide 21 - Quizvraag

Renaissance betekend wedergeboorte, maar wat wordt opnieuw geboren?
A
Kennis en kunde van de Grieken en Romeinen
B
De kennis van wetenschap uit de prehistorie
C
Na de pest uitbraak worden er meer mensen geboren
D
De kennis en kunde van de Ridders

Slide 22 - Quizvraag

Kenmerkend aspect 1
Wat wordt er dan zoal opnieuw bekeken?
 • Berekening van de grootte van de aarde
 • Het maken van correcte kaarten
 • perspectief in het maken van kunst
 • Anatomie van de mens in kunst en ook in wetenschap en geneeskunde.
 • En nog veel meer!

Slide 23 - Tekstslide

Kaart Nicolaus Germanus (1492)
Huidige wereld kaart

Slide 24 - Tekstslide

Middeleeuwse schets menselijk lichaam
Renaissance schets menselijk lichaam

Slide 25 - Tekstslide

Laocoön en zijn zonen
Rome, 42 v.Chr.
Michelangelo 
"David" 1505, N.Chr.

Slide 26 - Tekstslide

Wat valt je op aan deze plaatjes?

Slide 27 - Open vraag

Kenmerkend aspect 2
In dit tijdsvak is hedendaags Italië erg belangrijk. Er werden in Italië namelijk enorm véél artifacten uit de grieks-romeinse periode gevonden! (Zoals het standbeeld van Laocoön en zijn zonen: werd in 1501 opgegraven!) 
Deze hernieuwde interesse in de grieks-romeinse kennis en kunst spoorde enorm veel veranderingen in denken en doen aan voor de italianen.

Slide 28 - Tekstslide

Beredeneer hoe kenmerkend aspect 1 en 2 met elkaar te maken hebben.
Gebruik de woorden "wedergeboorte" en "grieks-romeinse cultuur"

Slide 29 - Open vraag

De kerk
De kerk begon in deze tijd te vernemen dat hun macht aan het verliezen waren. 
Zo verboden ze het gebruik van wetenschap die tegen de leer van de kerk in ging.
Galileo Galilei, een astroloog die de sterren en het heelal bestudeerde kwam tot de conclusie dat de aarde om de zon beweegt, en niet andersom.

Slide 30 - Tekstslide

Galileo Galilei
De kerk heeft echter altijd als uitgangspunt gehad dat de aarde, de creatie van god, het middelpunt van het universum was. Het was dus, volgens de kerk, onmogelijk dat de aarde om de zon draait.
Galileo Galilei werd als ketter uitgemaakt en de kerk gaf hem uiteindelijk huisarrest. Hij leefde de rest van zijn leven in zijn Villa vlakbij Florence. Hij stierf in 1642.

Slide 31 - Tekstslide

Galileo Galilei
Pas in 1979 gaf Paus John Paul II toe dat Galileo Galilei gelijk had....

En zo ging het met veel dingen! 
Het bestuderen van de menselijke anatomie door middel van chirurgie of autopsie was ten strengste verboden...

Slide 32 - Tekstslide

Huiswerk
 •  Schrijf belangrijke personen uit dit hoofdstuk op met geboorte datum, sterfte datum (wanneer bekend) én hun belangrijkste gebeurtenis. (Galileo = Aarde/zon + verbanning)
 • Schrijf de eerste twee kenmerkende aspecten op en beschrijf met informatie uit je boek wat die aspecten betekenen.

Slide 33 - Tekstslide